Copy
Nieuwsmail: 24 juni 2021
Bekijk deze e-mail in je browser
24 juni 2021

nieuwsmail - 24 juni 2021

Hierbij de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Speelleerplein de Fonkeling. Zorg dat je geen editie mist als je op de hoogte wilt blijven! Lees je even mee?
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Nieuw protocol met maatregelen omtrent corona
  • Resultaten enquête
  • Thema Kunst
  • MR, even voorstellen...
  • Schoolreisactiviteit
  • Bosdag voor groep 4 en 5
  • Tijdschriften gezocht! (unit 1)
  • Wat is er nieuw op de website?
  • Verjaardagen
  • Extern nieuws
Nieuw protocol met maatregelen omtrent corona
Gisteren is het nieuwe protocol met de nieuwe maatregelen gepubliceerd. In dit protocol worden de meeste maatregelen opgeheven of vereenvoudigd. Het blijft van groot belang om de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter-afstand te handhaven. Ook ontvingen we de nieuwsbrief van de GGD (klik op de groene balk om deze te lezen). Zij schrijven dat er binnen onze regio nog steeds clusters besmettingen op bassischolen bestaan en dat bij een corona-besmetting de gehele groep (klas of unit) in quarantaine moet. Om deze reden kiezen wij ervoor om tot de zomervakantie de cohortering (elke groep in een apart lokaal) binnen aan te houden.  Ook de maatregelen rondom het halen en brengen blijven, in elk geval, tot de zomervakantie zoals het nu is. Op deze manier kunnen ouders en leerkrachten zich houden aan de 1,5 meter afstand. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen elkaar kunnen ontmoeten kiezen we als tussenstap voor het buiten spelen met de eigen unit tijdens pauzes. Op deze manier kunnen kinderen toch samen met kinderen uit andere groepen spelen.
GGD Nieuwsbrief
Resultaten enquête
Enkele weken geleden hebben wij jullie, als ouders, gevraagd een korte tevredenheid-enquête over onze school in te vullen. Op deze manier krijgen we een indicatie van hoe tevreden ouders over verschillende onderdelen van onze school zijn en waar nog aandachtspunten liggen. Uiteraard hoef je bij vragen en/of opmerkingen over de school niet te wachten op een enquête. Je kunt in dat geval altijd een vraag stellen aan en/of een gesprek plannen met onze directie, Clasien en Janneke. De resultaten van de enquête zijn te vinden in onderstaande link en op de website scholenopdekaart.nl. De resultaten zijn tijdens de MR-vergadering van 23 juni met de MR besproken.
Resultaten enquete
Thema Kunst
Deze week zijn we met ons hele speelleerplein aan de slag gegaan met het thema 'kunst'. In iedere groep staan verschillende beroemde kunstenaars centraal.
Groep 4 gaat leren over en zelf aan de slag met recycle-kunst. Dit is kunst dat gemaakt wordt van materialen die vaak weggegooid worden. Je kunt denken aan plastic flessen zonder statiegeld, flessendoppen, blik, ijzerdraad, sponzen, radartjes, tandwieltjes etc. 
Mocht je materialen hebben waarvan je denkt dat ze goed gebruikt kunnen worden in een recycle-kunstwerk, dan is dit van harte welkom in groep 4.
MR, even voorstellen...
Mijn naam is Ties Peijnenburg, vader van Annemieke (groep 3) en Ties (groep 5). Ik zit in de MR omdat ik het interessant vind om vanuit een andere positie dan als "ouder op het schoolplein", te zien wat er op de Fonkeling gebeurt. 
Het verruimt mijn blik en vergroot mijn begrip voor de besluiten die het team van de Fonkeling neemt. 
Daarnaast zorgt mijn deelname aan de MR ervoor dat ik enigszins invloed uit kan oefenen op het beleid, mijn mening over een bepaald onderwerp kan geven en onderwerpen die mij en/of andere ouders aangaan bij de directie en de gehele MR ter sprake kan brengen. 
 
Heeft u interesse in het werk van de MR? Mail dan gerust naar: fon.mr@skobos.nl 
Schoolreisactiviteit
Dit jaar zal er een leuke activiteit rondom school plaats vinden in plaats van het jaarlijkse schoolreisje. Op donderdag 1 juli is er een theatervoorstelling voor unit 1 en unit 2. Na de voorstelling worden alle kinderen van de Fonkeling getrakteerd op een lunch door de ouderraad. De kinderen hoeven deze dag dus GEEN LUNCH mee te nemen. De kinderen mogen wel zelf fruit en drinken meenemen.
Samen gaan we er een gezellige dag van maken!
Bosdag voor groep 4 en 5
Volgende week vrijdag 2 juli gaan we met de groepen 4 en 5 de hele schooldag naar het bos bij 'De Heilige Eik' in Oirschot. Om 8.30 uur worden de kinderen gewoon in de eigen klas verwacht. We lopen daarna van school naar het bos. Het is prettig als je kind comfortabele (wandel)schoenen en speelkleding aan heeft. Voor die dag nemen de kinderen zelf fruit en voldoende drinken mee. Tijdens de lunch krijgen de kinderen een broodje hamburger van de OR. Is dit niet voldoende dan mogen ze een aanvullende lunch meenemen.
Zijn er nog vragen dan kun je deze stellen aan juf Noortje of juf Winanda.

Tijdschriften gezocht voor unit 1!

Ook unit 1 is volop bezig binnen het thema "Kunst". Voor een van onze kunstwerken zijn wij op zoek naar tijdschriften waar wij plaatjes uit kunnen knippen.

Mocht je thuis nog een stapel (gelezen) tijdschriften hebben, dan mag je deze afgeven bij de juffen van groep 1-2. 
Alvast vriendelijk bedankt!

Wat is er nieuw op de website?

Foto's atletiekmiddag groep 8
Kunst bij de peuters
30 juni      Maud       unit 1
30 juni      Nassim    unit 1
30 juni      Neeltje     unit 230 juni    Studiedag; leerlingen vrij
1 juli       Alternatief schoolreisje rondom de school (groep 1 t/m 6)
13 juli     Rapport mee naar huis
22 juli     Afscheidsavond groep 8 (invulling afhankelijk van de maatregelen)
23 juli    Laatste schooldag; kinderen vanaf 12 uur vakantie!
24 juli t/m 5 september Zomervakantie


* Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de dangeldende corona-maatregelen.
De agenda voor het hele schooljaar (denk aan studiedagen, ouder-kindgesprekken, rapporten...) is te vinden op onze website. KLIK HIER VOOR DE AGENDA
speelleerplein de Fonkeling
Bernadettestraat 1
5688 KN Spoordonk
facebook.com/fonkeling facebook.com/fonkeling
defonkeling-skobos.nl defonkeling-skobos.nl
© 2021 Speelleerplein de Fonkeling, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp