Copy
Tip til ledelse i dine møder
Se denne mail i din browser
Fem ting, du kan og skal forvente af dine mødedeltagere
Del
Tweet
Send
Del
"Er der slet ikke noget af ansvaret for mødekvalitet, som ligger på mødeDELTAGEREN?" Sådan har flere spurgt i løbet af de 24 uger, dette nyhedsbrev til mødeledere har eksisteret.
Mødekvalitet handler mest om mødeledelse. Ikke så meget, hvordan mødeleder agerer i selve mødet, men meget mere, hvordan mødeleder designer et møde. Altså hvad der bliver sat til debat, og hvordan det bliver rammesat.

Under forudsætning af en god rammesætning, dvs. en gennemtænkt dagsorden med materiale, er der disse fem kendetegn, som gør forskellen på en ligegyldig - og en god mødedeltager:     

TAG ANSVAR

Sidder du selv i andres møder og drømmer om, at mødet var slut, eller tager du aktivt ansvar for, at mødet bliver godt? Det sidste selvfølgelig. Det er god mødedeltagelse, og det er et spørgsmål om holdning. 

LYT INTERESSERET TIL ANDRES SYNSPUNKTER

Lyt interesseret. Især, hvis de repræsenterer noget andet, end det, du står for.

Hvis du har tendens til at miste fokus eller endnu værre til at afbryde eller færdiggøre andre folks sætninger, er det en hjælp at lytte efter noget bestemt: F.eks. Hvad er det helt konkret vedkommende, der taler, har udfordringer med lige nu? 

Vis din interesse ved at holde øjenkontakt, forsøge at forstå og undgå at blive afledt (f.eks. af din smartphone).

VÆR KLAR I DIN TALE

Sig "jeg" i stedet for "vi" eller "man". Giv konkrete fakta fremfor "altid" eller "aldrig."

Tal ikke for længe, men lad hellere folk stille uddybende spørgsmål. Målet er ikke, at du får sagt det, du skal, men at de andre forstår det, de skal.

BIDRAG ELLER SIG INTET

Du er den eneste i mødet, der har netop din indsigt, baggrund og erfaring. Ingen andre kan fremfør dine synspunkter, og de kan være vigtige for det, I taler om netop nu. Formålet med at sætte et emne på dagsorden på et møde er, at få set på det fra så mange vinkler som muligt, inden der bliver taget en beslutning. Det løfter nemlig kvaliteten af beslutningen. Det kan være fatalt, hvis dit bidrag ikke kommer med.

Men har du intet at sige, som kan bidrage med noget nyt? Så lad vær'! Det er ikke et mål, at alle siger lige meget i et møde.     


 

STYR DIN TID

Når du accepterer mødeindkaldelsen, så sæt samtidig tid af i din kalender til forberedelse og opfølgning. Sørg også for, at der ikke er andre aftaler i din kalender, som ligger lige op ad dette møde. Det vil nemlig påvirke din koncentration på mødet.       


 
Forretningens fremdrift afhænger af, hvor godt I spiller sammen på møderne. Som mødeleder betaler det sig at sætte tydelige forventninger til alle mødedeltagere.   
 
Prøv derfor dette ved dit næste møde:

Sæt jeres mødevaner på dagsorden. Du kan f.eks. bede hver deltager sætte ord på, hvad han konkret har bidraget med i mødet, som bragte værdi til samtalen.  

Eller 

Bed dine deltagere evaluere sig selv på en skala fra 1-6 på hvert af følgende punkter:
Jeg tog ansvar
Jeg lyttede
Jeg var klar i talen
Jeg bidrog
Jeg havde styret min tid


I næste uge skriver vi om fire typiske årsager til, at et møde løber af sporet. Ugen efter kommer tre ting, der gør, at du kan sætte frekvensen af dine faste møder ned (og samtidig komme af med mange af de impulsive møder).   
 
wst@bettermeetings.as
Læs her om lederens gordiske tidsknude
Læs om at designe en god dagsorden
Læs om at håndtere deltagere, der kommer for sent eller ikke er forberedt
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Skriv til os, hvis der er emner indenfor mødeledelse, du gerne vil have tips til. Adressen er info@bettermeetings.as.


Uge 24: Fire ting der sikrer, at ting bliver gjort mellem jeres møder
Uge 23: Fem særlige obs-punkter, når du holder videomøder
Uge 22: Tre ting, mødeleder altid bør indlede mødet med
Uge 21: Fem ting, der får en medarbejder til at glæde sig til et møde

 

Uge 20: Derfor er det svært at invitere de rigtige mødedeltagere
Uge 19: Derfor fungerer tavlemøder
Uge 18: Derfor er stående møder effektive
Uge 17: Derfor opleves møder ofte at være for lange
Uge 16: Derfor har effektive grupper altid gode møder
Uge 15: Derfor har vi så mange møder
Uge 14: Derfor skal du altid sende dagsorden før mødet
Uge 13: Derfor bør du som udgangspunkt afslå indkaldelser til interne møder
Uge 12: Derfor bør I formulere en holdning til smartphone og tablet i møder
Uge 11: Derfor virker det næsten aldrig at bede deltagere kommentere et referat


Uge 10: Sådan sikrer du, at de projekter, I godkender, bliver en succes
Uge 9: Sådan laves et beslutningsoplæg til ledermødet
Uge 8: Sådan undgår du blinde vinkler i jeres beslutninger
Uge 7: Sådan håndterer du en mødedeltager, der ikke har løst sin opgave
Uge 6: Sådan får du færre og kortere ledermøder
Uge 5: Sådan holder du drøftelsen på sporet
Uge 4: Sådan designer du samtalen i mødet
Uge 3: Sådan håndterer du mødedeltagere, der kommer for sent
Uge 2: Sådan håndterer du dem, der taler for meget i mødet
Uge 1: Sådan får du alle med i drøftelsen på mødet

Copyright © 2017 BetterMeetings.as

DOKK1 Niveau 3
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C


Tilføj os til din adressebog

Opdatér dine præferencer
Afmeld dette nyhedsbrev

Send dette nyhedsbrev til en ven 

Email Marketing Powered by Mailchimp