Copy
Extra mail: corona-maatregelen onderwijs
Bekijk deze e-mail in je browser
Extra mail: corona-maatregelen onderwijs
Gisteren, vrijdag 26 november, is er een persconferentie geweest waarin bekend is gemaakt dat de huidige maatregelen rondom het coronavirus verlengd en aangescherpt worden. Er wordt wederom een beroep gedaan op veerkracht, flexibiliteit en bovenal doorzettingsvermogen. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de collega's in de zorg hun werk uit kunnen oefenen voor een ieder die dat nodig heeft. In alle sectoren worden momenteel maatregelen getroffen.
Via deze link kun je lezen welke maatregelen door de overheid genomen worden in het onderwijs. Hoe de maatregelen vorm krijgen op de Fonkeling lees je in deze extra nieuwsmail. De maatregelen zijn afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR) van de school.
Alle leerlingen kunnen volledig naar school
Op de Fonkeling verwachten we dat alle kinderen onderwijs volgen. In principe gebeurt dit op school. Wanneer dit niet kan (bijv. door quarantaine of door neusverkoudenheid), volgen kinderen online les. Op de eerste dag van afwezigheid staan er activiteiten klaar in Teams. Aan het eind van deze dag kan een thuiswerkpakket (eventueel met laptop) opgehaald worden. Kinderen volgen vanaf dat moment thuis online het programma. Ze worden regelmatig ingebeld gedurende de dag voor bijvoorbeeld instructie. Wanneer een kind ziek is volgt het natuurlijk geen thuis-onderwijs. Graag bij afmelding de reden doorgeven waarom je kind thuis blijft.
Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij (milde) klachten
Iedereen met (milde) klachten blijft thuis, óók met een snotneus. Wanneer kinderen getest zijn door de GGD (geen zelftest) kunnen zij weer naar school komen.
Als zij niet getest worden, geldt dat ze weer naar school mogen komen als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Blijven de klachten onveranderd en aanhouden, dan mag je kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school.
Zelftesten
Medewerkers wordt al geruime tijd gevraagd zichzelf twee keer per week preventief te testen op het coronavirus met een zelftest. De overheid adviseert nu ook leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief te testen met een zelftest. Scholen krijgen over de precieze uitwerking waarschijnlijk in de week van 1 december 2021 meer informatie vanuit de overheid. We houden jullie op de hoogte. 
Maatregelen in de unit
In de hele school blijven de algemene basisregels van kracht. Kinderen krijgen les in de eigen units. Zij hebben binnen de school geen/nauwelijks contact met kinderen uit andere units. In de unit zitten de kinderen aan een vast tafelgroepje en op een vaste plek in de kring. Ook zijn de pauzes georganiseerd per unit. Op deze manier beperken we de kans op verspreiding van het virus. De beslissing of dit consequenties heeft voor een eventuele quarantaine ligt bij de GGD.
Halen/Brengen, Looproutes en ingangen
Waar mogelijk komen kinderen zoveel mogelijk alleen naar school.
De looproutes in de school zijn het afgelopen jaar niet gewijzigd. Kinderen komen kinderen uit andere units nauwelijks tegen. We kiezen ervoor om unit 3 weer via de hoofdingang binnen te laten komen en de school te verlaten. Zij kunnen de fietsen daar ook neerzetten.
Mondkapje
De overheid adviseert dringend om kinderen vanaf groep 6 een mondkapje te dragen in de gangen van de school. Wij willen vragen om gehoor te geven aan dit advies en een mondkapje mee te geven aan je kind. Voor het onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de unit mogen de mondkapjes af. Indien gewenst faciliteert de school een mondkapje.
 
Over bovenstaande maatregelen en de toepassing hiervan op de school is een constante afstemming met het team, de MR, de collega-scholen/ directeuren, het bestuur en eventueel de gemeente. Naar aanleiding van deze afstemming kunnen er aanpassingen gedaan worden en zullen wij jullie daarover uiteraard informeren.

Laten we hopen dat de maatregelen de gewenste effecten gaan hebben en dat we allemaal in goede gezondheid zijn en blijven! Let goed op jezelf en elkaar, vraag om hulp als je deze kunt gebruiken en heb begrip voor ieders situatie.

Mochten er vragen of zorgen zijn over deze maatregelen dan neem gerust contact met ons op via defonkeling@skobos.nl of 0499550324. Voor dringende zaken mag je ook bellen naar Janneke (0628930483) of Clasien (0644147747).
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp