Copy
Ben Sajet Update #3
View this email in your browser
Academische leerwerkplaats langdurige zorg
Beste lezer,

Graag houden we u op de hoogte van nieuwe zorgpraktijken die we helpen ontwikkelen. In deze update leest u hoe het Ben Sajet Centrum dit concreet aanpakt bij de programma's: gezondheidszorg voor ouderen met een kwetsbaarheid in Amsterdam-Noord, zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en sociale veerkracht van ouderen. 

We hopen dat u weer met ons mee wilt denken.
'Veerkracht’ zorgt voor tastbaar enthousiasme
Onlangs maakte het programma ‘Sociale Veerkracht van Ouderen’ een spreekwoordelijk debuut. Voor een eerste keer kwamen programma-partners ROC Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, GGD, Eerste Lijn Amsterdam en Cordaan Thuiszorg, bijeen om hun projecten en plannen met elkaar te delen. Wat een ideeën- en activiteiten rijkdom!

Investeren in ‘veerkracht’ bij ouderen. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe doe je dat? Wat betekent dat in opleidingen? Wat voor soort onderzoek hoort hierbij? Hoe beïnvloedt dit de praktijk?  De bijeenkomst legde allerlei nieuwe verbindingen tussen onderzoek, opleidingen en praktijk om  hiermee aan de slag te gaan.

Meer achtergrondinformatie over het programma, het concept en de bijeenkomst leest u in ons verslag. Voor vragen, tips of suggesties kunt u vrijblijvend contact opnemen met programma-manager Jenneke van Pijpen.
'Jonge LVB-mannen en hun liefde voor auto's en boten'. Reserveer nu!
Op 12 mei organiseert het Ben Sajet Centrum een bijeenkomst over de resultaten van het onderzoek van Melissa Seebregts. In de herfst van 2013 startte Seebregts haar veldwerk bij Cordaan en de verschillende woon- en werklocaties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens haar onderzoek raakte zij geïntrigeerd door één van de locaties: een ‘leerwerk’-garage waar jongvolwassen mannen auto’s en boten repareren onder begeleiding van professionals. Op 12 mei deelt Seebregts haar ervaringen en conclusies met publiek. De bijeenkomst is interactief van aard, dus schrijf alvast uw vragen op. Uw plek reserveren kan hier.
Twee Ervaringsdeskundigen (ED) verbonden aan 'Meer op eigen benen'
'Welke factoren, patronen en mechanismen zijn van invloed bij deelname aan de samenleving op het gebied van werken, leren en sociale relaties bij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met ‘zware problemen’ in grote steden?'

Een belangrijke en omvangrijke vraag, maar een antwoord is er tot op heden niet. Om daar verandering in te brengen startten Ben Sajet Centrum en haar partners onlangs het programma ‘Meer op Eigen Benen’. Onderdeel van het programma is het uitvoeren van een kwalitatief en participatief onderzoek met als doel om meer inzicht te krijgen in de problemen waar jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking bij wonen, werken en sociale relaties tegenaan lopen. 

Voor dit onderzoek zijn onlangs twee promovendi en twee assistent onderzoekers aangesteld. In deze update stellen wij graag de twee assistent onderzoekers aan u voor, te weten Rafaella van den Bosch en Abdullahi El Kartaoui. Zij hebben beiden een licht verstandelijke beperking en zijn het afgelopen jaar opgeleid als Ervaringsdeskundige (ED). Een belangrijke stap, want hun ervaringen komen goed van pas in het tastbaar verbeteren van de professionele zorg en hulpverlening bij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoeksassistente Van den Bosch schreef ons alvast een stukje over de vreugde van haar nieuwe baan:

"Ik ben zo blij dat ik nu een vaste baan heb gekregen. Ik had het zelf nooit verwacht maar alles is haalbaar. Door de inzet van de leerlijn Ervaringsdeskundigheid. Ik ben blij dat ik uit gekozen ben door Gustaaf Bos als co-onderzoeker. En kijk dit heb ik nu behaald: een vaste baan. Ik heb dit altijd gewild en nu is het me gelukt. Zeker door mijn inzet maar ook door de steun die ik van Gustaaf Bos heb gehad en Babs en Hilken. Door dit project is iedereen ver gekomen. En nu ga ik der eindelijk voor werken. Ik heb der erg zin. Groetjes Rafaella van den Bosch."


De programma-groep 'Meer op eigen benen' is erg blij met de komst van beide assistent onderzoekers en kijkt uit naar hun bijdrage aan het onderzoek. Het programma is momenteel gestart in Den Haag en Amsterdam. Voor meer informatie, vragen of suggesties neem contact op met programma-manager Yvonne Heijnen-Kaales.
Aanwezigen 'Beter Oud in Noord' ervaren hoe een oudere die slecht ziet zijn weg moet vinden door het ziekenhuis en op straat.
'Beter Oud in Noord': meer dan 60 betrokken participanten
Het Ben Sajet Centrum werkt sinds 2016 samen met de Krijtmollenalliantie aan integrale en transmurale gezondheidszorg voor ouderen in Amsterdam-Noord. Het project is onderdeel van een breder 'triple aim' programma 'Beter Oud in Noord'. Sinds de start in december 2016 zijn inmiddels meer dan 60 zorg- en welzijnsverleners verbonden aan het project. Daaronder bevinden zich professionals die zich inzetten voor zowel ‘cure’ als ‘care’ en welzijn van ouderen in Amsterdam-Noord.


In werkgroepen en plenaire bijeenkomsten werken medisch specialisten uit het BovenIJ Ziekenhuis, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, coördinatoren van vrijwilligers, maatschappelijk werkers, ouderen adviseurs én ouderen zelf, samen aan zorgvernieuwing binnen verschillende thema’s rond ziekenhuiszorg voor ouderen.

Vragen die tijdens deze ontmoetingen langskomen zijn:
  • Hoe verbinden we de informele zorg aan de zorg in en na ziekenhuis, zodat ouderen daar baat bij hebben?
  • Hoe organiseren we integrale en transmurale integrale zorg voor oudere mensen die in het BovenIJ Ziekenhuis worden opgenomen?
  • Hoe maken we de koppeling tussen de ziekte en andere leefdomeinen waarin ouderen problemen hebben?
Door alle ervaringen, knowhow en kennisdeling tussen de zorg- en welzijnsverleners en ouderen zelf, leren we hoe we domeinoverstijgend zorg en welzijn voor ouderen kunnen organiseren. Op die manier behalen we het gestelde doel: 'cure', 'care' en welzijn aanbieden die voldoet aan de behoeften van ouderen zelf. En dat is waar we het voor doen!
 
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met programma-manager Susanne Smorenburg. Wilt u zelf meer lezen én begrijpen over integrale zorg voor de oudere patiënt? Bekijk dan de oratie van Mirella Minkman.
Fabels en misverstanden belemmeren warme overdracht
"Een CGA (Compleet Geriatrische Assessment) afnemen kost minimaal twee uur maar die tijd heb ik niet. De wijkverpleegkundige moet altijd naar het ziekenhuis komen om kennis te maken maar dat krijgen we niet georganiseerd."

De samenwerking tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg kan beter. Kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen, kunnen daar baat bij hebben. Daarom helpt Ben Sajet Centrum mee aan de implementatie van de zogeheten transmurale zorgbrug.
 
Maar er doen allerlei verhalen de ronde die de beoogde warme overdracht belemmeren van ouderen met verhoogde kwetsbaarheid van ziekenhuis naar thuis. Veel zorgverleners denken daarom dat het voor hen niet haalbaar is om volgens dit model te werken.

Tijdens een bijeenkomst van het Ben Sajet Centrum, SIGRA en AMC werden door 40 deelnemers van de verschillende ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, opleidingen en ouderen een aantal van deze hardnekkige fabels ontkracht. Deze willen wij graag met u delen


Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie voor de vernieuwing van zorgpraktijken.

Om ons netwerk fris te houden verbinden wij graag nieuwe mensen, organisaties en initiatieven aan het centrum, want samen kunnen we meer dan alleen.

Wilt u iets inbrengen of heeft u andere suggesties?
Mail naar info@bensajetcentrum.nl

Op zoek naar meer achtergrond of bijzondere evenementen?
Volg ons op Twitter.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
bensajetcentrum · Zwanenburgwal 206 · Amsterdam, Nh 1011 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp