Copy
Logo

Beste betrokkene,

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich als gastgezin of vrijwilliger hebt aangemeld bij Vluchtelingenzoetermeer.nl of omdat u verbonden bent aan een van de aangesloten kerken.

Maar wie zijn wij eigenlijk en wat doen we nu precies? Wij brengen u graag op hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze stad en onze rol daarin.

Wie zijn wij?

Vluchtelingenzoetermeer.nl is opgezet door een van Zoetermeerse kerken. Via het Beraad van Kerken zijn er meerdere kerken aangesloten. Het kernteam bestaat uit:

René Bos, Jonathan van Tilburg, Jeanny Spaans, Janine Otten, Heleen Slingerland, Jeroen Verhulst (Oosterkerk)
Michael Vis (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)
Gerda Griffioen (Present Zoetermeer & De Pelgrim)
Ronald van Berkel, Peter Santbergen (Nicolaasparochie)

Wat doen we?

Wij faciliteren opvangadressen en organiseren activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer. Dat doen we door:

 • gastgezinnen te zoeken;

 • kerkelijke gemeenten en particulieren te ondersteunen bij de opvang;

 • gebouwen klaar te maken voor opvang;

 • vrijwilligers in te zetten;

 • meet & greets te organiseren;

 • vraag en aanbod van spullen te matchen.

Proces

We werken samen met de gemeente Zoetermeer en Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingen moeten zich bij de gemeente registreren; de gemeente voert een screening uit en Vluchtelingenwerk Nederland zorgt uiteindelijk voor de plaatsing, bijvoorbeeld bij een van de adressen die bij ons zijn aangemeld.

Voor gastgezinnen

Aanmelden van vluchtelingen in onze regio

Vluchtelingen uit Oekraïne die naar de regio komen en geen onderdak hebben, moeten zich tussen 8.00 en 23.00 uur fysiek aanmelden bij de Broodfabriek (Volmerlaan 12, 2288 GD) in Rijswijk. Vanuit hier vindt de centrale coördinatie van de noodopvang plaats en worden de vluchtelingen over de regio verdeeld, waaronder ook Zoetermeer.

Momenteel zijn 121 Oekraïense vluchtelingen in verschillende Zoetermeerse hotels ondergebracht. De gemeente Zoetermeer heeft besloten dat deze mensen komende week geleidelijk worden overgeplaatst naar ‘onze’ adressen. Daarmee komen de hotelkamers weer vrij voor de volgende groep.

Openingstijden ’t Centrum

Gasten kunnen voorlopig op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur en (vanaf dinsdag 29 maart) van 13 tot 15 uur terecht in ’t Centrum. Als naar gelang de behoefte gaan we deze openingstijden verruimen. Houd hiervoor de website in de gaten.

Er is ruimte voor ontmoeting, onderling en met aanwezige vrijwilligers. Voor kinderen is plek om te spelen.

Daarnaast is het ook een plek waar zaken geregeld kunnen worden met o.a. de gemeente en Piezo (bijvoorbeeld taalles of inschrijven basisschool).

In de kerkzaal is een plek voor bezinning en op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend is er een pastor aanwezig voor een gesprek. Op dinsdagochtend is er een gedragskundige bij wie ouders terecht kunnen voor hulp aan hun kinderen.

Ook is er een kledinghoek waar de bezoekers terecht kunnen voor kleding en toiletartikelen, en komen er computers te staan die gebruikt kunnen worden door de bezoekers. Er liggen Russische en Oekraïense bijbels en kinderbijbels (en daarvan verwachten we er komende week nog meer).

Elke dag is er tenminste één tolk aanwezig van het ‘tolken-team’. We onderzoeken de mogelijkheden voor kinderdagopvang.

Zitje in ontmoetingszaal

Paasmaaltijd op 15 april

Op 15 april april organiseren we een Paasmaaltijd in ’t Centrum. De voorbereidingen zijn in volle gang. Bekijk binnenkort onze site voor details en aanmelding!

Activiteiten De Pelgrim ook open voor onze gasten

Vrijwel alle activiteiten, zoals wandelingen, Open Kerk en Taizévieringen, van De Pelgrim (http://www.depelgrimzoetermeer.nl/) staan ook open voor onze Oekraïense gasten.

Bij mooi weer kunnen zij in de tuin van De Pelgrim vertoeven.

Nieuws vanuit de overheid

De actuele gang van zaken in onze gemeente en veelgestelde vragen vindt u via https://www.zoetermeer.nl/oekraine.

De Rijksoverheid heeft deze week een speciale site gelanceerd met informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waar veel informatie op een plek is samengebracht.

Rode Kruis opent hulplijnen in Nederland

 • Hulplijn voor mensen die vragen hebben in het Nederlands: 070 4455888. Zowel hulpvragers als hulp aanbieders kunnen daar terecht.

 • Hulplijn voor vragen in het Oekraïens en Engels: 06 48 15 80 53. Mensen krijgen antwoord in de taal waarin ze een bericht sturen.

Refugeehelp.nl

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. De site biedt informatie in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands.

Kerkdiensten in het Oekraïns

Zondagmiddag 13 en 20 maart waren er in de Bazuinkerk in Kampen kerkdiensten in het Oekraïens. Deze zijn terug te zien en wellicht zijn er onder onze gasten mensen die deze dienst willen kijken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/741/events/recording/164717820000741

Gratis taalwebinars

Om makkelijker contact te leggen met Oekraïense vluchtelingen organiseert Radboud in’to Languages een driedelige serie gratis webinars over de Oekraïense taal. De webinars vinden plaats op 24/3, 31/3 en 7/4 van 16-17 uur.

Het is fijn om de taal een beetje te kunnen verstaan en spreken en meer te weten over de cultuur. Op die manier kun je er nog beter voor zorgen dat de vluchtelingen zich welkom, veilig en thuis gaan voelen.

Er zit geen commercieel belang aan deze webinars, ze zijn puur bedoeld om mensen die contact hebben met vluchtelingen te helpen. U kunt zich hier inschrijven: https://www.ru.nl/radboudintolanguages/taaltrainingen/oekraiens/. Na inschrijving zijn de webinars ook terug te kijken.

Taallessen bij Piëzo

Ook Piëzo Zoetermeer is taallessen aan het organiseren. Kijk binnenkort op https://stichtingpiezo.nl/wat/.

Voor vrijwilligers

Fijn dat u zich als vrijwilliger hebt aangemeld! Op dit moment maken we roosters voor de activiteiten en de vrijwilligers. Het is belangrijk dat er een goede mix van gasten en vrijwilligers is in ’t Centrum is. We proberen dat te stroomlijnen. Afhankelijk van de diensten die u hebt aangeboden, kan het korter of langer duren voor u wordt ingezet. Onze aandacht gaat in deze fase vooral (maar niet uitsluitend) uit de opbouw van voorzieningen; de activiteiten volgen zo snel mogelijk.

Tenslotte

Om te delen in uw netwerk

 • We hebben nog steeds adressen nodig! Aanmelden kan via https://vluchtelingenzoetermeer.nl/gastgezin

 • Wilt u spullen doneren of zoekt u als gastgezin iets? Meld het aan via https://vluchtelingenzoetermeer.nl/vraag-en-aanbod
  We zoeken dringend schoenen, fietsen en kinderfietsen, zodat de kinderen naar school kunnen

 • Doneren kan via de centrale Diaconie van de PKN Kerken in Zoetermeer
  NL29 RABO 0143 8977 72 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zoetermeer

Mijlpalen

 • De eerste kinderen zijn al naar school gegaan!

 • Na een oproepje voor schoenen zijn er 100 paar in één keer toegezegd.

Dit stemt ons zeer dankbaar.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, uw inzet en uw gebed.

TaskForce Vluchtelingen Zoetermeer
Samenwerkingsverband van kerken in Zoetermeer
http://bvkzoetermeer.nl/
Het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) heeft de hulpvraag van het Beraad van Kerken breed uitgezet bij alle geloofsgemeenschappen in Zoetermeer.

Deze video van de Zandtovenaar maakt duidelijk waarom wij dit doen!