Copy
Nieuwsbrief OBS de Groeiplaneet week 52 - 1
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws
 * Voortgang nieuwbouw Groeiplaneet
 * Wijzigingen in personele bezetting
 * Instroomgroep
 * Overstaproute groep 8
- Groeiplaneet App

wk 51: 16 dec. - 20 dec.

m   
Bezoek Comenius Krimpen gr8  
 Kerstviering 
d    
v  Studiedag lkr. (leerlingen vrij)

wk 52: 23 dec. - 27 dec.

m        Kerstvakantie 
d               t/m     
w        3 januari 2020

d     
v      

wk 1: 30 dec. - 3 jan.

m       Kerstvakantie
d                t/m
w        3 januari 2020
d    
v  

wk 2: 6 jan. t/m 10 jan.

m     Weer naar school    
d              
w        

d     
v      

   Algemeen nieuws
 

Beste ouders,
 
Als interim-directeur ben ik inmiddels 3 weken aan het werk.
Ik heb helaas nog maar weinig ouders gesproken en tot mijn spijt kon ik er afgelopen woensdag tijdens de Kerstviering op school ook niet bij zijn vanwege een uitvaart.
De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met het team, zijn enkele gesprekken gevoerd met teamleden, heb ik kort wat ouders gesproken en heb ik Blick op onderwijs mogen ontdekken. Na de Kerstvakantie hoop ik u vaker te mogen spreken en hoop ik met het team verder te mogen werken aan de school totdat juf Mary weer terug is.
Voor nu wens ik een heel fijne Kerstvakantie, fijne feestdagen, een geweldig uiteinde van het jaar en de allerbeste wensen voor 2020.
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter de Been
Interimdirecteur obs de Groeiplaneet.

Voortgang nieuwbouw Groeiplaneet
Net voor de zomervakantie is door de verantwoordelijk wethouder van Krimpen aan den IJssel en de voorzitter van het College van Bestuur van Blick op Onderwijs een overeenkomst getekend voor nieuwbouw van de Groeiplaneet. Er is toen aangegeven dat de locatie nog nader moest worden bekeken. Hoewel het soms naar buiten toe stil blijft, wordt er achter de schermen veel werk verzet. Een afvaardiging van het team heeft gekeken naar de visie van het onderwijs en huisvestiging, zodat huisvesting ook past bij de Groeiplaneet.
Door de gemeente is een locatiestudie gedaan en er is een voorkeurslocatie benoemd. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw is de Populierenlaan. In februari zal een informatiemoment voor omwonenden worden georganiseerd waar de eerste conceptplannen worden gepresenteerd. Afhankelijk van de input die tijdens die avond wordt opgehaald, zal het verdere proces voortgang vinden. 
Wij hopen dat we u hiermee voorlopig even voldoende op de hoogte hebben gesteld en hopen op een voorspoedig proces in het nieuwe jaar.


Wijzigingen in personele bezetting        
Zoals u heeft kunnen vernemen, gaat juf Clarissa als intern begeleider op een collegaschool werken. Hierdoor zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe leerkracht. Deze is gevonden in juf Estella, maar zij kan vanwege een opzegtermijn nog niet starten op de Groeiplaneet. We zijn nu nog in onderhandeling met haar huidige school om te kijken of zij al in februari bij ons kan starten.
Het vinden van geschikte nieuwe leerkrachten is in de huidige tijd echter een hele uitdaging, dus is het de vraag of februari haalbaar blijkt.
 
Verder zijn er nog wat uitdagingen waar we op de Groeiplaneet tegenaan zijn gelopen. Zo zijn helaas juf Grada en juf Tamara nog afwezig wegens ziekte en zijn juf Roosmarijn en juf Audrey vanwege blijde gebeurtenissen langere tijd afwezig. In juf Loes hadden we een oplossing voor groep 3. Helaas is zij in januari een aantal weken afwezig in verband met een al eerder geplande vakantie.
In groep 1/2 was nog een vacature die niet ingevuld kon worden, maar waar juf Tineke (als ouder van één van de kinderen met een onderwijsbevoegdheid) tot aan de Kerstvakantie hulp wilde bieden. Hiervoor willen we haar ook langs deze weg nog eens bedanken.
 
Vanaf januari is er echter een uitdaging om alles bezet te krijgen. Dat is met grote dank aan de flexibiliteit van het huidige team gelukt. Dit betekent echter wel dat er (tijdelijk) wat wijzigingen zullen zijn in de bezetting van de groepen. Zowel voor kinderen, ouders als team geen ideale situatie, maar wel de beste oplossing voor de korte termijn.
Hieronder een overzicht van de bezetting met toelichting van de wijzigingen:

In groep 1/2B zal juf Miranda tijdelijk de ruimte naast juf Joyce invullen. Juf Miranda is bekend met groep 1/2 in samenwerking met juf Joyce, waardoor inwerken niet nodig is. Juf Miranda gaat hierdoor iets meer werken. Zij vindt het niet fijn om haar eigen groep iets minder te zien, maar heeft vertrouwen in juf Yvonne die de kinderen ook al kent. Juf Yvonne zal een dag extra in groep 6 zijn. De dubbele bezetting in groep 5/6 vervalt dan wel op woensdag.
De eerste dagen na de vakantie is juf Loes nog aanwezig. Daarna is zij echter afwezig. Omdat de vervanger die er zou zijn toch niet beschikbaar blijkt, heeft juf Anita aangeboden om extra in groep 3 te zijn.
Op maandag en vrijdag zal juf Sanne in de klas zijn, ondersteund door meneer Peter of juf Irene. Hiermee voorkomen we dat de kinderen in één week 3 verschillende leerkrachten zien.
Helaas betekent de aanwezigheid van juf Anita in groep 3 dat in januari de plusklas niet door kan gaan op de manier zoals de kinderen gewend zijn. Vanaf februari start deze echter weer op en de plusklas groep 3 wordt opgestart na de voorjaarsvakantie.
Juf Mirjam zal op maandag, dinsdag en woensdag in groep 4 aanwezig zijn en juf Roosmarijn zal er,
tot juf Estella kan starten, op donderdag en vrijdag zijn. Daarna gaat juf Roosmarijn naar de instroomgroep. Juf Mirjam zal wel tot het eind van het schooljaar in groep 4 blijven.
 
Wij begrijpen dat het heel wat wijzigingen zijn, maar zijn ook blij dat er voor alle groepen een oplossing is. Wij vragen hiervoor uw begrip en zijn ons ervan bewust dat dit voor de kinderen even schakelen zal zijn.
Wij doen er echter alles aan om het voor alle kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is in de huidige tijd echter niet gemakkelijk met een oplopend lerarentekort.
 
Mochten er als gevolg van deze wijzigingen nog vragen zijn, kunt u deze altijd stellen aan de directie van de school.

 
Instroomgroep
Vanwege de instroom van een grote groep kleuters in combinatie met de al grote kleutergroepen hebben wij vanuit het bestuur toestemming gekregen om vanaf 1 februari een instroomgroep te formeren, zodat alle kinderen de aandacht krijgen die zij verdienen. Dit betekent dat kinderen die vanaf dat moment nieuw op school instromen, een plaatsje krijgen in de instroomgroep. De kinderen kunnen dan in een kleine groep wennen aan een nieuwe situatie en gaan niet verloren in de grote kleutergroepen. Ook voor de huidige groepen 1/2 is dit fijn. De ouders waarvan de kinderen in de instroomgroep komen, zullen door de leerkrachten persoonlijk worden benaderd.
Juf Roosmarijn zal in ieder geval twee dagen in de instroomgroep zijn. Voor de andere dagen worden momenteel nog gesprekken gevoerd.

 

Overstaproute groep 8
Via de volgende links vinden de ouders, waarvan hun kind in groep 8 zit, informatie over de route die gevolgd wordt richting het voortgezet onderwijs.
overstaproute vmbo+lwoo
overstaproute po

                                    

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp