Copy
Logo

Mijlpalen in de afgelopen week

Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd?

 • Er zijn meer dan 300 paar schoenen geschonken

 • Er zijn 161 opvangplaatsen beschikbaar, en inmiddels 41 vluchtelingen geplaatst (per 31 maart)

 • De Pelgrim is door alle officiële instanties aangewezen als centrale ontmoetingsplaats

 • De Pelgrim is verder ingericht als dagopvang, met langere openingstijden (nu van 10 - 15 uur incl. lunchmogelijkheid)

 • Tolken zijn aanwezig in De Pelgrim

 • We hebben afspraken gemaakt met Piëzo over plaatsing kinderen op scholen

 • We kunnen enkele fietsen aan vluchtelingen beschikbaar stellen

 • Er is gelegenheid om taallessen te volgen

 • Er komt gelegenheid om werk te zoeken (via De Binnenbaan)

 • Binnenkort start De Pelgrim met Oekraïenstalige kerkdiensten, houd hiervoor depelgrimzoetermeer.nl in de gaten.

 • Er hebben zich 55 vrijwilligers aangemeld voor diverse taken (boodschappen, gastheer/-vrouw etc.). We hebben nog veel meer vrijwilligers nodig voor allerlei zaken. Heb je een beroep of talent of ben je ergens goed in, meld je dan aan. Alle hulp is welkom!

We danken u voor al uw gaven en uw inzet, en bovenal danken wij de Here God die voorziet in wat nodig is.

Extra lid van het kernteam

Per abuis is in de vorige nieuwsbrief de naam van een lid van het kernteam weggevallen: onze financiële man is Jaap Sneep, lid van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord.

Hoe werkt de plaatsing van vluchtelingen?

Landelijk gezien verloopt de toewijzing van locaties in hoofdlijnen via de Veiligheidsregio. Deze bepaalt in welke regio aangemelde vluchtelingen worden geplaatst. Het kan dus zijn dat de Veiligheidsregio beslist om op een bepaald moment geen gebruik te maken van uw aanbod, maar vluchtelingen in een andere regio onder te brengen.

Vluchtelingenwerk Nederland (VN) matcht het aanbod van opvangplaatsen met de vraag van vluchtelingen. VN vertelt waar de vluchtelingen terecht kunnen voor ondersteuning (Piëzo en De Pelgrim) en wat er van hen wordt verwacht. (bv. registratie). Gastgezinnen krijgen van VN een telefoonnummer voor vragen en een noodnummer van de gemeente voor urgente zaken.

In schematische vorm ziet onze samenwerking er zo uit (klik door voor een grotere weergave):

Samenhang tussen verschillende organisaties. Klik door voor een grotere versie

Voor gastgezinnen

Informatieavond 11 april

Op 11 april hopen we een informatieavond voor gastgezinnen te organiseren. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk. Voor degenen die de avond niet bij kunnen wonen, zullen we een opname maken.

Boodschappen

Gezinnen die een boodschappenvergoeding willen ontvangen kunnen zich melden bij Grietje Cusell op de dinsdag- en woensdagmorgen in de Pelgrimskerk. Tussen 10 en 12 uur kunt u een Jumbo Boodschappenkaart in ontvangst nemen.

Correctie datum Paasmaaltijd

In de vorige nieuwsbrief kondigden we een Paasmaaltijd aan. Deze vindt niet plaats op 15 april maar op 13 april.

Waar kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Piëzo schrijft de kinderen in. Op dinsdag is daarvoor iemand in de opvang aanwezig. Dat wordt nu centraal gedaan en mogelijk komt er een school waar ze bij elkaar komen te zitten op een centrale opvangplek.

Online bijbel

Op de site van het Bijbelgenootschap is de Bijbel nu ook in het Oekraïens beschikbaar.

Gratis concert op 9 april

Harmonieorkest Zoetermeer geeft op zaterdag 9 april een concert in de Wijngaardkerk. Dit concert is gratis toegankelijk voor Oekraïense vluchtelingen op vertoon van hun paspoort. Er kunnen kaarten gereserveerd worden via info@harmonieorkestzoetermeer.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.harmonieorkestzoetermeer.nl.

Harmonieorkest Zoetermeer дасть концерт у Wijngaardkerk у суботу, 9 квітня. Цей концерт є безкоштовним для українських біженців за пред'явленням паспорта. Квитки можна забронювати за адресою info@harmonieorkestzoetermeer.nl. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.harmonieorkestzoetermeer.nl

Voor vrijwilligers

Vrijwilligers nodig voor taalcursussen

Piëzo organiseert taalcurssen Oekraïens/Russisch - Nederlands/Engels; hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig. Spreekt u twee of meer van deze talen en kunt u helpen? Neemt u dan contact op met Piëzo.

Tenslotte

Goederen

Hebt u goederen voor De Pelgrim of gastgezinnen, wilt u dat aanmelden via onze site. We houden we bij wat nodig is en wat er aangeboden wordt. We verzoeken u om geen lijsten met gevraagde goederen in uw eigen nieuwsbrieven op te nemen, het kan namelijk zijn dat er in de tussentijd in de vraag is voorzien. We houden dit bij op de site bij Vraag & Aanbod.