Copy
Nieuwsmail: 8 juli 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
8 juli 2021

nieuwsmail - 8 juli 2021

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Kunstwandeling
  • Ouderhulp gezocht: Verkeersveiligheidsdag
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Verjaardagen
  • Extern nieuws
Welkom
Regelmatig starten er nieuwe kleuters in unit 1. De afgelopen weken zijn er ook kinderen gestart op de Fonkeling in andere groepen. We wensen Demi (groep 7) Rafael (groep 4), Lex (groep 4) en Lize (groep 3) heel veel plezier op onze school. Lars (groep 6) en Julia (groep 7) hebben al kennisgemaakt en starten na de zomervakantie.

 
Communicatie
We hechten zeer grote waarde aan een goed contact met ouders. We willen graag in een open relatie samenwerken zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van jullie kind(eren).
We proberen jullie als ouders zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen binnen het speelleerplein. We kiezen daarbij als communicatiemiddel voor de nieuwsmail. Voor sommige ouders is deze informatie te beperkt, voor anderen te uitgebreid. Wij proberen hier een goede afweging in te maken. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan mogen jullie altijd contact met de directie opnemen voor een toelichting. 
Aansluiten bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) kan je ook helpen om meer informatie te verkrijgen over de school. In deze vergaderingen worden onderwerpen en ontwikkelingen die spelen op school uitgebreid(er) besproken. In de nieuwsmail lees je wanneer de MR vergaderingen plaatsvinden. 
Jaarplan
Zoals elk jaar maken we op de Fonkeling plannen om ons onderwijs te verstevigen en te verbeteren. Deze plannen komen voort uit het strategisch beleidsplan van SKOBOS en het schoolplan 2019-2023 van de Fonkeling. De afgelopen weken hebben we het jaarplan 2020-2021 geëvalueerd en het jaarplan 2021-2022 opgesteld.  In de MR-vergadering van 23 juni en in de teamvergadering van 30 juni 2021 heeft de directie het plan aan de MR en het team gepresenteerd. Zij geven akkoord voor het uitvoeren van de plannen. Het jaarplan is te vinden op de website van de school. Ook is het ter verduidelijking uitgewerkt in bovenstaande visual. 
Inzet NPO-gelden 
In de nieuwsmail van 27 mei hebben we jullie geïnformeerd over de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) die toegekend worden aan alle scholen. Waarom en hoe we deze gelden in gaan zetten leggen we hierbij graag aan jullie uit.   
Op de Fonkeling hebben we een schoolscan gemaakt, zodat we in beeld krijgen waar de behoefte liggen van leerlingen, personeel en ouders. De schoolscan is uitgewerkt tijdens de studiedagen van 26 april 2021 en 25 mei 2021 door het gehele team van de Fonkeling en verwerkt door de directie.   
Aansluitend hebben we uit de interventies voor het Nationaal Programma Onderwijs passende interventies gekozen. We maken de keuze om op korte termijn de kwaliteit van ons aanbod te verhogen (extra handen in de klas, verbeteren van de kwaliteit van instructies, ontwikkelen en implementeren van kwaliteitskaarten) en we kijken naar structurele investeringen waar we de komende jaren profijt van kunnen hebben (implementeren van programma ter versterking van de executieve functies, maken van een makerspace, thematisch werken met ontwikkellijnen versterken door feedback/coaching on the job/observaties. We proberen hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij eerder door het team ingezette ontwikkelingen die al beschreven staan in het school- en jaarplan. Voor het uitvoeren van de interventies hebben we extra personeel nodig. Hoe we invulling geven aan de inzet van extra personeel beschrijven we hieronder. 
In de MR-vergadering van 23 juni en in de teamvergadering van 30 juni 2021 heeft de directie het plan aan de MR en het team gepresenteerd. Zij geven akkoord voor het inzetten van de gelden volgens het NPO-plan.   
Formatie
Zoals altijd kijken we bij het maken van de formatie naar de schoolontwikkelingen (doorgaande lijn, grootte van de groepen, sociaal emotionele ontwikkeling en zorggebieden n.a.v. schoolprestaties) en naar de persoonlijke ontwikkeling (toekomstwensen binnen het werk en privé, taken en kwaliteiten) van de leerkrachten. Er zijn drie ouders geweest die ons vragen hebben gesteld over de huidige formatie, met name over de keus van de leerkrachten in groep 7. De kinderen hebben deze leerkrachten immers al vaker gehad tijdens hun schoolcarrière op de Fonkeling. Deze afweging hebben we zeker meegenomen, de afwegingen hierboven beschreven hebben echter zwaarder gewogen. 

Door de inzet van de NPO-gelden zijn er een aantal aanvullingen in de formatie. Die leggen we hierbij aan jullie uit: We zijn hartstikke blij dat juf Evi drie dagen bij ons op school komt werken vanuit de NPO gelden, naast haar opleiding Passend Meesterschap. Zij zal drie dagen werken in unit 1. Juf Lisa zal tot haar zwangerschapsverlof (december) 3 dagen in unit 1 werken. Haar overige 2 dagen worden ingezet waar nodig (coachen van nieuwe collega en begeleiden van groepjes kinderen). Voor het zwangerschapsverlof wordt te zijner tijd een vervanger gezocht.  

De kinderen van groep 1-2a worden volgend jaar groep 1-2-3a met juf Marijke als groepsverantwoordelijke en groep 1-2b wordt groep 1-2-3b met juf Lisa en juf Evi als groepsverantwoordelijke. Instromers horen bij de kennismaking in welke groep zij komen. De kinderen van groep 3 krijgen van alle juffen les, zij zitten in de ochtend in het verhoogde lokaal in unit 1 om daar instructie te krijgen. 
In de eerder gecommuniceerde formatie stond juf Miriam (IB-er) één dag in unit 1. Dit komt te vervallen door de inzet van juf Evi en juf Lisa. Juf Miriam werkt drie dagen in de week aan de basisondersteuning en zorg voor alle leerlingen van de Fonkeling.

Juf Susan blijft ons voorlopig ook nog ondersteunen. Zij zal voornamelijk in unit 3 groepjes kinderen begeleiden, observeren en leerkrachten ondersteunen. Op deze manier zal er met nog meer verschillende ogen naar deze kinderen gekeken worden. 

In de nieuwsmail van 3 juni hebben we jullie geïnformeerd over het vertrek van juf Renee. Door de komst van de NPO gelden hebben we juf Renee een aanbod kunnen doen dat past bij haar persoonlijke wensen en voorkeuren. We vinden het superfijn dat ze ja heeft gezegd tegen het voorstel om als vervanger te blijven werken op de Fonkeling. Zij zal drie dagen per week groepen overnemen, zodat er gewerkt kan worden aan de schoolontwikkelingen, leerkrachten elkaar kunnen observeren en er ruimte is voor collegiale consultatie (het samen kijken naar kinderen en naar ons onderwijs). 

Ook meneer Patrick zal regelmatig bij ons komen werken. Patrick is bovenschools ICT-er van SKOBOS en gaat naast zijn bovenschoolse ICT-taken ondersteuning bieden op alle SKOBOS-scholen rondom programmeren als ICT-coach. Fijn dat hij ook bij ons, samen met juf Joy, programmeren voor de hele school een boost komt geven. 

Zoals gewoon binnen de Fonkeling zijn in elke unit verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise. Dit is goed voor een brede kijk naar ons onderwijs en naar de kinderen.  Samengevat zijn de volgende leerkrachten op de volgende dagen eindverantwoordelijk: 

 

maandag 

Dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

1-2-3a 

Marijke 

Marijke 

Lisa 

Marijke 

Marijke 

1-2-3b 

Lisa 

Lisa 

Evi 

Evi 

Evi 

Lieke 

Lieke 

Lieke 

Nancy 

Nancy 

Joy 

Joy 

Joy 

Joy 

Joy 

Marit 

Marit 

Nancy 

Marit 

Marit 

Noortje 

Noortje 

Noortje 

Winanda 

Winanda 

Ilse 

Ilse 

Ilse 

Ilse 

Ilse 

 Extra ondersteuning unit 3: Susan (dinsdagochtend, woensdagochtend), Winanda (woensdagochtend) 
Ondersteuning in alle units: Renee (maandag, dinsdag, woensdag), Lisa (donderdag en vrijdag), Patrick (nog te bepalen) 
Ondersteuning/zorg hele school:  Miriam  (maandag, dinsdag en donderdag) 
Directie:  Clasien (dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdagochtend) en Janneke (maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend) 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen te zijn dan kun je terecht bij onze directie. Zij staan jullie graag te woord!

Kunstwandeling zaterdag 17 & zondag 18 juli

De afgelopen weken hebben alle kinderen van Speelleerplein de Fonkeling hard gewerkt aan verschillende kunstwerken binnen het thema ‘Kunst’.
 
Samen met Gasterij de Merode en Hart van Spoordonk organiseren we een 'Kunstwandeling'. Loop de route, kom kijken naar de tentoonstelling in het nieuwe dorpshuis en ontdek de verschillende stijlen en tentoongestelde werken van de peuters en leerlingen!
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van 15 juli, dus houd de mailbox zeker in de gaten...

In de nieuwsmail van vorige week deden wij een oproep voor extra hulp in het dorpshuis tijdens één van de tentoonstellingen van de kunstwandeling. Heb jij toevallig zaterdag 17 juli of zondag 18 juli tijd en zin om tussen 11 en 14 uur in het dorpshuis het publiek van de kunstwandeling te ontvangen? Dan horen wij het graag! Ouders én kinderen kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar Vivi Schreurs: beheerder@hartvanspoordonk.nl of vivischreurs@hartvanspoordonk.nl. Er zal iemand van het bestuur/beheer aanwezig zijn. Alvast vriendelijk bedankt!

(Dringend) ouderhulp gezocht: Verkeersveiligheidsdag
Ieder jaar wordt in Oirschot door diverse vrijwillige ouders de Verkeersveiligheidsdag georganiseerd. Van elke deelnemende school wordt verwacht dat een ouder zich aansluit bij de organisatie. Voor de komende jaren zijn we op zoek naar een vrijwillige ouder die deze taak namens de Fonkeling op zich wil nemen. In 2021-2022 doe je deze taak samen met een ervaren ouder van de Fonkeling, zodat de taak goed overgedragen wordt. Het maakt niet uit in welke groep je kinderen hebt zitten. Uit ervaring weten we dat het prettig is als een ouder deze taak een aantal jaar kan vervullen. 
De verkeersveiligheidsdag is een leerzame dag voor leerlingen uit groep 8. Zij maken deze dag in de praktijk kennis met diverse verkeerssituaties. Op deze manier worden ze beter voorbereid om op de fiets naar de middelbare school te gaan.
Zover bekend ligt er een kant-en-klaar draaiboek, maar moeten er nog een aantal zaken jaarlijks geregeld worden. Deze zaken worden onder alle betrokkenen verdeeld. Heb je interesse om mee te helpen bij het organiseren van deze dag, laat het dan weten door een mail te sturen naar Ilse van Kerkoerle.

Wat is er nieuw op de website?

SchoolOndersteuningsProfiel 2021-2022
Jaarplan en inzet NPO-gelden 2021-2022

Schoolgids 2021-2022

Wist je dat je.... Thema Kunst
10 juli      Yara     unit 1
10 juli      Teun     unit 1
10 juli      Wim      unit 3
13 juli      Suze     unit 3
16 juli      Stijn      unit 2


13 juli Verslag of Rapport mee naar huis
22 juli Afscheidsavond groep 8 (invulling afhankelijk van de maatregelen)
23 juli Laatste schooldag; vanaf kinderen 12 uur vakantie!
24 juli t/m 5 september Zomervakantie


* Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de dangeldende corona-maatregelen.
De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA

Extern nieuws

Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de groene button klikt, krijgt u het bericht te zien. 
onderwerp
onderwerp
Volleybal; kennis maken?
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp