Copy
Nieuwsmail: 18 maart 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
18 maart 2021

nieuwsmail - 18 maart 2021

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Onderwijs op school én thuis
  • CITO-uitslagen
  • Nieuws van de MR
  • Maandag 22 maart migratie ICT
  • VVN Verkeersexamen
  • Bewegingsonderwijs
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Verjaardagen
  • Extern nieuws
Onderwijs op school én thuis
Tijdens de studiedag hebben we o.a. de huidige maatregelen om het corona-virus buiten de deur te houden besproken. We zijn erg tevreden over hoe het nu gaat. De flexibiliteit en eerlijkheid van ouders helpt ons daar enorm bij. In de ochtend is het voor leerkrachten regelmatig schakelen als leerlingen (plots) thuis moeten blijven. Zij hebben immers ook de  zorg voor de  kinderen die wel naar school komen. We hebben er daarom voor gekozen dat deze leerlingen de eerste thuiswerkdag aan het werk kunnen met de opdrachten die in Teams staan. Aan het einde van deze dag kan, in overleg met de leerkracht, een thuiswerkpakket opgehaald worden. Vanaf dag 2 worden de kinderen die thuis zijn uitgenodigd voor instructies in Teams. Zij krijgen op deze manier optimaal onderwijs op afstand. 
CITO-uitslagen
De afgelopen twee weken hebben de kinderen de CITO-toetsen gemaakt in de groepen 3 tot en met 8. Normaliter worden de uitslagen van deze toetsen opgenomen in het rapport. Nu is dat, door de schoolsluiting, anders. De uitslagen worden 29 maart met de kinderen mee naar huis gegeven. Het kan zijn dat de leerkracht n.a.v.  de uitslagen contact opneemt. Wanneer je zelf vragen hebt over de uitslagen, is het altijd mogelijk een gesprek in te plannen. Stuur de leerkracht dan even een mailtje.
Nieuws van de MR
Op maandagavond 15 maart heeft de MR via Teams een vergadering gehouden. Er waren twee toehoorders vanuit de ouders van de school.
Eén van de belangrijkste zaken die besproken zijn, zijn de huidige corona-maatregelen en hoe dit uitwerkt op school en waar men tegenaan loopt. Daarnaast zijn ook de begroting 2021-2022 en leerling prognoses besproken. Het sociaal veiligheidsplan is aan bod gekomen en er is aandacht gevraagd voor het pestprotocol.
De MR heeft uitgebreid gebrainstormd over hoe we onze communicatie met de achterban (ouders) kunnen verbeteren, zodat zij meer betrokken raken bij het werk van de MR. Mocht u nieuwsgierig zijn, dan kijkt u nogmaals naar het filmpje van de MR via de link hieronder (wachtwoord: FonkelingMR). Wilt u ook een keer toehoorder zijn? De volgende MR-vergadering staat gepland op: donderdag 29 april 2021 om 19:30 uur. Dit zal een online vergadering via Teams zijn. U kunt zich aanmelden als toehoorder via fon.mr@skobos.nl.
Introductiefilmpje MR
Maandag 22 maart migratie ICT
Op maandag 22 maart vindt op ons speelleerplein een migratie plaats op ICT-gebied. Daarvoor moeten alle devices van de Fonkeling opnieuw geïnstalleerd worden. Kinderen gaan vanaf 23 maart werken in het Rathoportaal. Het Rathoportaal is een toekomstgerichte- en gepersonaliseerde leeromgeving voor leerling en leerkracht. Het is een omgeving waarin alles centraal geregeld wordt, gebaseerd op de 21 eeuwse vaardigheden. 
Ook de laptops van de leerkrachten en de digiborden worden geüpdate. Dit betekent dat leerkrachten en leerlingen maandag geen gebruik kunnen maken van de devices en er dus ook geen online lessen gegegeven kunnen worden voor de kinderen die thuis zijn. Mailtjes worden vanaf dinsdag weer beantwoord. Zijn er dringende zaken, bel ons dan even.
VVN Verkeersexamen unit 3
Het VVN theoretisch Verkeersexamen voor unit 3 vindt plaats op 31 maart.
Dit Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.
De leerlingen beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. We nemen het VVN theoretisch Verkeersexamen digitaal af. Kinderen die het examen niet gehaald hebben, kunnen op korte termijn een digitaal herexamen maken. Wanneer deze plaatsvindt, maken we later bekend.
De afgelopen weken zijn we in de unit al volop aan het oefenen voor het theoretisch verkeersexamen. Deze week krijgen de kinderen een pakketje mee naar huis, zodat er ook thuis geoefend kan worden. Op de website van VNN kunnen de kinderen ook oefenexamens en filmpjes vinden. Daarnaast staat er op de website een nieuwe examen-app. Maak hier dus thuis gerust gebruik van!
De praktijk is natuurlijk minstens zo belangrijk. In mei stappen we daarom op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Voor iedere leerling die slaagt, is er het Nationale Verkeersdiploma. 
Bewegingsonderwijs
Deze week hebben we de nieuwe gymzaal geopend. De kinderen hebben kennis gemaakt met de vele mogelijkheden. Voor de komende periode zullen de lessen bewegingsonderwijs, in verband met de maatregelen, zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. We zijn dan ook erg blij dat we gebruik mogen maken van de velden van de Spoordonkse Boys. Zorg dat de kinderen comfortabele kleding dragen en buitensportschoenen aan hebben de dag dat zij bewegingsonderwijs hebben. Bij slecht weer moeten de kinderen zaalschoenen (geen zwarte zolen) en sportkleding meenemen zodat we in de zaal van Spoordonk Sport kunnen sporten. 

Wat is er nieuw op de website?

Creatief met bloemen
Peuters en het thema groei en leven
Spoordonk Sport is geopend

23 maart      Soukaïna       unit 1
23 maart      Carlijn            unit 3
24 maart      Nikki              unit 2


****** Open dag; rondleidingen op afspraak******
2 april                   Goede vrijdag; leerlingen middag vrij
5 april                   Tweede Paasdag; vrije dag
26 april                 Studiedag; leerlingen vrij
27 april                 Koningsdag; vrije dag
1 t/m 16 mei         Meivakantie


* Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de dan geldende corona-maatregelen.

De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website.  KLIK HIER VOOR DE AGENDA

Extern nieuws

Typecursus op de Fonkeling
 De typelessen van STEMA OPLEIDINGEN kunnen niet door gaan in verband met de huidige maatregelen. Daarom verplaatst STEMA  alle lesblokken naar de september.
 
Mocht u uw kind willen aanmelden voor SEPTEMBER dan heel graag opnieuw aanmelden via mailstema@stema.nl  Geef alle gegevens door zoals op de bijgaande flyer staat aangegeven.
 
De lessen voor speelleerplein de Fonkeling  in Oirschot worden gegeven op MAANDAG VAN 14.30 – 15.30  uur.
START DATUM :  MAANDAG  6  september 2021 van 14.30 – 15.30 uur. Overige data volgen bij uw aanmelding.
Flyer STEMA typecursus
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp