Copy
07 maart 2017 | Editie 22 | Verkiezingsspecial

“Democracy is not just the right to vote, it is the right to live in dignity.” 
Naomi Klein
 

'Jouw stem heeft ook invloed op het leven van anderen.' 
De initiatieven om jongeren naar de stembus te krijgen schieten als paddenstoelen uit de grond. Waarom is deze groep de center of attention geworden van deze verkiezingen als het gaat om de gang naar de stembus? We vragen het aan Zakaria Taouss van de Stembus 2017. 
'Het wordt sowieso een avond die ik nooit zal vergeten' 
Hoe kijkt de lijsttrekker van een partij die gebrand is op privacy naar het veranderende medialandschap, waar social het overneemt van de ouderwetse talkshows? Ancilla van der Leest, lijsttrekker van de Piratenpartij, deelt haar campagne ervaringen en ergenissen.
Lotte Dale
Elke week een ander thema, elke week een nieuwe foto van Lotte Dale. Deze week: Verkiezingen

Woman. Slechts 130 jaar geleden werd onze grondwet gewijzigd. Dr. Jacobs hield die dag haar gratis spreekuur in de Jordaan. De armoedige verschijning van de vrouwen en vooral de grote hoeveelheid kinderen die ze met zich mee sleepten, deden Aletta een diepe zucht doen slaken. Ondanks dat de dominee elke zondag stond te prediken dat een kind was als een geschenk van god, straalde de gezichten van de vrouwen in de rij louter pure wanhoop uit. Over die dertien monden die ze thuis te voeden hadden en of Hij, in godsnaam, alsjeblieft niet nog zo'n monstertje aan de collectie zou toevoegen. Maar ja, met alleen mannen aan het roer zou het nooit doordringen dat vrouwen prima in staat zijn om te beslissen of ze die 13 kinderen wel willen baren of of ze zich bij haar, zonder het schaamrood op de kaken te hebben staan, een pessarium zouden laten voorschrijven.
Daarnaast was ze toch gewoon een arts met een goed salaris? Om maar niet te reppen over de hoeveelheid belasting die ze om die reden afdroeg. Het was daarom toch echt belachelijk dat ze in de afgelopen 4 jaar, ondanks onophoudelijk brieven en aanvragen te versturen, nog steeds geen mogelijkheid had gekregen mee te stemmen in de verkiezingen voor de gemeenteraad of hier aan deel te kunnen nemen?
Haar irritatie zwol aan. Waarom moest alles altijd zo’n gevecht zijn? Ze had al zo moet strijden om op het punt te komen waar ze was, als eerste vrouw afgestudeerd aan de universiteit. Nu hadden ze met die grondwetswijziging echt alle mogelijkheden geblokkeerd voor haar om aanspraak te maken op het kiesrecht. Die minkukels hadden nu letterlijk op papier gezet dat alleen mannen mochten kiezen en gekozen mochten worden. Het was dus tijd voor actie, want met klagen alleen kom je er niet...
'Jouw stem heeft ook invloed op het leven van anderen.'
De verkiezingen komen eraan! Dat heb je waarschijnlijk al wel door aangezien je facebook- en  Instafeed zich vullen met peilingen en flashy flimpjes van de partijen, Maurice de Hond weer iedere dag bij DWDD zit en je al twee weken je kamergotchi Jesse in leven houdt. Vanuit alle hoeken ontpoppen zich initiatieven om je niet alleen te informeren over 15 maart, maar ook om je te enthousiasmeren te gaan stemmen. En de meeste lijken zich specifiek te richten op jongeren.
Maar waarom? Waarom is het gevoel van urgentie deze groep naar de stembus te bewegen zo groot? Gaat deze groep nu zo’n verschil maken of is er een heersende angst voor een toekomst waarin de democratie faalt? Voorzitter van BNN en een van de gezichten van de Stembus, Zekkie Taouss, probeert antwoord te geven op deze lastige kwestie.
TheTittyMag: Nog een maand tot 15 maart, wat hoop je met de Stembus te bereiken de komende tijd?
Zekkie Taouss: Met de Stembus hebben we een nieuw concept geïntroduceerd,: vrij op verkiezingsdag.  We hopen dat zoveel mogelijk jongeren gaan stemmen en dan lekker de rest van de dag vrij nemen. Om stil te staan bij hoe lucky we zijn  en om te vieren dat we in een mooi land leven waarin we het recht hebben onze stem te laten horen en zo invloed uit te oefenen op de bestuurders van ons land.
Maar het belangrijkste is dat we met de Stembus iedereen willen bewegen om te gaan stemmen. Als het kon zou ik persoonlijk bij iedereen in Nederland langsgaan! Dit is namelijk DE dag dat je je kunt laten horen, dat je invloed kunt uitoefenen! Ik had een gesprek bij FunX met een jongen die niet wilde stemmen, dan wil ik het liefst non- stop met hem doorpraten om te begrijpen waarom en er achter te komen hoe ik hem van gedachten kan laten veranderen.
 
TTM: Is dit initiatief ontstaan uit ongerustheid over de uitslag de 15e?
ZT: Een goed voorbeeld is de Brexit. Ik vond het zo kut om te zien dat de toekomst van het Verenigd Koninkrijk en hun lid maatschappij van de EU, is bepaald door ouderen en jongeren daar niks aan hebben gedaan. Die jongeren zullen jarenlang met de consequenties moeten dealen en deze keuze zal daardoor veel effect hebben op hun leven. Maar toch vonden ze het niet belangrijk genoeg om te gaan stemmen. Ik probeer bewustzijn te creëren bij jongeren, dat je niet moet afwachten maar iets moet doen! Zodat zij niet met een uitslag komen te zitten waar ze het niet mee eens zijn en dan spijt krijgen. Ik wil daarom zelf ook nooit spijt hebben omdat ik er niet alles aan heb gedaan om iedereen te laten stemmen 15 maart.
TTM: Je zou je ook in kunnen zetten voor een specifiek onderwerp waar jongeren zich erg druk om maken, bijvoorbeeld global warming. Maar je kiest toch voor politiek, waar jongeren weinig interesse in tonen. Is dit niet gewoon een verloren zaak?
ZT: Ik was tot mijn 18e zelf ook niet bezig met politiek. Ik wist wel wie Minister- President was, maar daar hield het ook mee op. Toen ik bij BNN in de ledenraad kwam veranderde dat. In die positie kwam ik ineens in contact met de politiek, ik kon mijn verhaal kon doen in Den Haag en in mijn eentje iets teweeg brengen. Dat vond ik zo tof en het deed me inzien dat je echt dingen kan veranderen als jij je vol inzet. Kijk naar de Maagdenhuis bezetting, The Women’s March in Amerika in de jaren ’60 en na de verkiezing van Trump. We staan er niet bij stil hoeveel we als massa kunnen betekenen. Ik was in december bij een protest op de Dam tegen de oorlog in Syrië. Honderden mensen kwamen samen, omdat ze vonden dat de regering een einde moet maken aan de situatie daar. Dat is zo’n sterk signaal dat je dan afgeeft. Het was ook zo’n mooi gezicht om al die jongeren samen te zien komen omdat ze geloven in die boodschap. Als ze daarvoor hun huis uit willen komen en in de kou op de Dan willen gaan staan dan kunnen wij dat doel ook bereiken op 15 maart. Ik ga voor een opkomst van honderd procent. Ik WIL dat alle jongeren gaan stemmen!

TTM: Hoe wil jij dat voor elkaar krijgen?                    
ZT: Niemand buitensluiten. Heel veel mensen voelen zich niet betrokken bij de politiek. We moeten proberen iedereen te bereiken in Nederland met de boodschap dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn jong en hebben nog een heel leven voor ons. Als we nu onze voorkeur uitspreken,  nu actie ondernemen dan kunnen we een grote impact hebben op die toekomst.
 
TTM: Hoe wordt er tot nu toe op de Stembus gereageerd?
ZT: Het overgrote deel reageert positief, maar er zijn ook altijd kritische geluiden. Er ontstond een flinke discussie rondom ons idee een dag vrij te nemen. Maar het idee werd door de criticasters uit verband getrokken. Het gaat niet om alleen vrij nemen, het gaat om vrij nemen om bewust te worden van onze democratische samenleving en dat we een van de weinige volwaardig democratisch landen zijn. Ik merk namelijk dat veel jongeren zich niet bewust zijn van hoe bevoorrecht ze zijn en hoeveel vrijheden we hier hebben. Als ik bijvoorbeeld met een meisje praat die aangeeft niet te willen stemmen, dan denk ik: ‘ik wil je in een tijdmachine stoppen en naar Aletta Jacobs sturen’. Zij zou van haar stoel vallen van verbazing dat dit meisje überhaupt overweegt dit belangrijke recht niet te gebruiken. Veel mensen op deze wereld hebben nog nooit instemming gehad in de politiek in hun land. We vergeten weleens hoeveel geluk we hiermee hebben.  
 
TTM: Nu je met de stembus door het land gaat en van veel jongeren hoort dat ze niet willen gaan stemmen of er niet over na hebben gedacht nog, maak je je dan zorgen om de democratie?
ZT: Ja en ik denk dat dat te maken heeft met een Nederlandse gewoonte van zeiken en er vervolgens op je gat blijven zitten. Ik ben een beetje bang voor die zeikcultuur waarin we geen actie ondernemen. De enige manier waarop je een situatie kunt verbeteren waar je ontevreden over bent is namelijk door er zelf iets aan te doen!
Ik maak me ook zorgen om dat ik merk dat er onder jongeren weinig vertrouwen is in de politiek. Ze hebben sterk het gevoel dat er veel beloftes worden gemaakt die niet worden nagekomen. En dan heb je zo’n Oekraïne referendum, waar veel te weinig mee is gedaan, dat versterkt natuurlijk het beeld dat ze hebben en tast het vertrouwen alleen maar verder aan. Jongeren vragen me: ‘Waarom zou ik gaan stemmen? Politici luisteren toch niet naar mij en doen uiteindelijk wat ze zelf willen.’
TTM: Kunnen we die mensen hun vertrouwen weer teruggeven?
ZT: Ja, dat kan door meer transparantie in de politiek. Een kijkje in de keuken geven over hoe dingen worden besloten en een beter begrip van wat er achter de schermen gebeurd. Het zou heel tof zijn als Rutte bijvoorbeeld eens zou vertellen hoe de onderhandelingen over de MH17 nou echt zijn gegaan. We willen meer informatie en vooral zien dat de dingen die gedaan of besloten worden in ons belang zijn en niet in het belang van de politiek.
Er moet geen situatie ontstaan waarin de gene die het hardste schreeuwt wint. De politiek moet met ons in gesprek blijven gaan en op die manier vertegenwoordiging zijn van iedereen, niet alleen van een bepaald groepje. Met de Stembus proberen wij nu in gesprek te gaan met jongeren. Maar dat is toch anders dan als de politiek dit zelf doet. Jongeren moeten nog groeien in deze conversatie. Het is als een zaadje dat, nadat je het plant, bewatert en aandacht geeft, uit kan groeien tot een prachtige boom. Je moet jongeren vanaf het begin af aan betrekken bij de politiek, niet alleen bombarderen als het verkiezingstijd is. Zo leren ze wat voor impact politiek heeft op hun directe omgeving en hun eigen leven.

TTM: Waar ligt voor jou de grens? Vind je dat we mensen zouden moeten verplichten te stemmen?
ZT: Nee, als je een goede reden hebt dan vind ik niet dat je iemand moet verplichten om zich in te zetten voor zijn maatschappij of te stemmen dus. Alleen vind ik wel dat we de discussie aan moeten gaan met de groep die dat dan niet willen. Ik sprak bijvoorbeeld iemand die zei niet te willen stemmen en stelde toen de vraag: ‘Als je niet wil stemmen of vind dat er niemand is die je vertegenwoordigd kun je dat ook aangeven door op De Partij Voor Niet Stemmers te stemmen. Waarom doe je dat dan niet?’ Ik vind dat je wel goed moet kunnen onderbouwen waarom je dat niet doet. Niet stemmen moet een weloverwegen keuze zijn voor mij. Ik vind het nergens op slaan als je gaat zeiken, maar je je niet hebt ingelezen.
 
TTM: Wat zou jou gelukkig maken na de 15e? Een hoge opkomst, een bepaalde uitslag?
ZT: Ik ben al gelukkig! Ik heb al zeker een iemand bereikt. Op pad met de Stembus heb ik al meerdere gesprekken gehad waarin jongeren na een gesprek met ons aangaven toch te gaan stemmen.
De Stembus is er niet om mensen te pushen een specifieke partij te gaan stemmen, wel om mensen te bewegen hun stemrecht te gebruiken. Een goede vriend van me stemt PVV en ondanks dat we een andere denkwijze hebben over ons land, heb ik respect voor hem en houden we van elkaar. Zo moet het ook zijn. We moeten elkaar respecteren als individuen met verschillende meningen en visies, maar die wel dezelfde normen en waarden delen. Ik hoop dat iedereen er bij stil staat dat je stem niet alleen voor jezelf is, maar ook invloed heeft op het leven van anderen die met jou in deze prachtige samenleving leven.
<

En ondanks dat je misschien nog wel twijfelt over wie het gaat worden, ga je sowieso wel stemmen toch? En als het kan neem dan lekker een dagje vrij, om te vieren dat we hier de mogelijkheid hebben onze stem te laten horen!
Illustratie Xaviera Althena
'Het wordt sowieso een avond die ik nooit zal vergeten'
Op haar achttiende begon Ancilla van de Leest al haar eigen online bedrijfje. Ze verkocht zo haar modellenfoto’s ‘in een tijd dat het web nog een anarchistische vrijplaats was’. Maar in de afgelopen tien jaar is het internet gecommercialiseerd volgens Ancilla, en daarom besloot ze ten strijden te trekken voor meer privacy en tegen de groeiende invloed van de overheid en het bedrijfsleven, als lijsttrekker van de Piratenpartij.

Naast alle grijze mannen in pak die we ieder weekend met elkaar in debat zien gaan, is Ancilla een kleurrijke verschijning waar de media wel interesse in heeft, maar tegelijkertijd is het voor een kleinere partij, als de Piratenpartij, altijd hard vechten voor zendtijd. Hoe kijkt de lijsttrekker van een partij die gebrand is op privacy naar het veranderende medialandschap, waar social het overneemt van de ouderwetse talkshows? En hoe bewaart Ancilla haar down-to-earth attitude in al dit politieke mediageweld?
TheTittyMag: Hoe kijk jij terug op afgelopen periode?
Ancilla van der Leest: Het is een lange rit geweest waarin we als partij enorm gegroeid zijn. Het begint natuurlijk met keihard werken om je partijprogramma te maken en dat dan samen te vatten in de boodschap die je wil overbrengen. Dat we een breed programma hebben waarmee we strijden voor meer transparantie en zeggenschap en niet een one-issue partij zijn zoals de gevestigde partijen ons classificeren.
Die oude politiek lijkt zich nu langzaam bewust te worden van de digitale ontwikkelingen waar wij ons als partij al lang mee bezig houden. Je ziet het dat ze zich deze campagne beseffen dat een beetje flyeren en een Volkskrant interview niet meer genoeg is. Dat online de strijd verder gevoerd wordt en dat is een uitkomst voor een kleinere partij als de onze. Met een klein budget kunnen we nog steeds veel bereiken.
Al heeft dit ook een keerzijde. Vier jaar geleden kwamen onze Facebookposts nog bovenaan je newsfeed te staan als je onze pagina had geliked. Tegenwoordig moet je Facebook betalen om die positie te verkrijgen. Als wij als Piratenpartij hier niks tegen doen dan ben ik bang voor Amerikaanse praktijken waar je alleen maar informatie voorgeschoteld krijgt van bedrijven met veel geld die die positie kunnen betalen.
TTM: Voorzie jij echt Amerikaanse praktijken in Nederland?
AvdL: Ik zie het nu al gebeuren. Entertainment gaat tegenwoordig voor inhoud. Zoals van de week gebeurde bij 3FM toen ik me had verslapen. Het nieuws van die uitzending is dan niet mijn boodschap, maar dat ik me heb verslapen. Dus geen inhoud maar het entertainment element krijgt de meeste aandacht in de landelijke media. Er zijn hier zo ontzettend veel voorbeelden van. Dat het bij Jinek twee avonden op rij over het seksfilmpje van Patricia Paay gaat bijvoorbeeld.
Ik zou heel graag vaker in debat gaan over dit onderwerp, hoe we weer meer kunnen gaan focussen op inhoud.  Maar daar is geen ruimte meer voor lijkt het. Kijk naar het  Carré- debat van dit weekend, in alle nabeschouwingen gaat het dan meer over de presentatrice en haar scherpe toon dan over de punten die de politici maakten. Waar gaat dit nou over? Dit is echt zo’n non- onderwerp!
Ik ben dan heel blij dat ik mijn boodschap goed en op mijn eigen manier online kan delen. Ik ben daardoor gelukkig nooit volledig afhankelijk van media die mijn boodschap verkeerd interpreteren. Door de traditionele media worden er in mijn geval veel oude koeien uit de sloot gehaald, zoals mijn modellenwerk. Ze doen dan alsof dat gister nog mijn full-time job was, terwijl het echt verre geschiedenis is. Ik heb sinds ik daarmee ben gestopt al zoveel gedaan op privacygebied, bijvoorbeeld voor Bits of Freedom.  Maar daar geven ze me dan niet de credits voor. Ik kies er nu voor om daar niet hard op terug te bashen, maar in zekere zin boven te staan. Mensen die zich verdiepen in mij en mijn partij zien dat ik meer  ben dan het plaatje dat wordt geschetst in de media. Media zoeken jammer genoeg liever naar drama dan naar inhoud, want het werkt beter als je een spannende titel boven je artikel hebt staan.


TTM: Wat is jouw verklaring hiervoor?
AvdL: Ik denk dat nieuwsredacties van de traditionele media onder druk staan om snel en snappy dingen te produceren, die vooral veel traffic trekken online. Een titel die kort door de bocht is of over een bekend persoon gaat, is natuurlijk betere clickbait dan een artikel over de democratische hervorming. Dat is de tragiek van deze tijd wordt in een snel en hapsnap jasje gegoten, terwijl er juist behoefte is aan verdieping. De Correspondent heeft dat bijvoorbeeld goed gezien en die hebben daarom ook succes. De oude media is duidelijk erg zoekende naar hun nieuwe rol.

TTM: Maak jij je daar zorgen om?
AvdL: Ja, ik maak me wel hier zorgen om. Je ziet nu dat mensen helemaal afhaken bij het 8- uur journaal of de grote kranten. Mensen lijken nu over alles te twijfelen omdat ze het vertrouwen kwijt zijn. Dan gaan ze dus op zoek naar andere bronnen die hun beeld bevestigen. De gene die er dan lekker populistisch in gaan, zoals Wilders of Denk, die scoren dan. Er is een populistisch vangnet voor iedereen die door de bomen het bos niet meer ziet en zoekt naar een erkenning van zijn of haar gevoel van ongerustheid.
 De polarisatie in de maatschappij zie je duidelijk terug in de media op dit moment met aan ene kant de mainstream media, die doet alsof er niks aan de hand is en luchtige onderwerpen, inhoudsloze onderwerpen produceren en aan ander kant de populistische media en politieke partijen, die je een beeld voorschotelen dat de wereld in brand staat.
TTM: Kunnen we dit nog tegen gaan?
AvdL: Het is niet te laat, maar we hebben niet veel tijd om dit te keren. Ik denk dat bijvoorbeeld de NOS en Vrij Nederland gewoon niet meer de balans weten te vinden tussen nieuws brengen en dat op een goede manier verpakken zonder te populair te doen. We hebben een breed aspect aan opinies en invalshoeken nodig in de media. Als ik zie hoe eindeloos er soms geluld wordt over non- topics dan denk ik dat veel nieuws-consumenten, die moeten gaan stemmen, zich dan niet gehoord voelen in de verhalen die worden gemaakt en daarmee werk je die polarisatie in de hand. Als ik een krant zou runnen dan zou ik die filter bubbels doorbreken en de keuze aan de lezer of kijker zelf overlaten, maar ik zou wel  mijn verantwoordelijkheid om te informeren erg serieus nemen. Ik vond bijvoorbeeld de verslaggeving van de Amerikaanse verkiezingen hier in Nederland erg gebrekkig. Ik denk dat we hier de helft niet eens weten van hoe die verkiezingen daar verlopen zijn. Je moet als nieuwsredactie je taak om de burger te informeren serieus nemen zodat ze aan de hand van alle informatie hun eigen mening kunnen vormen. Nu is hier de ruimte niet voor en dat werkt dat wantrouwen in de hand.

TTM: Maar denk je niet dat wij de schuld ook bij onszelf moeten zoeken?
AvdL: Absoluut. Iedereen heeft een aandeel hierin.  Wij vragen ook om nieuwe vormen om nieuws te consumeren in een tijd waarin de wereld in razend tempo verandert. Daardoor schiet die vorm te ver door en daar moeten we voor uitkijken.

TTM: Wat zijn jouw verwachtingen voor 15 maart?
AvdL: Ik houd mijn hart vast. Er wordt blind gevaren op de peilingen, maar als je kijkt naar de verkiezingen in Amerika, of het Brexit referendum, dan zag je dat die peilingen helemaal geen goede raadgever waren.
Het is voor mij persoonlijk ook heel gek, want ik solliciteer voor een baan van 4 jaar. Het is een hele lange en publieke sollicitatie. De 15e hoor ik niet alleen mijn persoonlijke uitslag, maar ook de uitslag van de rest van de Piratenpartij.  Dat is een groot team van mensen die zich keihard hebben ingezet en dat wordt dus een heel spannend groepsmoment. Ik ben in oktober in IJsland geweest toen daar de verkiezingen waren, toen zaten we met de partij live de uitslag gekeken op TV. Het wordt vast nog veel heftiger dan toen, maar ergens stel ik me er wel een zelfde soort setting bij voor. Dat je continu met elkaar in up en down gaat met de uitslagen die binnen druppelen. Het wordt sowieso een avond die ik nooit zal vergeten. 
<
De broer van Roos
STEM!

en als je wilt
dat men hoort wat je schreeuwt
doe het dan nou

zet wat scheef is 
met je stem recht
 want dat is van jou.
 
There is more where this came from! 
In Gedichten van de broer van Roos. Die vind je hier.  
Iedere week The Tittymag in je mailbox? Dat kan! Meld je aan op thetittymag.com. Heb je op- en aanmerkingen, ideeen, inspiratie en wil je graag bijdragen aan The Tittymag? Mail ons dan op thetittymag@gmail.com. 

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Cathelijne Blok, Lotte Dale, Fannie van Holsteijn en Lizette Pellikaan. We willen Olivier van Kuyen, Raymond van Mil,  Xaviera Althena, Zakaria Taouss, Ancilla van de Leest en Tim Hofman duizend maal danken voor hun hulp om deze tweeentwintigste editie zo awesome te maken. 
Copyright © 2017 TheTittyMag, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp