Copy
MØDER DER NYTTER OG FLYTTER

Mødeleders greb efter mødet

Tip 7 
ud af 10

Hvem er nærmere til at evaluere en mødedeltagers bidrag end de øvrige mødedeltagere? Direkte og fremadrettet feed back fra en mødedeltager til en anden har en øjeblikkelig effekt på mødernes kvalitet. Det er i udgangspunktet ikke let. Men det virker.

Sådan giver I feedback på møderne

Vi har i tidligere nyhedsbreve advokeret for, at ansvaret for mødets kvalitet bør deles mellem alle, der deltager i mødet. På samme måde med feedback om den enkeltes performance. Ligesom mødelederen løbende bør forholde sig til den enkelte deltager (se sidste uges nyhedsbrev, Er dine mødedeltagere gode nok?), bør hele teamet fra tid til anden aktiveres i forhold til at give hinanden feedback. Mødelederskabet er lige så vigtige som mødefølgerskabet.

Erfaringerne viser, at hvis vi griber feedbacken rigtigt an, vil den i udgangspunktet måske nok føles lidt ubekvem. Men med lidt træning kan feedback blive det måske mest udslagsgivende værktøj i forhold til at løfte mødernes kvalitet.

Mødefølgerskab handler om, at den enkelte aktivt og tydeligt bidrager til både produkt og proces i mødet. Og det er dét, feedbacken skal være centreret om.

Helt konkret kan feedbacken indeholde tre punkter plus evt. et ønske:

1)    Afgive autoritet. Hvor god er kollegaen til at afgive autoritet, dvs. til rent faktisk at lade den, der leder et givet punkt lede ud fra de overvejelser hun har gjort sig – og nogle gange vidende, at man selv kunne gøre det meget bedre?

2)    Styre sig selv. Hvor god er kollegaen til ikke at fylde for meget, men give plads til andre, til at koble sig på tidligere indlæg og til at vurdere, om tiden rækker til endnu et indlæg?

3)    Bidrage til energien. Hvor god er kollegaen til at reagere på uhensigtsmæssigheder, der opstår på mødet, og som stjæler energi fra resultatskabelsen, f.eks. kolleger, der møder uforberedte op, har travlt med mails/SMS eller på anden måde er stemplet ud?

Hvert svar må gerne illustreres med et konkret eksempel fra et konkret møde.
Alt efter temperament kan man afslutte med et ønske til kollegaen, som adresserer det punkt hvor han ville kunne øge sit bidrag til teamets samarbejde: ”Jeg kunne ønske mig, at du i fremtiden… ”

Indtil teamet føler sig komfortable med metoden, kan feed backen gives en-til-en, sådan at de øvrige ikke hører det. Senere kan man ”skrue op” og lave en proces, hvor alle hører alles feedback.

De mest effektive teams giver hinanden feedback to – tre gange om året. Det er investeringen i tid værd. 


Tip 7 er derfor: Involver alle i at give feedback på møderne
 

Michael Bo Nielsen er selvstændig ledelseskonsulent. Han er affiliate i BetterMeetings. Kontakt ham på mbn@mbnielsen.dk.

Gå til hjemmeside her.
Wenche Strømsnes er stifter og leder af BetterMeetings. Kontakt hende på wst@bettermeetings.as


Gå til BetterMeetings her.

Om denne serie: Møder der nytter og flytter

Der er tid, penge og organisatorisk energi at hente ved at løfte mødekvalitet. Denne serie på 10 nyhedsbreve handler om greb, mødeleder kan anvende efter møder. Vi har tidligere skrevet om tips hhv. før og under mødet. De er nu samlet i én artikel. Se links nedenfor. 

FØR MØDET Hent "Mødeleders 7 skridt til et godt designet møde"
UNDER MØDET Hent "10 tips til adfærd på mødet"

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver søndag sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.
 

Viden om mødeledelse

Vi har samlet veldokumenteret viden om mødeledelse igennem flere år. Gå til vores artikelarkiv og søg den inspiration, du mangler. 

We're Social. Find os her

Copyright © 2018 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp