Copy
Nieuwsbrief onleesbaar? Klik hier
Beste donateurs en vrienden,

Minister Schouten van landbouw wil kalvertransporten van langer dan 8 uur verbieden. Ze zet in op een Europees verbod, zo schijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit is heel goed nieuws! Een verbod zou betekenen dat Nederland geen kalveren meer mag importeren uit onder andere Ierland en de Baltische staten. Ongeveer 10% van de kalveren komt daar vandaan. Het gaat jaarlijks om tienduizenden dieren.
 
Pasgeboren kalveren op weg naar een mesterij in Nederland.

De minister vindt dat het welzijn van kalveren bij lang transport teveel wordt aangetast. Daar zijn wij het hardgrondig mee eens. Wij hebben in de afgelopen 10 jaar veel kalverentransporten geïnspecteerd uit onder andere Ierland, Letland en Litouwen.
 

Misstanden bij kalvertransporten uit Ierland


Bij de import van kalveren uit Ierland zagen we dat dierenwelzijnswetten structureel werden overtreden: kalveren waren te lang onderweg en kregen geen melk. Ook zagen we dat kalveren ernstig mishandeld werden op een veelgebruikte rustplaats in Frankrijk.

Misstanden bij kalvertransporten uit Polen, Litouwen en Letland


Bij kalverentransporten uit Polen, Litouwen en Letland constateerden we dat de dieren, eenmaal op de kalverenmesterij in Nederland, ernstig verzwakt aankomen.
Onze inspectiebeelden haalden meerdere keren het internationale nieuws, waaronder The Guardian, Le Parisien, The Times en Zembla. Ook stuurden we na iedere inspectie een uitgebreide rapportage naar de autoriteiten, waaronder ook de NVWA die onder de verantwoordelijkheid valt van minister Schouten.

Minister Schouten willen we een groot compliment geven voor haar inzet om lang transport aan banden te leggen. Wij zullen onze inspecties onverminderd blijven uitvoeren zodat ook andere landen de noodzaak voelen tot een verbod.
Lesley Moffat
directeur Eyes on Animals
Doneren >
Facebook
Twitter
Website
Email
IBAN: NL73 TRIO 0212 3642 19
Copyright © 2020 Eyes on Animals, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.