Copy
Nieuwsmail: 3 september 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
de Fonkeling nieuwsmail
vrijdag 3 september 2021

nieuwsmail - 3 september
Hier de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?

Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Schooljaar 2021-2022
  • Aan- of afmelden nieuwsmail
  • Gouden weken
  • Maatregelen
  • Bewegingsonderwijs
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Extern nieuws
Schooljaar 2021-2022
We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan gaan beginnen. Deze week zijn alle teamleden weer op school geweest om alles klaar te maken voor de komende periode. Vandaag, 3 september, hadden we een studiedag waarbij we de laatste puntjes op de i gezet hebben. We hebben gewerkt aan de doorgaande lijn tijdens de gouden weken, het verbeteren van het leesonderwijs d.m.v. het leesplan en de te zetten stappen als het gaat om het verbeteren van ons programma over techniek en programmeren.
Ook hebben we concrete actiepunten gemaakt om ons onderwijs in algemene zin te verbeteren, zodat het aansluit bij wat het kind nodig heeft. Er is hard gewerkt en er ligt een mooie basis om met elkaar aan het schooljaar te beginnen.
Wij hebben in ieder geval weer enorm veel zin om alle kinderen en hun ouders weer te ontmoeten en er samen met hen een mooi schooljaar van te maken.
Aan- of afmelden nieuwsmail
Wanneer je geen nieuwsmail meer wilt ontvangen, omdat je kind(eren) niet langer op onze school zitten of om een andere reden, dan kun je jezelf afmelden onderaan deze nieuwsmail. Wil je de nieuwsmail juist ontvangen, stuur een mailtje met het juiste mailadres naar defonkeling@skobos.nl, dan voegen we je toe!
Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar staat op de Fonkeling Sociaal Emotioneel Leren (SEL) altijd centraal. Tijdens de eerste weken leert iedereen elkaar beter kennen, wordt de groep (opnieuw) gevormd en maken we afspraken om het voor iedereen fijn te hebben op en rondom de school. Deze weken noemen wij 'de Gouden Weken' en beginnen direct na de zomervakantie.

De leerlingen krijgen de ruimte om na een lange vakantie weer op gang te komen, eventueel te wennen aan de nieuwe leerkracht(en) en aan elkaar. Op de Fonkeling werken wij, door middel van groepsvormende (samenwerkings)activiteiten, aan een goede sfeer binnen de units, zodat we de interactie tussen de leerkracht en leerlingen zo optimaal mogelijk krijgen. 

Ook gedurende de rest van het schooljaar is het belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden en om in beeld te hebben wat de behoefte van de groep is. De leerkrachten springen op deze behoeftes van de leerlingen en/of groep in wanneer hier behoefte aan is. We gebruiken verschillende bronnen om gedurende het schooljaar vorm te geven aan dit belangrijke onderdeel binnen ons onderwijs. 

Middels de nieuwsbrief word je als ouder regelmatig op de hoogte gehouden van wat op dat moment centraal staat op De Fonkeling als het gaat om Sociaal Emotioneel Leren (SEL).
Maatregelen 
De berichten in de media zijn hoopgevend. Het lijkt erop dat het corona-virus zich steeds minder (snel) verspreid en dat de maatregelen dus versoepelt kunnen worden. Scholen worden over deze maatregelen geadviseerd door het RIVM en de GGD in het protocol.
O
mdat we graag nog even zicht houden op wie er wanneer in de school is starten we voorlopig nog niet met de inloop. Jullie kunnen de kinderen afzetten bij de poort (unit 1 kleine speelplaats en unit 2 en 3 grote speelplaats), daar zal één van de teamleden de kinderen opvangen. Na schooltijd worden alle kinderen , net als voor de vakantie, naar het grote grasveld gebracht. Wanneer je als ouder vragen hebt aan de leerkracht(en), dan kun je altijd een mail sturen, een afspraak maken of de leerkracht aanspreken op het grasveld. We staan jullie graag te woord!

Wanneer een kind klachten heeft passend bij corona, dan vragen wij jullie de beslisboom te volgen. Hierin staat duidelijk aangegeven wanneer een kind wel of niet naar school of de opvang mag komen.
Bewegingsonderwijs
Komend schooljaar blijven we sportief aan de slag gaan. Iedere unit krijgt wekelijks op donderdag de kans om deel te nemen aan pauzesportactiviteiten die gegeven worden door Corné Boot. Het is prettig als je zorgt dat er die dag sportieve kleding gedragen wordt en sportschoenen voor buiten.

De gymtijden voor komend schooljaar zijn als volgt: 

Maandag  13.00-14.15 unit 1
Dinsdag      13.00-14.15 unit 3
Woensdag  13.00-14.15 unit 2
Donderdag 13.00-14.15 unit 3
Vrijdag        13.00-14.15 unit 2


Als gymkleding wordt geadviseerd: een t-shirt, (korte) broek en binnengymschoenen (met lichte zool). 

Wat is er nieuw op de website?


Klaar voor een frisse start!
 


6 september                Start schooljaar
6 september                Gouden weken
16 september              Informatieavond unit 3
16 september              Informatieavond unit 1
Vanaf 20 september    Kennismakingsgesprekken (uitnodiging volgt)
23 september              Informatieavond unit 2
28 september t/m
1 oktober                     Unit 3 op kamp
4 oktober                    Studiedag SKOBOS, kinderen vrij
5 oktober                    Studiedag Fonkeling, kinderen vrij
6 oktober                    Ludieke dag
6 oktober                    Start kinderboekenweek
25 t/m 29 oktober        Herfstvakantie

De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA

* Bij alle activiteiten houden we rekening met de dan geldende maatregelen.
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp