Copy
Nieuwsmail 24 februari 2022
Bekijk deze e-mail in je browser
de Fonkeling nieuwsmail
Nieuwsmail 24 februari 2022

Nieuwsmail 24 februari 2022

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Maatregelen na de vakantie
  • Jaarvergadering Ouderraad
  • Luizencontrole
  • Kennismaken met Centrale Eindtoets groep 8
  • Mad Science; afsluiten thema 'Energie'
  • Wintermusical groep 6
  • Enquête afgerond
  • Zelftesten groep 1 t/m 5
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Extern nieuws
Maatregelen na de vakantie
De maatregelen voor en op scholen zijn versoepeld. Deze week hebben we het protocol ontvangen waarin bekend werd gemaakt dat alle maatregelen komen te vervallen.
Na de vakantie betekent dit het volgende:
- Kinderen werken in de hele school, het groeps-en unitoverstijgend werken wordt weer opgepakt.
- Pauzes zijn gezamenlijk.
- Hulpouders zijn weer van harte welkom bij activiteiten.
- Ouders kunnen de kinderen ophalen op het schoolplein.
- De kleuters blijven binnenkomen bij de achteringang van de school
- De kinderen van unit 3 zetten de fietsen weer in de fietsenstalling op school en lopen over het schoolplein naar binnen.
- De inloop voor kinderen blijft zoals het nu gebeurt. Kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen en kunnen meteen aan de slag met het eigen werk. Binnenkort kunnen ouders ook weer aan sluiten bij de inloop, wanneer en in welke vorm we dit gaan organiseren laten we jullie, na de studiedag 16 maart en MR-vergadering 17 maart, weten.


We hopen dat we elkaar weer volop kunnen ontmoeten in onze school!
Jaarvergadering Ouderraad
Op dinsdag 8 maart vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats in de aula van de Fonkeling. De jaarvergadering start om 20.15 uur en zal ongeveer een half uur duren. Tijdens deze vergadering vertelt de ouderraad wat zij doen aan activiteiten voor jullie kinderen. Ook lichten zij toe hoe dat de vrijwillige ouderbijdrage besteed is en hoe deze komend jaar besteed gaat worden. Je bent van harte welkom om aan te sluiten en mee te luisteren. Fijn als je jezelf opgeeft door via deze link een mail te sturen naar de ouderraad. Tot dan!
Luizencontrole
De nieuwe maatregelen maken het weer mogelijk om de luizencontrole weer op te pakken. Op maandag 7 maart vindt deze controle plaats. Het zou fijn zijn als de haren van de kinderen schoon zijn, geen gel en geen moeilijke haarwerkjes. Op deze manier kan de controle in een vlot tempo gebeuren. Alvast bedankt!
Kennismaken met Centrale Eindtoets groep 8 
Voor leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het wettelijk verplicht om een eindtoets te maken die de kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen meet. Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om de digitale adaptieve eindtoets af te nemen. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets toetst de leerlingen op hun eigen niveau. Deze toets past zich namelijk tijdens de afname aan, aan het individuele niveau van leerlingen. 
In de week na de carnavalsvakantie nemen we de digitale proeftoets af om al een beetje kennis te maken met de vraagtypen, navigatie en digitale hulpmiddelen van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.  Kinderen mogen deze week van thuis een koptelefoon meebrengen, als ze dat fijn vinden. Doe dit dan meteen op maandag 7 maart. De Centrale Eindtoets vindt plaats op 20 en 21 april. 
Mad Science
Afgelopen woensdag hebben de groepen 1 t/m 8 een show gehad van een geleerde professor van Mad Science. Dit was een leuke afsluiting van het thema 'Energie'. Binnenkort wil Mad Science ook met een naschoolse wetenschap & techniekcursus starten op onze school. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. De kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen met meer informatie. De naschoolse cursus is 6 keer en zal plaatsvinden in de aula van onze school van 14.30u tot 15.30u.
Data van de cursus:
Woensdag 13-4-2022
Woensdag 20-4-2022
Woensdag 11-5-2022
Woensdag 18-5-2022
Woensdag 25-5-2022
Woensdag 1-6-2022
De cursus zal alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen en als de maatregelen rondom het coronavirus dit toelaten. Wij houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte
Wintermusical groep 6
Eindelijk is het zover, groep 6 kan alsnog de musical opvoeren voor de ouders en de kinderen van de school! Op donderdagavond 31 maart zullen ze de musical opvoeren voor de ouders van groep 6 in de kerk. De uitnodiging volgt nog.
Tevredenheidenquête afgerond
Vandaag is de enquête om de tevredenheid van ouders te meten afgerond. We willen alle ouders bedanken die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Ook zijn we blij met de ouders die zich opgegeven hebben om met ons in gesprek te gaan over de resultaten. Deze ouders ontvangen in de week na de vakantie een uitnodiging voor het gesprek.
Zelftesten groep 1 t/m 5
Zoals jullie weten krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 twee zelftesten per week mee naar huis en is het dringend advies van de overheid om twee keer per week preventief te testen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 zijn ook testen beschikbaar, deze worden verstrekt als er noodzaak is. denk bijvoorbeeld aan een uitbraak in de klas of unit of besmettingen binnen het gezin. Je kunt contact opnemen met Clasien en/of Janneke via defonkeling@skobos.nl als je zelftesten nodig hebt. 
Het team van de Fonkeling wenst iedereen een hele fijne carnavalsvakantie. Geniet ervan en tot maandag 7 maart!

Wat is er nieuw op de website?

Wist je dat
Afsluiting thema energie
Tekendictee


25 februari: Lesvrije middag; kinderen vrij vanaf 12.15 uur
26 februari t/m 6 maart: Carnavalsvakantie
8 maart: Jaarvergadering Ouderraad
17 maart: MR-vergadering

De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA
 

Extern nieuws

Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met jullie te delen. 
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2022 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp