Copy
MØDER DER NYTTER OG FLYTTER

Mødeleders greb under selve mødet

Tip 5 
ud af 10

Mødeleder: Lad de andre gøre arbejdet

Hele idéen med at håndtere ting i møder er at få deltagernes viden og ressourcer i spil, så de har et andet ejerskab, end de ellers ville have. En måde at sætte folk i spil på er ved at give dem forskellige roller i møderne.

Desværre er det ofte sådan, at jo bedre og mere erfaren en mødeleder bliver, jo mere begejstret bliver han for selv at indtage alle roller. Men mødeleders opgave er ikke at udføre alt arbejdet selv. Mødeleders opgave er at se til, at alle funktioner bliver varetaget. Og det er noget andet.

Den enkleste måde er at uddelegere ansvar for konkrete dagsordenspunkter til deltagerne. Dvs. at bede en enkelt deltager lave et konkret oplæg som udsendes som bilag og stå for punktet på selve mødet. Hvert punkt på dagsorden skal nemlig have en klar ansvarlig, og det giver mening at lade det være en anden end mødeleder selv.

For hvert punkt, vil der være flere roller, som en eller flere deltagere kan indtage: 
1. Indleder, dvs. beskrive en problemstilling eller løsning så alle har et fælles billede af, hvor sagen står  
2. Facilitator, dvs. gennem valg af den mest hensigtsmæssige proces at sikre, at samtalen under dagsordenspunktet er af en høj kvalitet, at alle bliver hørt og at selv de vanskelige og upopulære synspunkter kommer frem.
3. Opsamler/referent, dvs. den, der undervejs og til sidst fastholder det, man på forhånd har besluttet skal opnås. 

Det er altid mødeleder, der skal sikre, at disse roller løftes og at deltagerne ved, hvad der forventes af dem. Mødeleder skal også altid motivere et dagsordenspunkt og sætte det ind i en større sammenhæng, inden ordet gives videre til den, der har ansvaret. Og når rollerne er uddelegeret, skal mødeleder være villig til at leve med, at punktet sandsynligvis bliver håndteret på en anden måde, end hvis han selv stod for det.   


Tip 5 er derfor: Uddeleger ansvar og roller under hvert dagsordenspunkt

Hent inspiration i facilitators værktøjskasse

Michael Bo Nielsen er selvstændig ledelseskonsulent. Han er affiliate i BetterMeetings. Kontakt ham på mbn@mbnielsen.dk.

Gå til hjemmeside her.
Wenche Strømsnes er stifter og leder af BetterMeetings. Kontakt hende på wst@bettermeetings.as


Gå til BetterMeetings her.

Om denne serie

Der spildes meget tid i møder. Der findes ledere, der faktisk kan frigøre en hel arbejdsdag hver eneste uge, hvis mødekvaliteten blev løftet. Fordi møder af høj kvalitet giver energi, ejerskab og gode beslutninger, som kan handles på uden yderligere opfølgningsmøder og bilaterale afklaringer. Møder er lederens vigtigste teknologi.

Det handler således om at komme af med de mange møder, der holdes på rutinen eller reelt kun afholdes for at kompensere for, at et tidligere møde var for dårligt. Forskningen peger på, at det er mellem 25-50% af alle møder i en organisation. 

Der er tid og penge at hente på at løfte mødekvalitet.

Denne serie giver tips til greb mødeleder kan anvende under selve mødet. Se tidligere tip her

Men mødekvalitet skabes faktisk især før mødet, i måden mødeleder designer på. Ugens tip op til sommerferien handlede om netop dette. Se det samlede materiale om forberedelse på linket nedenfor.  

Hent "Mødeleders syv skridt til et godt designet møde"

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver søndag sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.
 

Viden om mødeledelse

Vi har samlet veldokumenteret viden om mødeledelse igennem flere år. Gå til vores artikelarkiv og søg den inspiration, du mangler. 

We're Social. Find os her

Copyright © 2018 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp