Copy
Nieuwsmail: 10 juni 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
10 juni 2021

nieuwsmail - 10 juni 2021

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Quarantaine groep 6
  • Delen gegevens met de GGD
  • Uitslag enquête
  • Formatie
  • MR, even voorstellen...
  • Atletiek groep 8
  • Peuternieuws
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Verjaardagen
  • Extern nieuws
Quarantaine groep 6
Afgelopen week zijn de kinderen en leerkrachten van groep 6 van onze school in quarantaine geweest. De eerste keer tijdens de pandemie dat we het advies hebben gekregen om nauwe contacten in quarantaine te laten gaan en (eventueel) te laten testen. We willen de kinderen, de juffen en de ouders danken voor de veerkracht en flexibiliteit die zij hebben laten zien.
Wij hebben, als directie, het proces rondom communicatie en veiligheid geëvalueerd en nemen hier aandachtspunten uit mee. 
Delen van gegevens met de GGD
De GGD vraagt een lijst met contactgegevens van de nauwe contacten (klasgenoten/docenten) via de school wanneer er sprake is van een besmetting bij een leerling of medewerker.
We horen graag van jullie als je bezwaar hebt dat de contactgegevens van je kind wordt gedeeld met de GGD, wanneer er sprake is van een positieve besmetting in de jaargroep. Stuur hiervoor een mail naar defonkeling@skobos.nl 
Uitslag enquête
De enquete die in de vorige nieuwsmails heeft gestaan is door 54 ouders ingevuld. De enquete is zojuist gesloten. We willen jullie hartelijk danken voor het invullen.
De uitkomsten van de enquete delen we in een volgende nieuwsmail en nemen we mee in het jaarplan voor komend schooljaar.
Formatie
Vorige week hebben we de formatie voor 2021-2022 met jullie gedeeld via de nieuwsmail. De eerste stap in het plaatje van het onderwijs op de Fonkeling voor volgend schooljaar. Dit plaatje zal de komende weken steeds verder gevuld worden (o.a. inzet extra gelden vanuit subsidie en NPO, groepsindeling, werkdagen van de juffen).
Voor unit 1 willen we alvast een extra toelichting geven, Jullie hebben kunnen lezen dat in unit 1 meerdere juffen gaan werken. Deze juffen dragen samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Dit sluit aan bij onze visie; wij kijken met meerdere ogen naar elk kind. De precieze groepsindeling is nog niet bekend, omdat we nog hopen op een aantal aanmeldingen. Zodra de groepsindeling bekend is laten we jullie dit weten. Jaargroep 3 krijgt een groot deel van de ochtend instructie in het eigen lokaal, de instructies worden afwisselend ingevuld door de juffen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de kinderen door meerdere juffen gevolgd.  
MR, even voorstellen...
Namens de personeelsgeleding zitten wij (Marijke Swaans, Noortje van Rijen en Miriam de Koning) in de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Door zitting te nemen in de MR voelen we ons extra betrokken bij het reilen en zeilen van de school. 
Onze medezeggenschapsraad is er om actief mee te denken met de directie in het belang van ons team, ouders en kinderen. Het is zinvol en gezellig om op deze manier met de ouders van onze school samen te werken.
Heeft u interesse in het werk van de MR? Mail dan gerust naar: fon.mr@skobos.nl 
Atletiekles Groep 8
Vanwege de huidige maatregelen kan de Atletiekdag voor groep 8 niet in de vorm plaatsvinden die wij gewend zijn. Dit weerhoudt ons er niet van om toch kennis te gaan maken met de atletieksport. Donderdag 17 juni gaan de kinderen van groep 8 met de fiets naar de atletiekbaan in Oirschot. We worden daar om 11.30u verwacht. De kinderen van groep 8 moeten dus zorgen dat zij met de fiets naar school komen deze dag. Ook is gymkleding noodzakelijk. We gaan voor een sportieve les!

Peuternieuws 

De peuters genieten volop van het heerlijke weer. We spelen lekker buiten en experimenteren met water in onze watertafel. Dinsdag 29 juni doen de peuters mee aan de Nationale Modderdag. Dat wordt lekker kliederen en experimenteren met water en zand!
Het thema Ridders en Kastelen is nog in volle gang. Eind deze maand wordt het thema afgesloten met een heus ridderfeest. We gaan ons verkleden, schminken en hapjes maken.
Ook gaan we de komende week aan de slag met de Vaderdag cadeautjes.
We maken voor al onze papa's iets héél moois, zodat wij hen 20 juni lekker kunnen verwennen!

Wc-/keukenrollen en houten latjes voor unit 1

Bij het thema 'Ridders en Kastelen' hoort het knutselen van kastelen en zwaarden, maar doordat de kinderen van groep 1-2 razend enthousiast zijn raakt onze voorraad langzaam op...

Wij zijn op zoek naar wc-rollen, keukenrollen en dunne houten latjes. Deze mogen afgegeven worden bij de juffen van unit 1. 

Alvast bedankt namens de kinderen van groep 1-2! 

Wat is er nieuw op de website?

Verjaardagendag (foto's)
Wist je datje - Thema Middeleeuwen
Banden plakken in unit 3
15 juni      Zyva     unit 2
16 juni      Roos    unit 2


30 juni   Studiedag; leerlingen vrij
1 juli      Alternatief schoolreisje rondom de school (groep 1 t/m 6)
13 juli   Rapport mee naar huis
23 juli    Laatste schooldag; kinderen vanaf 12 uur vakantie!
24 juli t/m 5 september Zomervakantie


* Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de dangeldende corona-maatregelen.
De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA

Extern nieuws

Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de groene button klikt, krijgt u het bericht te zien. 
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp