Copy
Tip til ledelse i dine møder
Se denne mail i din browser

  

   
Hvis en mødedeltager ikke holder aftaler, vil det hurtigt spolere opfattelsen af, at ledermøderne skaber værdi. 

En mødeleder skal reagere, når en mødedeltager ikke har lavet det, hun lovede på seneste møde. Men der er god grund til at stoppe op og tænke sig om, før du sætter situationen på plads. Læs her hvorfor...
Del
Del
Tweet
Vidersend

Er det første gang, denne deltager ikke holder sin aftale? Den mest hensigtsmæssige respons er oftest at lade det passere og blot bede om en ny dato. "Henriette, jeg havde forventet, at det var klar til dette møde, men der må være sket en misforståelse. Hvornår kan du have opgaven færdig?".

En uløst opgave behøver nemlig ikke være et tegn på dårlig arbejdsmoral. Den kan i stedet være tegn på noget, du kan justere. Lige om lidt viser jeg hvordan. Opgaven kan være uklart formuleret, deadline kan have været urealistisk, der kan være konfliktende prioriteringer og manglende mod til at stille de nødvendige spørgsmål. Alle disse mulige forklaringer er du nødt til at undersøge, før du tilskriver deltagerne problemet. 

Er der et mønster af manglende overholdelse af aftaler? I så fald er der store problemer. Ledermøder er motoren i forretningens udvikling. Motoren er i stykker. Der er ingen grund til, at I mødes, hvis det, I aftaler, ikke bliver gjort. Sig f.eks. "Henriette. Vi skal kunne regne med hinanden i denne gruppe. Nu har du flere gange ikke leveret, som vi har aftalt. Jeg forventer af dig, at du overholder dine aftaler. Du må gøre det. der skal til, for at vi ikke står i denne situation igen." En sådan melding kræver hyppig opfølgning efter mødet. Du må som leder skabe en succes ud af situationen. 
 
Her kommer 3 ting, mødeleder altid skal sørge for, 2 ting mødeleder kan gøre og endelig det helt drastiske skridt, hvis der er meget store problemer med overholdelse af aftaler.  

Lav altid klare aftaler:

1. Sæt dato på deadline. Skriv aldrig "inden næste møde", "før sommerferien" eller "inden jul."
2. Sæt én person på som hovedansvarlig. Skriv aldrig en afdeling, enhed eller gruppe.
3. Lad den person, der skal være ansvarlig, formulere opgaven, eller sørg for, at du ser hende direkte i øjnene, når du formulerer den. Lyt til hendes respons.

Hvis der er problemer:
4. Bed om at være i kopi eller få tilsendt en mail, når opgaven er løst.
5. Noter dato og ansvarlig i din egen kalender og følg op med det samme, hvis du ikke har modtaget noget.

Hvis der er meget store problemer:
- Aflys mødet pga. manglende kvalitet i mødematerialet (Dette greb virker kun, hvis du ikke i forvejen ofte aflyser dine møder).
- Tag den person, der gentagne gange ikke leverer, ud af ledergruppen(s møder). Husk, at det vil kræve en justering i hendes ledelses-rapportering.  


Ni ud af ti gange kræver det kun disciplin om de første tre punkter at skabe en mødeatmosfære, hvor aftaler overholdes, og der er synlig fremdrift hver gang. 

 
Prøv derfor dette på dit næste møde:

Gennemgå referatet fra sidst og giv særlig opmærksomhed til de indgåede aftaler. Har de dato, ansvarlig og er klart formuleret? 
wst@bettermeetings.as
_____
I næste uge skriver vi om, hvordan du undgår, at der er blinde vinkler i de beslutninger, I tager. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Skriv til os, hvis der er emner indenfor mødeledelse, du gerne vil have tips til. 
 
Læs mere om ugens tip

Uge 6: Sådan får du færre og kortere ledermøder
Uge 5: Sådan holder du drøftelsen på sporet
Uge 4: Sådan designer du samtalen i mødet
Uge 3: Sådan håndterer du mødedeltagere, der kommer for sent
Uge 2: Sådan håndterer du dem, der taler for meget i mødet
Uge 1: Sådan får du alle med i drøftelsen på mødet

Copyright © 2017 BetterMeetings.as

DOKK1 Niveau 3
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Tilføj os til din adressebog

Opdatér dine præferencer
Afmeld dette nyhedsbrev

Send dette nyhedsbrev til en ven 

Email Marketing Powered by Mailchimp