Copy
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Klik hier
Beste donateurs en vrienden,

We hebben net een 10-daagse missie in Turkije afgerond.

In de meeste islamitische landen worden dieren volledig bij bewustzijn geslacht. De hals wordt met een scherp mes doorgesneden, onverdoofd. Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer moslims geïnteresseerd zijn in dierenwelzijn. Zij begrijpen dat vlees van verdoofde dieren óók Halal kan zijn.
Maar: voordat dit groeiende bewustzijn zorgt voor echte veranderingen in slachthuizen, moet er nog veel gebeuren. Daarom trok ons team in Turkije (Asalet en Ayhan) eropuit om bij lokale autoriteiten en imams te pleiten voor verdoofde slacht. We bezochten slachthuizen en spraken daar met dierenartsen en managers.
Asalet en Ayhan pleiten voor verdoofde slacht bij lokale bestuurders
Veel mensen die we spraken stonden open voor de introductie van verdoofde slacht. Dat is goed nieuws!

Drie slachthuizen stapten over: zij verdoven de dieren nu voor de slacht. Door onze inspanningen van de afgelopen jaren zijn er nu zes Turkse slachthuizen overgestapt op verdoofde slacht. De dood van duizenden dieren is een stukje minder ellendig geworden.
Schapen bij een Turks slachthuis. Deze schapen zullen nu in ieder geval worden verdoofd voor ze geslacht worden.
De medewerkers van de drie slachthuizen zijn door ons getraind in het gebruik en onderhoud van de verdovingsapparatuur. Via een contract beloven de slachthuizen hun dieren te blijven verdoven. In ruil daarvoor kunnen ze de verdovingsapparatuur blijven gebruiken. Ze houden ons team in Turkije op de hoogte van de gang van zaken. Als dit naar tevredenheid verloopt, mogen ze na een jaar de apparatuur houden.
Asalet overhandigt een verdovingsaparaat aan een slachterijmanager. De dieren die hier worden geslacht, worden voortaan verdoofd.
Bedankt voor jullie steun in de strijd om het lijden van slachtdieren te verminderen. Natuurlijk zouden we liever zien dat er helemaal geen dieren meer zouden worden geslacht. De realiteit is helaas dat dit voorlopig niet stopt. Daarom blijven wij ons inzetten voor deze dieren.

Samen kunnen we dierenleed verminderen. Helpt u mee?
Steun ons werk >
Dank u wel!
Lesley Moffat
directeur Eyes on Animals
Facebook
Twitter
Website
Email
IBAN: NL73 TRIO 0212 3642 19
Copyright © 2020 Eyes on Animals, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.