Copy
Nieuwsmail 30 september 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
de Fonkeling nieuwsmail
Nieuwsmail 30 september 2021

Nieuwsmail 30 september 2021

Hier de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je zelfs mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Studiedagen 4 en 5 oktober
  • Portfolio Mevolution
  • Herhaling: ludieke dag
  • Schoolfotograaf
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Agenda
Studiedagen 4 en 5 oktober
Komende week staan er twee studiedagen gepland voor het team van de Fonkeling. Maandag is er een inspiratiedag met alle medewerkers van SKOBOS, de stichting waar onze school bij aangesloten is. Deze dag staat in het teken van elkaar ontmoeten. Er zal een gastspreker (Mark Mieras) komen, die ons meeneemt in de wereld van de hersenontwikkelingen, hoe leren we? We vertalen de gekregen informatie door naar onze eigen schoolontwikkelingen. In de middag zijn er verschillende activiteiten waar we aan deel kunnen nemen met collega's van de andere scholen.
Dinsdag zijn we met het hele team op de Fonkeling. We gaan werken aan de invulling van ons jaarplan, de focus zal in de ochtend komen liggen op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. In de middag werken we in de units aan de invulling van het thematisch werken en evalueren we de eerste weken. Wat ging er goed en waar gaan we de komende tijd mee aan de slag. We wensen jullie hele fijne vrije dagen toe!
Digitaal Portfolio (groep 5 t/m 8)
In het onderwijs wordt de ontwikkeling van kinderen vaak in beeld gebracht via statistieken en grafieken. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een volgsysteem om de ontwikkeling van onze kinderen op een andere, veel bredere wijze in beeld te brengen, aansluitend op onze visie op onderwijs en ontwikkeling. De groepen 5 t/m 8 starten binnenkort met een digitaal portfolio, genaamd Mevolution.
Met het Mevolution e-portfolio kunnen kinderen en leerkrachten het ontwikkelingsproces volgen. Ze kunnen groei letterlijk in beeld brengen met foto's, video's en tekst. Hierdoor kunnen 'zachte vaardigheden' zoals creativiteit, samenwerken en communiceren, beter op waarde worden ingeschat. Kinderen leren bovendien te reflecteren op hun eigen leerproces. Ze leren leren.
Het doel van foto’s en video’s -en eigenlijk alle informatie in het e-portfolio- is om ontwikkeling te faciliteren en ontwikkeling (letterlijk) in beeld te brengen. Dat geeft een completer plaatje dan ontwikkeling alleen in statistieken en grafieken weer te geven. 

Toestemmingsverklaring
Om Mevolution for Kids voor uw kind in te mogen zetten hebben wij uw toestemming nodig. Het is voor ons belangrijk dat we van u als ouder het vertrouwen krijgen om via dit instrument de ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen, en ook die van onszelf als lerende professionals. Alleen als we met ouders en kinderen gezamenlijk hierin optrekken kunnen we deze nieuwe werkwijze tot een succes maken!
Komende week krijgen alle kinderen van groep 5 t/m 8 een brief mee naar huis. Hierin staat alle informatie over het digitale portfolio beschreven.
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen via defonkeling@skobos.nl of neem contact op met Janneke Mencke of Clasien Groenland.
 
Herhaling: Ludieke dag 
Woensdag 6 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend tijdens de Ludieke Dag. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: 'worden wat je wil'. Tijdens deze feestelijke opening mogen alle kinderen verkleed komen als een beroep. Kom als wat jij worden wil! 

Alle kinderen mogen deze dag een broodtrommel gevuld met iets lekkers mee naar school nemen. Neem ook gewoon je fruit en drinken mee. Voor een lekkere verrassing wordt ook gezorgd.
 

Wat is er nieuw op de website?

Thema familie bij de peuters
Unit 3 is op kamp!
Unit 2 leert over het Boedhisme
 


28 september t/m
1 oktober                     Unit 3 op kamp
4 oktober                    Studiedag SKOBOS, kinderen vrij
5 oktober                    Studiedag Fonkeling, kinderen vrij
6 oktober                    Ludieke dag
6 oktober                    Start kinderboekenweek
7 oktober                    MR vergadering
8 oktober                    Schoolfotograaf
25 t/m 29 oktober       Herfstvakantie

De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA
* Bij alle activiteiten houden we rekening met de dan geldende maatregelen.
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp