Copy
Nieuwsmail: 29 april 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
29 april 2021

nieuwsmail - 29 april 2021

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Maatregelen omtrent corona
  • Deelname Nationaal Cohort Onderzoek
  • Ouderbijdrage
  • Tentoonstelling thema groei en leven
  • Verkeersexamen unit 3
  • BSO in de meivakantie
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Verjaardagen
  • Extern nieuws
Maatregelen omtrent corona
Op 15 april is er een nieuw protocol voor het basisonderwijs verschenen Protocol-basisonderwijs.pdf, er zijn nauwelijks wijzingen ten opzichte van het vorige protocol. Er is een aanpassing rondom het testen, omdat scholen de komende periode de beschikking gaan krijgen over zelftesten. Hiermee kunnen de collega's die dat willen, zich twee keer per week preventief testen. Deze testen kunnen echter alleen gebruikt worden wanneer iemand geen klachten heeft. Bij klachten blijft een officiële test van de GGD nodig.

Hetzelfde geldt voor de zelftesten die je als ouder kunt kopen bij de drogist of apotheek. Ook hiervoor geldt dat deze gebruikt kunnen worden wanneer er geen klachten zijn en je toch benieuwd bent of je corona hebt. Wanneer een kind klachten ontwikkelt en ouders kiezen voor testen, blijft een test bij de GGD noodzakelijk. Dit geldt ook bij een test na 5 dagen quarantaine na contact met een besmet persoon. In dergelijke gevallen geldt een negatieve zelftest niet als voorwaarde om weer naar school te mogen.

Om ons heen merken we dat het aantal besmettingen toeneemt. Complimenten en dank aan jullie als ouders. Er wordt zorgvuldig gehandeld, kinderen met klachten blijven thuis en als er iemand in het gezin klachten heeft of positief is getest dan wordt dit meteen gemeld. Kinderen gaan dan in quarantaine. Zo doen we met elkaar ons best om Corona buiten de school te houden.
Deelname Nationaal Cohort Onderzoek
Alle scholen van SKOBOS gaan deelnemen aan het Nationaal Cohort Onderzoek LVS. Wij worden als scholen altijd al standaard meegenomen in het standaard cohortonderzoek (geldt voor alle scholen in Nederland) en krijgen daar jaarlijks de zogenaamde NCO-rapportage van. Nu krijgen wij de mogelijkheid om ook deel te nemen aan een specifiek stuk cohortonderzoek LeerlingVolgSysteem (LVS). Bij dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de resultaten op de LVS-toetsen (resultaten en groei).
Voor dit onderzoek is het delen van bepaalde gegevens nodig, wat we precies delen lees je in onderstaande brief van Liesbeth Van den Berg, Voorzitter College van Bestuur. Mochten hier vragen of bezwaren tegen zijn dan kun je dat kenbaar maken bij de directie. 
Brief van College van Bestuur
Ouderbijdrage
In de maand mei, week 20, zal de ouderbijdrage afgeschreven worden, wanneer je hier automatisch incasso voor hebt gegeven. De ouderraad vraagt voor elk kind een vrijwillige bijdrage om de speciale activiteiten onder schooltijd mogelijk te maken of te ondersteunen. Aan activiteiten die voor kinderen onder schooltijd georganiseerd worden, zullen alle kinderen deelnemen, onafhankelijk van de bijdrage die u hiervoor aan de ouderraad heeft betaald. De begroting en realisatie van de gemaakte kosten worden jaarlijks toegelicht in de jaarvergadering van de ouderraad waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd.
Tentoonstelling thema Groei en Leven
De afgelopen weken hebben de kinderen van unit 3 ontzettend hard gewerkt aan het ontwikkelen van voedselketens. Er zijn allerlei materialen gebruikt en we hebben heel veel geleerd. De creaties zijn prachtig geworden en daarom willen we deze graag aan iedereen laten zien! Vanaf vrijdag zijn alle voedselketens te bewonderen achter de ramen van de school. Bij sommige voedselketens vind je ook een QR-code. Door deze te scannen kom je bij de informatie die door de kinderen is verzameld. Verveel je je in de meivakantie? Kom dan gerust eens langs wandelen!
Na de vakantie gaan de creaties mee naar huis.
Verkeersexamen unit 3
In april zijn alle leerlingen van unit 3 geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Onlangs is bekend geworden dat op woensdag 2 juni het praktisch verkeersexamen plaats zal vinden.
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of ze de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Voor iedere leerling die slaagt, is er het Nationale Verkeersdiploma. Hierop staat het resultaat van het VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen vermeld.
De leerlingen van unit 3 krijgen allemaal de route van het examen op papier mee naar huis. Deze kan dus rustig geoefend worden. Wellicht een leuk idee voor in de meivakantie! De route in Oirschot staat ook aangegeven met bordjes die de gemeente heeft geplaatst. Daarnaast is er ook een examenapp van VVN. De app helpt de kinderen op weg naar het examen, d.m.v. filmpjes, opdrachten en tips. Meer informatie over deze app is te vinden op de flyer die de kinderen mee naar huis krijgen.
BSO in de meivakantie
Volgende week is het meivakantie! Met de kinderen is er een leuk programma gemaakt, kinderen betrekken in het activiteitenaanbod vinden we namelijk belangrijk. De bso vindt plaats bij kindcentrum de Plataan. We gaan er twee leuke weken van maken!
Maakt u nog geen gebruik van de bso en heeft u wel interesse stuur dan een e-mail naar klantadvies@korein.nl of bel naar (040) 294 89 89. Of kom vrijblijvend een kijkje nemen en vraag een rondleiding aan: https://www.korein.nl/contact/rondleiding
Het team van de Fonkeling wenst iedereen een hele fijne meivakantie!
Maak er leuke dagen van.
Voor degene die naar de BSO komen, tot volgende week!

Wat is er nieuw op de website?

BSO tijdens de meivakantie
Blote-voeten-pad
Tentoonstelling Groei en Leven
 1 mei       Evy               unit 1
 3 mei       Jerel             unit 3
 3 mei       Rim               unit 3
 5 mei       Tess              unit 2
 5 mei       Mees             unit 3
 6 mei       Amy              unit 3
 6 mei       Fréderique    unit 2
10 mei      Tijs                unit 2
14 mei      Guus             unit 1
15 mei      Kyra              unit 3
21 mei      Hidde            unit 2


1 t/m 16 mei Meivakantie
24 mei Tweede Pinksterdag; vrije dag
25 mei Studiedag; leerlingen vrij

* Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de dangeldende corona-maatregelen.
De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze
website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA
 
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp