Copy
Årets artikel

Filosoffen har været i fladlandet
Filosoffen har været i Boston for at modtage prisen for årets artikel i Project Management Institutes tidsskrift Project Management Journal. På ti-året for Ph.D.-afhandlingen Projektsamfundet har tankerne fundet vej ind i projektledelsesmiljøet. Sammen med Christian Thuesen og Joana Geraldi fra DTU har Anders Fogh Jensen skrevet artiklen The Projectification of Everything, Projects as Human Condition. Her forsøgte de tre på IRNOP-konferencen i Boston at forklare projektledelsesmiljøet, hvorfor det ikke har patent på projekter – det er blevet et menneskeligt vilkår i vor tid. Og netop derfor kan almenmenneskelige anliggender være relevante for den noget ingeniørprægede tilgang til projekter. Læs artiklen her.
Kursus sammen med Vibe Strøier

 
Eksistens -
filsofiske og psykologiske perspektiver
Sammen med organisationspsykolog Vibe Strøier holder Anders Fogh Jensen fra november 2017 til april 2018 et kursus for alle, der i den ene eller anden form arbejder med samtaler. Det være sig ikke bare konsulenter, ledere og psykologer, men alle der på samme tid har at gøre med den menneskelige eksistens i en eller anden form – fra læger til teaterfolk. Kurset vil tage udgangspunkt i et tema hver gang og der vil blive udfoldet et filosofisk og et eksistenspsykologisk oplæg omkring det tema.
Læs mere og tilmeld dig dig 
her.
Iværksætteri og fremmedgørelse - DR
Filosoffen var 28. maj i DR2 Deadline for at drøfte hvorvidt iværksætteri blandt helt unge nu også bare er en god idé. Det førte til en ophedet diskussion med iværksætteren Tommy Ahlers, hvor Anders Fogh Jensen tog det standpunkt at markedsgørelse af de menneskelige relationer ikke entydigt er noget, vi skal bakke op og juble over. Men at virkelysten kan kanaliseres andre steder hen. Se diskussionen her.
Dannelsesrejse - Litteratur
Du kan stadig nå at tilmelde dig Dannelsesrejsen Litteraturhistorien på en uge. Den foregår 5.-12. oktober i Peloponnes i Grækenland. Her bliver du indlogeret på trestjernet hotel og får gennemgået hele den vestlige litteraturhistorien uden at lave lektier.
Læs mere og tilmeld dig
her.   

       Der Untergang des Abendlandes?
 

  
 

    Filosoffen         ønsker alle en god sommer 

Del
Tweet
Videresend
Copyright © 2017 Filosoffen, All rights reserved.