Copy
Weergaveproblemen? Klik hier
Beste donateurs en vrienden,

Er is héél goed nieuws! Nederland heeft besloten veetransporten naar landen buiten Europa te verbieden!

Ze volgt hiermee het goede voorbeeld van verschillende Duitse deelstaten. Het gaat om transporten waarbij dieren over de maximale reistijd vervoerd worden en daarom onderweg 24 uur moeten stoppen – zodat de dieren kunnen rusten, eten en drinken.

Organisaties die actief zijn in het veld, zoals Eyes on Animals, hebben een belangrijk aandeel gehad in deze beslissing. Zij volgden vele veetransporten, legden vast dat 24 uurs rustplaatsen vaak niet werden bezocht of zelfs helemaal afwezig waren en schreven hierover lange rapporten en brieven aan de autoriteiten. Deze bevindingen hebben de autoriteiten gesterkt in hun beslissing om de export naar landen buiten de EU, ondanks druk van grote lobbyorganisaties, niet meer toe te staan.

Eyes on Animals is ontzettend blij met deze moedige beslissing. Nu ligt de bal bij de overige EU landen; zij moeten het goede voorbeeld gaan volgen. Met name Denemarken, Tsjechië en Frankrijk die een belangrijke rol spelen in de wereldwijde handel van dieren.

Geen rustplaatsen

De reden dat de Nederlandse en Duitse autoriteiten geen veetransporten meer toestaan naar landen buiten de EU, is dat ze voldoende bewijs hebben verzameld dat deze landen vaak geen of onvoldoende rustplaatsen hebben. Hoewel transporteurs op papier claimen dat ze hun dieren in bijvoorbeeld Rusland of Turkije uitladen voor 24 uur rust, eten en drinken – blijven de dieren in werkelijkheid al die tijd in de truck. Sterker nog: de rustplaatsen die worden opgegeven bestaan in werkelijkheid vaak niet eens.

Lees meer over deze belangrijke overwinning op onze website >
Wat we zoals tegenkomen tijdens onze inspecties langs de grenzen van Europa:
Veewagens met dieren uit Europa staan vast in de sneeuw in Rusland. Het watersysteem is bevroren, de dieren kunnen niet drinken.
Vervuilde en dus onbruikbare drinksystemen op een vrachtwagen met dieren onderweg van Tsjechië naar Oost-Turkije.
Deze stier bezwijkt bijna door de hitte en het gebrek aan water tijdens een veel te lange reis van de EU naar Turkije.
Deze stier is volledig ingestort en drinkt wanhopig uit de fles van een van onze inspecteurs. Hij zat veel langer dan toegestaan in een Nederlandse veewagen, op weg naar een slachterij in Turkije.

De rol van Eyes on Animals

Tien jaar geleden heb ik Eyes on Animals opgericht. Ik wilde actief zijn daar waar de dieren waren; in slachterijen, op verzamel- en rustplaatsen en tijdens transport. Dan pas weten we wat er écht met ze gebeurt. Want op papier wordt er vaak een eenzijdig beeld geschetst; óf heel positief óf juist heel negatief. Door met de mensen uit de sector te praten en de omstandigheden van de dieren te documenteren, kwamen we erachter wat daadwerkelijk de problemen waren én wat er nodig is om ze op te lossen.

Onze dank gaat uit naar andere inspectieorganisaties, zoals Animal Welfare Foundation, Animals’ Angels en  Animals International die samen met ons transporten volgden en overtredingen vastlegden. En naar CIWF, die ons hielp met het maken van video’s en het schrijven van brieven aan de autoriteiten. Ook zijn we blij met Eurogroup for Animals die het onderwerp continu op de politieke agenda bracht.

Een combinatie van inspectie- en campagnewerk heeft ervoor gezorgd dat de autoriteiten de goede en juiste beslissing hebben genomen voor de dieren!

Het verbeteren van dierenwelzijn vergt ontzettend veel werk, doorzettingsvermogen en een lange adem. Dankzij jullie aanhoudende steun konden we bij de dieren zijn en overtredingen aan het licht brengen. Bedankt!
Lesley Moffat
directeur Eyes on Animals
Help de dieren
Facebook
Twitter
Website
Email
IBAN: NL73 TRIO 0212 3642 19
Copyright © 2020 Eyes on Animals, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.