Copy
Ben Sajet Update #6
View this email in your browser
Academische leerwerkplaats langdurige zorg
Beste lezer,
 
Terwijl de herfst haar intrede doet staan de projecten van Ben Sajet juist in volle bloei. Zo vindt donderdag 19 oktober de eerste Ben Sajet Werkplaats over jongeren met dementie plaats. Aanmelden kan hier.

Verder in deze ietwat technologische update, enkele digitale ontwikkelingen waarmee de praktijk van de zorg op innovatieve wijze wordt vernieuwd. Deel deze interessante tools vooral met uw netwerk via onderstaande social media buttons.
Deel
Tweet
Mail

Ben Sajet werkt mee aan 'Aanpak Eenzaamheid in Amsterdam'
De gemeente Amsterdam heeft de Aanpak Eenzaamheid gelanceerd. Met de aanpak wil de gemeente een groot maatschappelijk probleem - eenzaamheid - verminderen. Een belangrijke doelgroep in deze aanpak zijn ‘eenzame ouderen’. Voor de periode augustus-december 2017 heeft de gemeente opgeroepen om experimenten in te dienen voor de aanpak van eenzaamheid. Het Ben Sajet Centrum heeft daarvoor het plan ‘Met Veerkracht Eenzaamheid te lijf’ ingediend. En dat is, samen met 37 andere experimenten, gehonoreerd door de gemeente. Dat betekent dat we dit najaar aan de slag gaan.
Voor de uitvoering van ons plan gaan we de kennis verzameld in het programma 'Sociale Veerkracht' in de praktijk brengen. Afgelopen 31 juli opende één van onze partners in Verpleeghuis de Poort van Amsta een ontmoetingscentrum. In het ontmoetingscentrum organiseren we een cursus over 'veerkracht'. Hiermee willen we eenzame ouderen uit de buurt en eventueel mantelzorgers meer leren over dit fenomeen. Veerkracht is namelijk het vermogen om bij confrontatie met een risico, voldoende en de juiste hulpbronnen te kunnen aanboren om tot een positieve uitkomst te komen. De veerkrachtbenadering richt zich op de driehoek; risico, hulpbron en positieve uitkomst. Dit biedt een basis voor een effectievere aanpak van eenzaamheid. Zo zetten we een belangrijke stap in ons programma om academische kennis toe te passen in de praktijk.

Bent u benieuwd waar we nog meer voor pleiten? Leer hier meer over ons plan. Voor meer informatie of suggesties kunt u contact opnemen met jenneke@bensajetcentrum.nl.
Maakt vloggen de ouderenzorg weer sexy?
Zorginstelling Laurens in Rotterdam startte onlangs met een experiment: sinds 7 juli vloggen drie jonge werknemers over hun werkervaringen in de ouderenzorg. Het idee van vloggen ontstond naar aanleiding van het manifest voor ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers - 'als er meer geld komt voor mensen, zou het wel heel cynisch zijn als er geen mensen zijn om het werk te doen'.

Het vloggen moet daarom de ouderenzorg weer sexy maken. Het werk is immers veel meer dan billen wassen. Of zoals één van de vloggers Nadia Oliveira (25) weerlegt: "We doen zo veel leuke dingen met die mensen: pannenkoeken bakken, winkelen. En in het team is het gezellig.” Met de video's die Nadia en haar collega's iedere week plaatsen, hoopt zorginstelling Laurens bestaande stigma's rondom ouderenzorg te doorbreken en jonge mensen aan te spreken die zij kunnen werven voor de openstaande vacatures.
Het onderzoeksproject 'Sociale relaties en ICT' nader uitgelegd
Sociale relaties, autonomie en welzijn verhogen middels technologie
Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg. Toch gaan veel van de technologische ontwikkelingen op dit moment over (toezichthoudende) domotica en zorg op afstand. Nog weinig technologie is echter gericht op sociale relaties, terwijl sociale relaties juist de kern vormen van de zorg en van de kwaliteit van leven van mensen. Tegelijkertijd kan ICT effectiever ingezet worden om de autonomie - en daarmee het welzijn - van mensen te verbeteren.

Daarom gaat een belangrijk onderdeel van ons programma 'Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking' over sociale relaties en ICT. Met het project ‘Sociale relaties en ICT’ willen het Ben Sajet Centrum en de Vrije Universiteit van Amsterdam de sociale relaties van de desbetreffende doelgroep bevorderen met behulp van geavanceerde technologie. 

Om de onderzoeksdoelstellingen te halen zijn we sinds dit voorjaar met drie onderzoeken gestart, waarbij we intensief samenwerken met mensen die zelf een beperking hebben. Zo hebben we in samenwerking met LFB drie ervaringsdeskundigen opgeleid tot co-researchers. Zij zijn inmiddels vol enthousiasme aan de slag. Ook werken we in dit onderzoekstraject nauw samen met het onderwijs. Zo helpen verschillende studenten van het ROC, de Hogeschool en Universiteit mee met de ontwikkeling van de benodigde instrumenten & ICT-toepassingen, en hebben zij in een later stadium een actieve onderzoeksrol.

Wij kunnen hun hulp en frisse blikken goed gebruiken. Gedurende het onderzoek worden namelijk meerdere apps ontwikkelt en ICT-toepassingen getest. We hopen dan ook van harte dat de apps die we ontwikkelen, maar ook de manier van kijken naar sociale relaties van cliënten in de VG-zorg en de rol die ICT hierin kan spelen, door ons onderzoek een bron van inspiratie zullen zijn voor de opleidingen van toekomstige medewerkers. De komende tijd gaat onze energie daar naartoe!
 

Inmiddels is alle activiteit rondom het onderzoek goed te volgen via de speciale website van het project. Voor suggesties en nadere informatie neemt u contact op met Mirjam Wouda. Als eerste op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Schrijft u zich dan in voor de projectnieuwsbrief.
Start Ben Sajet Werkplaats op 19 oktober
Op donderdag 19 oktober trapt het Ben Sajet Centrum af met haar eerste Werkplaats. Voor deze eerste editie kiest Ben Sajet een precair thema: dementie bij jongeren. Tijdens de bijeenkomst starten we met een casus uit praktijk en wordt de zorg rondom jonge mensen met dementie in Amsterdam onder de loep genomen. Deelname is gratis en aanmelden kan hier.
Bij mensen met dementie denken we vaak aan oudere mensen van boven de 65 jaar. Toch vergeten en bereiken we met deze focus een grote groep mensen niet. Alleen al in Nederland zijn er maar liefst zo’n 12.000 mensen onder de 65 jaar met dementie. Dat zorgt voor uitdagingen in de gehele keten, juist omdat bij deze doelgroep de vorm van dementie, de uitwerking en de context anders is dan die bij mensen met dementie op een latere leeftijd.

Zo worden symptomen van dementie bij jongeren lange tijd gerelateerd aan overspannenheid of een depressie. Mede door deze misvatting komt de diagnose van dementie gemiddeld 4,4 jaar na de vertoning van de eerste symptomen. Vervolgens is er voor deze groep mensen in de gehele ketenzorg nog weinig passend aanbod zowel op gebied van dagvulling, ondersteuning in het dagelijks leven en thuis wonen met zorg. Dit brengt ons op een belangrijke vraag: Hoe wordt het leven met dementie op jonge leeftijd ervaren en hoe kunnen we dit vertalen naar een passend zorgaanbod? Onlangs startte het Ben Sajet Centrum hierover een onderzoek. Tijdens de eerste Werkplaats bespreken we de ontwikkeling van het onderzoek aan de hand van de praktijk.

Over de Ben Sajet Werkplaatsen
De aankomende tijd organiseert het Ben Sajet Centrum in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., elke twee weken op donderdagavond een Werkplaats. Deelname is gratis en het stimuleren van verbinding en kennis tussen opleiding, wetenschap en ervaringsdeskundigen staat centraal. Iedere Werkplaats begint om 17:00u en eindigt inclusief catering om 19:30u. Een overzicht van de aankomende data vindt u hieronder.
  • 19 oktober 2017 – ‘Vernieuwende zorgpraktijken voor jonge mensen met dementie in Amsterdam’. Door Sanne Schweers.
  • 02 november 2017 – ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’. Door Yvonne Heijnen-Kaales en Charlotte Albers.
  • 30 november 2017 – ‘Acute zorgvragen van ouderen: hoe kan ketensamenwerking een oplossing bieden?’
  • n.n.b. – ‘Disease- en casemanagement: het één sluit het ander niet uit’. Door Wilma Scholte op Reimer.
Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl
PR-video1.3
De Leefplezier App
App maakt ouderen gelukkiger
Sinds deze zomer is er een app die het algemeen welbevinden en zelfredzaamheid van senioren bevordert. De app is een initiatief van Espria en de Rijksuniversiteit van Groningen.

Met de app willen de initiatiefnemers voor de gebruikers inzichtelijk maken waar ze gelukkig van worden. Zo houden gebruikers 30 dagen een digitaal dagboek bij waarin zij elke dag een aantal vragen beantwoorden over wat zij de afgelopen dag gedaan hebben en hoe ze zich voelen. Hiermee krijgen ze inzicht in wat hen gelukkig maakt. Met deze resultaten kunnen ze zelf aan de slag of met iemand in hun omgeving, zoals een familielid of verzorgende. De Leefplezierapp is vanaf heden te downloaden via www.leefplezier.com en beschikbaar in de App Store of Google Playstore.
Samenwerking met Vilans voor 'Kennisbundel Veerkracht'
Met het programma 'Sociale Veerkracht' wil Ben Sajet de wetenschappelijke kennis omtrent veerkracht toegankelijk en toepasbaar maken voor zorg en onderwijs. Dit is een essentiële stap, omdat deze inzichten belangrijk zijn voor de vernieuwing van de zorg.

W
at is veerkracht, kan je veerkracht vergroten of beïnvloeden en wat kunnen professionals doen of laten om veerkracht van ouderen te benutten of te vergroten? Enkele vragen uit het interview dat het Ben Sajet Centrum houdt met wetenschappers die veel onderzoek hebben gedaan naar veerkracht bij/van ouderen en hun omgeving. We zijn daarom erg blij dat we voor de ambitie van dit project in kenniscentrum Vilans een partner hebben gevonden. Samen zullen wij de kennisbundel veerkracht uitbrengen. Door het gezamenlijk uitbrengen van een kennisbundel over veerkracht versterken we elkaar in het effectief maken van kennis voor de praktijk. En dat is waar het Ben Sajet Centrum voor staat!

Meer weten over de toegevoegde waarde van 'veerkracht' bij zorginnovatie? Klik
hier. Voor inhoudelijke suggesties of vragen mail naar jenneke@bensajetcentrum.nl.
Allerlaatste nieuwtjes
 
1. Publicatie in vakblad 'De POH'
Afgelopen zomer werd aan Sabina Mak, manager van ons programma 'Vernieuwing gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen', gevraagd of zij voor het vakblad 'De POH' een artikel wilde schrijven over ons project 'Beter Oud in Amsterdam'. Het artikel Beter Oud in Amsterdam: belangrijke rol voor POH’er (De POH, nummer 3, 2017, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)) is hier te downloaden en biedt een mooi kijkje in de Amsterdamse zorgkeuken en haar integrale eerstelijns ouderenzorg.

2. Trainee van Gemeente Amsterdam
Op 1 september jl. is Danielle Carbière van partner Gemeente Amsterdam bij het Ben Sajet gestart als trainee. Het traineeship is ontstaan naar aanleiding van de behoefte om afstemming tussen het stedelijk beleid vanuit de gemeente (dementiezorg, toegankelijke stad, age friendly city) en de projecten van het Ben Sajet Centrum te creëren. Door haar opleidingsachtergrond in 'Health, Economy, Policy and Law' en 'Gezondheidszorg Technologie' en werkervaring als woonzorgassistent, voldoet Danielle aan het gewenste profiel. Zij kijkt er naar uit om de komende acht maanden de gewenste afstemming voor een zorgvriendelijke stad te organiseren.


Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie voor de vernieuwing van zorgpraktijken.

Om ons netwerk fris te houden verbinden wij graag nieuwe mensen, organisaties en initiatieven aan het centrum, want samen kunnen we meer dan alleen.

Wilt u iets inbrengen of heeft u andere suggesties?
Mail naar info@bensajetcentrum.nl

Op zoek naar meer achtergrond of bijzondere evenementen?
Volg ons op Twitter.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
bensajetcentrum · Zwanenburgwal 206 · Amsterdam, Nh 1011 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp