Copy
Nieuwsmail 10 maart 2022
Bekijk deze e-mail in je browser
de Fonkeling nieuwsmail
Nieuwsmail 10 maart 2022

Nieuwsmail 10 maart 2022

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Studiedag 16 maart
  • de Fonkeling in de schijnwerpers
  • Ouderavond Rots & Water, groep 7
  • Resultaten enquête
  • Kranten en wc-rolletjes gevraagd
  • Wintermusical
  • Schoolfruit
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Agenda
  • Extern nieuws
Studiedag 16 maart
Volgende week woensdag is het studiedag voor de leerkrachten van de Fonkeling. De kinderen zijn dan vrij van school. Tijdens de studiedag gaan we aan de slag met het portfolio, waar de groepen 5 t/m 8 mee gestart zijn de afgelopen weken. We gaan kijken hoe dat dit gaat en wat we hieraan kunnen verbeteren. Ook bespreken we de resultaten van de enquête. In de middag gaan we met het hele team de resultaten van de CITO toetsen analyseren en stellen we actieplannen op per groep en per vakgebied. We krijgen daarbij hulp van een onderwijsadviseur. Het belooft een zinvolle dag te worden!
de Fonkeling in de schijnwerpers
SKOBOS zet haar scholen deze weken in de schijnwerpers op de sociale kanalen. Elke week is dit een andere school. Komende week zijn wij aan de beurt. Op facebook, de website en LinkedIn zullen extra berichten geplaatst worden over wat ons Speelleerplein zo bijzonder maakt. Het zou ontzettend tof zijn als je de berichten wilt delen, zodat we zo'n groot mogelijk publiek bereiken!
Personeel unit 1
Vanaf volgende week zal er een kleine wijziging plaats vinden in de personele bezetting van unit 1. Juf Renee gaat naast de dinsdag, ook maandag les geven aan groep 3. Zij is zo samen met juf Evi groepsverantwoordelijk voor deze kinderen. Juf Lieneke neemt op maandag de ondersteunende schooltaken van juf Renee over. Op woensdag blijft juf Lieneke wel in groep 1-2, de andere dagen is daar juf Marijke. Zij blijft groepsverantwoordelijk.
Afsluiting Rots & Water voor ouders van groep 7
Op  woensdag 23 maart zijn alle ouders van groep 7 van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de afsluitende ouderavond over de Training Rots & Water. Er zal deze avond verteld worden wat er allemaal gedaan is tijdens de training en hoe je daar kinderen, ook de komende tijd, in kunt ondersteunen. 
De trainers en wij zijn daarnaast ook heel benieuwd hoe jullie en jullie kinderen de training ervaren hebben. 
De avond start om 19:00 uur en zal maximaal een uur duren. Fijn als je jezelf aan wilt melden door een mail te sturen naar juf Noortje. We kijken uit naar een grote opkomst, zodat de school en de trainers een respons kunnen krijgen op deze training.
Resultaten enquete
De afgelopen weken hebben we een tevredenheidenquête afgenomen bij leerlingen van groep 6 t/m 8, ouders, en teamleden. Alle enquêtes zijn inmiddels verwerkt. De resultaten worden volgende week besproken met de kinderen van groep 6, 7 en 8 tijdens een kringgesprek met de directie, met de teamleden op de studiedag en met ouders tijdens de MR-vergadering. Ook zal er nog een gesprek zijn met ouders die zich daarvoor opgegeven hebben. Zij hebben inmiddels een mail ontvangen. In de nieuwsmail van 24 maart zullen we de resultaten en de daaraan gekoppelde acties met jullie delen.
Meedenken over inhoud enquête oudertevredenheid 
Een paar weken geleden heb je wellicht de enquête van Vensters ingevuld voor het onderzoek naar oudertevredenheid. Wij zijn benieuwd of je ideeën hebt waarmee wij de inhoud van de enquête zouden kunnen verbeteren. Wil je hierover met ons meedenken, neem dan contact op met de directie door een e-mail te sturen naar defonkeling@skobos.nl.
Afspraken onder schooltijd
Kinderen moeten wel eens naar de tandarts, orthodontist of dokter. We merken dat steeds meer afspraken onder schooltijd plaats vinden en willen jullie dringend verzoeken om deze afspraken na schooltijd te plannen. Lukt dit onverhoopt niet, dan dient een verlofformulier ingevuld te worden en worden ingeleverd bij de directie. 
MR-vergadering
Aanstaande donderdagavond 17 maart vergadert de MR weer fysiek in de personeelskamer op onze school. Iedereen is van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Vanaf 20:00 uur is de vergadering openbaar bij te wonen. Het vakantierooster, de invulling van de inloop en de ouderbijdrage staan o.a. op de agenda.
De notulen van de vergadering worden daarna op de website van de Fonkeling geplaatst. Heb je zin en tijd om deze vergadering bij te wonen? Fijn als je jezelf dan aan wilt melden door een mail te sturen naar fon.mr@skobos.nl
Kranten en wc-rolletjes gevraagd
Komende weken gaan we in unit 2 aan de slag met papier-maché. Daarom hebben we veel kranten en wc-rolletjes nodig. Sparen jullie met ons mee? 
 
Wintermusical groep 6
Deze week zijn de kinderen enthousiast begonnen met het opnieuw repeteren voor de musical. De Kerstmusical is omgetoverd tot een heuse 'Wintermusical' genaamd: 'Het meisje met de Zwavelstokjes'. Het bekende sprookje geschreven door Hans Christian Andersen, maar dan met een moderne twist. Zal ook ons Winterse sprookje een gelukkig einde hebben?

Groep 6 heeft heel veel zin in het opvoeren van de musical. Wij vinden het super, dat wij jullie weer mogen verwelkomen! Groep 6 voert op donderdag 31 maart om 12.45 uur de generale repetitie op voor de opa's/oma's. Die avond is de voorstelling om 19:00 uur voor de ouders. Vrijdagochtend 1 april voert groep 6 de musical op voor de rest van de school.

Binnenkort delen de kinderen een officiële uitnodiging uit aan de genodigden. Wij willen de ouders én opa's/oma's vragen zich via een e-mail naar juf Marit (maritopthoog@skobos.nl of klik hier) aan te melden voor het komen kijken naar de musical.
Schoolfruit
Dinsdag: 1 zak waspenen voor 7 leerlingen
Woensdag: 1 minneola per leerling
Donderdag: 1 sinaasappel per 3 leerlingen

Wat is er nieuw op de website?

Schoolontwikkeling
Rots en water groep 7


16 maart: Studiedag, leerlingen vrij
17 maart: MR-vergadering, 19.30 uur
23 maart: Ouderavond Rots en Water groep 7, 19.00 uur
31 maart: Wintermusical
18 april: Tweede Paasdag; lesvrije dag
23 april t/m 8 mei: Vakantie!

De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA
 

Extern nieuws

Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met jullie te delen. 
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2022 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp