Copy
Nieuwsmail: 11 maart 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
11 maart 2021

nieuwsmail - 11 maart 2021

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat u geen editie mist als u op de hoogte wilt blijven! Leest u even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Studiedag
  • Nieuwe gymzaal
  • Bibliotheek en boeken inleveren
  • Lentekriebels
  • Stichting leergeld
  • Gezocht: opladers laptop
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Verjaardagen
  • Extern nieuws
Studiedag 17 maart
Volgende week woensdag heeft het team van de Fonkeling een (online) studiedag. We vergaderen met elkaar over de huidige maatregelen mbt het corona-virus. Wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren? We gaan dieper in op de schoolontwikkelingen, zoals leesplan, nieuwe rekenmethode, Sociaal Emotioneel Leren, Portfolio en thematisch werken. Daarbij reflecteren we op het afgelopen half jaar en formuleren we waar we de komende maanden nog aan gaan werken. In de middag hebben de leerkrachten van de unit de tijd om samen te werken aan het thema en aan de groepsplannen.
Alle kinderen zijn deze dag vrij, we hopen op lekker weer en een fijne dag voor hen!
Opening nieuwe gymzaal
Op maandag 15 maart wordt de gymzaal van Spoordonk officieel in gebruik genomen door de kinderen van ons speelleerplein. Na maanden van (ver)bouwen zijn de kinderen enorm enthousiast over het feit dat zij weer in het eigen dorp binnen kunnen bewegen. De Spoordonkse gymzaal biedt ruimte om verschillende sporten te beoefenen. Daarbij is de zaal ook uitgerust met allerlei mogelijkheden om te klimmen, klauteren, balanceren, schommelen en slingeren. Deze week krijgen alle kinderen bewegingsonderwijs volgens het vaste rooster, groep 8 schuift naar dinsdag i.v.m. studiedag. Alle materialen staan opgesteld, op deze manier maken de kinderen en de leerkrachten kennis met wat de gymzaal te bieden heeft. Fijn als de kinderen gymspullen bij zich hebben. 
Bibliotheek en boeken inleveren
De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van "de bibliotheek op school" verzorgd door bibliotheek de Kempen. Omdat we vanaf oktober 2020 werken met ons nieuwe leesplan werd onze behoefte aan bepaalde boeken anders. We willen met ons leesonderwijs steeds meer aansluiten bij het taal- en themaonderwijs. Voor de bibliotheek was het lastig om hun aanbod hierop aan te laten sluiten. 
We hebben daarom de beslissing genomen om een eigen bibliotheek te vullen voor het leesonderwijs op school en een "zwerfboekenkast" te maken voor de uitleen voor thuis. Daarnaast kunnen kinderen ook boeken lenen bij de bibliotheek in Oirschot, zij hebben ook een breed aanbod zodat kinderen op eigen niveau boeken kunnen lenen. 
Voor nu betekent dit dat alle boeken van "de bibliotheek op school" die de kinderen hebben geleend voor thuis ingeleverd moeten worden. Fijn als jullie kinderen deze in willen leveren bij de eigen leerkracht voor 22 maart. 
Boeken voor de zwerfboekenkast zijn ook nog steeds welkom, dus als jullie thuis boeken hebben liggen die niet meer worden gebruikt, wij zijn er heel blij mee. 
Lentekriebels
Op dit moment zijn we druk bezig met het thema 'Groei en Leven'. Binnen dit thema valt ook de week van de lentekriebels.
Het project 'Lentekriebels' heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het thema relaties en seksualiteit. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben.
Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:
- Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
- Ze ontwikkelen normen en waarden.
- Ze worden weerbaarder.
- Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.
Vanaf volgende week zal in alle units gestart worden met dit thema.
Stichting leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Denk aan een lidmaatschap van een sportclub, cadeautjes met een verjaardag of Sinterklaas,  een cadeautje voor een ander voor zijn/haar kinderfeestje of een traktatie als een kind zelf jarig is. Hierdoor staan deze kinderen vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Een armoedesituatie is, vooral voor kinderen, niet leuk. Zij moeten zorgeloos met hun vriendjes mee kunnen op schoolreisje, naar de voetbalclub, een opleiding kunnen volgen of toegang hebben tot een fiets. De financiële ondersteuning vanuit stichting Leergeld is precies voor deze kinderen in het leven geroepen.
Schroom je daarom vooral niet om contact met hen op te nemen als door de portemonnee de ontwikkeling van je kind in gedrang komt. Stichting Leergeld is direct te benaderen voor 06-27650302 of contact.leergeld@gmail.com.
Gezocht: Opladers laptop
Tijdens de lockdown hebben veel kinderen en ouders gebruik gemaakt van de uitleen van onze laptops op school. We zijn nu alweer een aantal weken op school en alle laptops zijn gelukkig ook weer aanwezig. We missen echter een aantal opladers van onze laptops.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie thuis nog eens willen zoeken naar opladers van het merk Dell. Mocht je er eentje vinden, mag deze ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Alvast hartelijk bedankt!

Wat is er nieuw op de website?

Rondleiding nieuwe kinderen en hun ouders
Thema groei en leven
Tuincentrum unit 1 
Thema groei en leven in unit 3
Peuternieuws; thema groei en leven

13 maart      Liz       unit 1
13 maart      Anne   unit 1
14 maart      Stan    unit 3
15 maart      Tijn      unit 2
17 maart      Eef      unit 2
19 maart      Sien    unit 3


17 maart              Studiedag; leerlingen vrij
19 maart              Open dag; rondleidingen op afspraak
2 april                   Goede vrijdag; leerlingen middag vrij
5 april                   Tweede Paasdag; vrije dag
26 april                 Studiedag; leerlingen vrij
27 april                 Koningsdag; vrije dag
1 t/m 16 mei         Meivakantie


* Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de dan geldende corona-maatregelen.

De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website.  KLIK HIER VOOR DE AGENDA

Extern nieuws

Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie te delen. Als je op de groene button klikt, krijgt je het volledige bericht te zien. 
Palmpaasstok maken voor een zieke of oudere...doe jij mee?
Ook dit jaar kunnen we vanwege het coronavirus niet samen palmpaasstokken maken. Vorig jaar hebben we dit op een andere manier gedaan en dat was erg goed gegaan. Daarom willen we het dit jaar weer op dezelfde manier doen. En wij hopen dat jij dit jaar ook meedoet!
 
Omdat vooral zieke en oudere mensen veel contacten moeten missen, willen we hen een teken van bemoediging geven. Daar kun jij bij helpen. Hoe? Door thuis een palmpaasstok te versieren en die wordt dan door iemand van de werkgroep naar een zieke of oudere in ons dorp gebracht, die daar zeker heel blij van wordt!
 
Als jij je hier voor aanmeldt, dan kun je op vrijdag 26 maart tussen 14.30 en 15.30 uur bij de vooringang van de kerk een palmpasenstok, een broodhaantje, een wenskaartje en een palmpasentakje op komen halen. Hieronder zie je een uitleg hoe je zelf de stok verder kunt versieren. Op zaterdag 27 maart kunnen jullie dan de mooi versierde palmpaasstokken weer terugbrengen. Ook dit kan dan tussen 14.30 en 15.30 uur bij de vooringang van de kerk. Op zondag 28 maart zullen dan leden van de werkgroep deze stokken bij mensen in Oirschot af gaan geven, zij zullen jullie er dankbaar voor zijn.
 
Wij hopen dat veel kinderen in Oirschot en Spoordonk meedoen met deze actie.
Je kunt je opgeven t/m 23 maart met een mailtje naar gezinsvieringoirschot@gmail.com
Uitleg palmpaasstok maken
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp