Copy

Dette skal du undgå, hvis du vil være en god mødedeltager


Måske er det ikke din største drøm at blive kendt som en god mødedeltager. Men du er helt sikkert interesseret i, at du er kendt som en god kollega. Og det er altså to sider af samme sag.

En virksomhed drives frem af samarbejde, og møderne er mediet til det samarbejde. Møder, der nytter og flytter, giver energi, handlekraft og virkelyst. Nyttesløse møder gør det stik modsatte. 

Oplever du at blive indkaldt til møder, hvor formålet er uklart? Sig hvad du mangler!
Oplever du at blive indkaldt til møder uden dagsorden? Sig hvad du mangler!
Er materialet for rodet, omfattende eller uklart? Sig hvad du mangler!

Det er ikke konstruktivt at vente med at sige dette, til mødet er gået i gang. På det tidspunkt er det for sent at rette, folk har afbrudt deres øvrige arbejde, og tiden er spildt. 

80% af et mødes kvalitet bestemmes af det, der sker før mødet. Og her har alle et ansvar. 
 
Det eneste, du aldrig må gøre, er ikke at gøre noget... 

___
Dette er det andet tip i serien om nøglen til effektive møder. Nederst på denne side kan du læse mere om selve seriens tema. Vi kører på i i alt 10 uger. Har du en kollega, som du mener bør modtaget disse tips, så send gerne dette link videre. Følg med i denne serie. 

Udvalgte inspirationsartikler
Serien om 'bedre møder giver færre møder' er skrevet af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate hos BetterMeetings og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings A/S

BEDRE MØDER GIVER FÆRRE MØDER!

 - Om denne serie 

Undersøgelser viser, at 3 ud af 4 danske ledere ikke mener, at den tid, de investerer i møder, står mål med udbyttet. Andre undersøgelser peger på, at op imod halvdelen af vores interne møder kun bliver indkaldt, fordi kvaliteten af et foregående møde var for ringe. (Se f.eks. Lederne (2017) og Allen, Rogelberg og Scott (2008, 2015))

Færre møder og kortere møder er svaret, mener mange. Men svarer det i virkeligheden ikke bare til at slå termometeret i stykker og erklære patienten rask?

Vi har set gang på gang, hvordan simple udmeldinger om at reducere mødetid bare flytter problemet fra det synlige til det usynlige. Vi har set, hvordan beslutninger taget udenfor møder sjældent eksekveres helt optimalt, enten fordi det kræver for meget bilateral koordinering, eller fordi vigtige argumenter overses i processen. Den eneste vej til færre møder er bedre møder.

Det handler om at øge kvaliteten af møderne. Møder skal kun måles på den værdi, de skaber – og så kan det godt være, at vi både får flere og længere møder. Møder er mediet til samarbejde, og hvilken organisation kan drives fremad uden samarbejde?

I denne serie af Ugens Tip stiller vi skarpt på de teknikker og tænkemåder, som både forskning og erfaring viser, skaber bedre møder. Fordi bedre møder både giver fremdrift og færre møder.

Har du en kollega, som du mener bør modtaget disse tips, så send gerne dette link videre. Følg med i denne serie.

Tidligere i denne serie:
Hvis alt anden fejler, så prøv at forberede dig

.

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver uge sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.

We're Social. Find os her

LinkedIn
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2020 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp