Copy
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Klik hier
Beste vrienden, donateurs en collega's,

Geweldig nieuws! Onze jarenlange inspanningen om de zuivelindustrie van binnenuit te verbeteren, werpen hun vruchten af. Samen met vooruitstrevende melkveehouders, die kalveren bij hun moeder laten opgroeien, gaan we een speciaal ‘kalf bij de koe’-label ontwikkelen. Consumenten kunnen dan kiezen voor zuivel en vlees dat afkomstig is van bedrijven waar moederkoe en kalf samen hebben geleefd. Zo stimuleren we de vraag en kunnen er meer kalfjes bij hun moeder opgroeien.

2013: Inspecties leggen kalverleed bloot

Het begon allemaal in 2013. Tijdens onze inspecties zagen we veel welzijnsproblemen bij kalveren: ze worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald, eenzaam in een klein hokje gezet en na twee weken op (lang) transport gezet naar markten en mesterijen. Ze worden geboren om de melkproductie van de koeien op gang te houden, maar zijn dus zelf eigenlijk “ongewenst”.

Wij vinden dat de zuivelindustrie zijn verantwoordelijkheid moet nemen; laat de kalfjes minimaal 3 maanden bij hun moeder. Ze hoeven dan niet kort na de geboorte al op lang transport en moeder en kind groeien samen op.
Wij willen dat méér boeren de kalfjes bij hun moeder laten opgroeien.

2014-2016: Ons onderzoek zet sector en politiek in beweging

In 2014 publiceerden we een rapport over het lot van kalveren. Naast de misstanden lieten we zien dat het ook anders kon, dat er boeren zijn die kalfjes wèl bij hun moeder laten. Het tv-programma Radar bestede uitgebreid aandacht aan ons onderzoek.

Er werden Kamervragen gesteld en de Tweede Kamer nam in 2016 zelfs een motie aan die opriep kalveren bij hun moeder te houden. Dit laatste leidde tot ophef; veel melkveehouders waren boos.

Maar er was ook nieuwsgierigheid en bijval onder boeren die het wél een goed plan vonden of het zelf al in praktijk brachten. Deze melkveehouders verdienen het om gehoord en beloond te worden.

2021: Kalf bij de koe-conferentie groot succes

Recent kwam een lang gekoesterde wens uit: samen met tien boeren gaan we een kalf-bij-de-koe-concept en label ontwikkelen. Dit is de uitkomst van een conferentie die we organiseerden met kalf-bij-de-koe boer Corné Ansems, de Dierenbescherming, Landbouw Innovatie Brabant en financiële steun van het Barth-Misset Fonds.
Lesley en Corné spreken tijdens de conferentie met de geïnteresseerde melkveehouders
Tijdens de conferentie, hield Hans Möller, een melkveehouder uit Duitsland, een korte presentatie over het kalf-bij-de-koe label "Elternzeit" dat hij heeft opgezet. Melk van Elternzeit is nu in tal van winkels en groothandels in Noord-Duitsland te koop.

Kortgeleden heb ik zelf op één van Elternzeit boerderijen gewerkt om ervaring en kennis op te doen over het houden van kalveren bij de koe. Bekijk hier een video waarin een medewerker van Elternzeit uitleg geeft over het houden van kalveren bij de koe.
Lesley en Eduard (medewerker Elternzeit) op een Elternzeit melkveehouderij
Verandering kost tijd. En zeven jaar is een lange tijd. Maar er is een gezegde: hoe langer het duurt om verandering te bewerkstelligen, hoe groter de kans is dat deze blijvend is.

Dank voor jullie steun aan Eyes on Animals. Zonder jullie hulp zouden we dit soort blijvende veranderingen niet voor elkaar kunnen krijgen!
Lesley Moffat
directeur Eyes on Animals
Steun ons werk >
Facebook
Twitter
Website
Email
IBAN: NL73 TRIO 0212 3642 19
Copyright © 2021 Eyes on Animals, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.