Copy
Logo

Mijlpalen

  • Op de informatieavond waren 21 gastgezinnen aanwezig.

  • De paasmaaltijd op 13 april is goed bezocht.

Voor gastgezinnen

Ontmoetingsplek gesloten 27/4 & 5/5

Op Koningsdag en Bevrijdingsdag is het ontmoetingscentrum gesloten. Tijdens de andere dagen van de meivakantie zijn we wel geopend.

Opvang bij gastgezinnen voorlopig stopgezet

Op initiatief van het Beraad van Kerken is er in Zoetermeer een taskforce opgezet om de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer te helpen. In korte tijd werden er na een oproep in de verschillende kerken en lokale media 60 gezinnen gevonden die hun huis wilden openstellen voor vluchtelingen. Daarnaast kwamen er van verschillende kanten aanbiedingen om tijdelijk mensen zelfstandige woonruimte te bieden.

Door nauwe en heel goede samenwerking met de gemeente, stichting Present, stichting Piëzo en de Binnenbaan kon snel een netwerk van hulp en opvang worden opgezet. Binnen een week was er een functionerende organisatie en binnen twee weken kon met ondersteuning op diverse gebieden worden begonnen. Stichting Present is een organisatie die niet op de voorgrond, maar wel actief op de achtergrond heel veel van de genoemde activiteiten helpt faciliteren.

We zijn nu een maand bezig. Een leger vrijwilligers is bezig om te zorgen dat er drie dagen per week opvang is in De Pelgrim (Karel Doormanlaan 1), naast de Pelgrimskerk. En ook worden er Oekraïense diensten georganiseerd. Er worden taallessen gegeven voor volwassenen en kinderen. Kinderen worden op scholen geplaatst die daarvoor speciale klassen hebben gecreëerd. Er is bemiddeling voor vluchtelingen die hier mogen werken. Er is kleding ingezameld en schoenen, zodat de vluchtelingen hun veel te warme winterkleding konden vervangen voor kleding dat beter bij het Nederlandse weer past. Al deze activiteiten draaien op vrijwilligers.

De gemeente is er in geslaagd (ook met hulp van de taskforce) om tijdelijke zelfstandige woonruimte te vinden voor alle aan de gemeente toegewezen vluchtelingen. Deze tijdelijke woonruimte komt niet ten laste van het normale woningaanbod, zodat niemand wordt benadeeld. Het gevolg ervan is wel dat van de meeste aangeboden privé adressen geen gebruik zal hoeven te worden gemaakt. Voor zover de situatie nu is. Alle gezinnen die zich hebben opgegeven zijn of worden persoonlijk gebeld om hen te bedanken voor hun bereidheid om hun huis open te stellen. De vluchtelingen die al wel bij gastgezinnen zijn geplaatst, blijven daar welkom totdat er wijzigingen nodig zijn.

Op 11 april was er een eerste informatieavond voor de gastgezinnen. Daarin konden de taskforce, Piëzo en de gemeente met de gastgezinnen in gesprek met elkaar over alles wat er geleerd was in de afgelopen weken en vooruit kijken naar de vervolgstappen.

Het blijft mooi dat mensen die zo verschillend zijn en zo verschillend over zaken denken en die wel of niet gelovig zijn, samenwerken om zich in te zetten voor de medemensen. Het maakt Zoetermeer de plek, om een slogan van de gemeente maar eens te gebruiken.

Vertaalprogramma in de browser: Pryv.it

Impressie informatieavond

Op maandag 11 april vond er een informatiebijeenkomst plaats voor gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen, georganiseerd door Taskforce Vluchtelingen Zoetermeer en Stichting Piëzo gezamenlijk. Ook de Gemeente Zoetermeer was aanwezig.

De avond begon met een prachtige voordracht van Olga, een gevluchte Oekraïense volkszangeres. Zij heeft een Oekraïens lied ten gehore gebracht om de gastgezinnen te bedanken voor hun gastvrijheid.

Daarna volgde een terugblik door René Bos, coördinator en initiatiefnemer bij de Taskforce, op de afgelopen maand waarin de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen een vliegende start heeft genomen. Er is in korte tijd veel werk verzet. Er is goed en nauw samengewerkt door de verschillende organisaties. Vele vrijwilligers hebben zich hierbij ingezet, waaronder ook de gastgezinnen. Taskforce Vluchtelingen Zoetermeer heeft de gastgezinnen in het zonnetje gezet. De projectleider van de gemeente Zoetermeer heeft veel vragen kunnen beantwoorden van gastgezinnen en gaf aan dat het, dankzij de inzet van gastgezinnen en een goede samenwerking, gelukt is om de Oekraïense vluchtelingen zo snel op te vangen in Zoetermeer.

Vervolgens heeft Stichting Piëzo informatie gegeven over de taallessen die zij voor de vluchtelingen heeft opgezet. Ook begeleidt Piëzo kinderen naar scholen en zet Oekraïens/Russisch sprekende bezoekmannen en bezoekvrouwen in om te ondersteunen bij gesprekken. Oekraïense bezoekvrouw Olena heeft haar ervaringen gedeeld over haar komst in Nederland en heeft tips over haar cultuur gegeven aan de gastgezinnen.

Tijdens de avond kwamen er verhalen los bij de gastgezinnen over hun ervaringen met hun gasten. Ter afsluiting vertelde Gerda Griffioen van Stichting Present over de centrale ontmoetingsplek die in de Pelgrim is opgezet aan de Frans Halsstraat nummer 1. Na afloop was er gelegenheid om na te praten met elkaar. Niet alleen wij kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Uit de feedback van de gastgezinnen kunnen we concluderen dat het ook voor hen een geslaagde en waardevolle avond was.

Michael Vis en René Bos tijdens de informatieavond

Wij wensen u een
gezegend Paasfeest!