Copy
Ben Sajet Update #4
View this email in your browser
Academische leerwerkplaats langdurige zorg
Beste lezer,

Graag houden we u op de hoogte van nieuwe zorgpraktijken die we helpen ontwikkelen.

In deze vierde update leest u hoe het Ben Sajet Centrum dit concreet aanpakt bij de programma's: zorgvriendelijke stad, zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en
gezondheidszorg voor ouderen met een kwetsbaarheid in Amsterdam. Ook introduceren we een nieuw onderzoeksproject voor jong dementerenden.

We hopen dat u weer met ons mee wilt denken en vinden het leuk als u deze nieuwsbrief onder uw netwerk verspreidt. 
Share
Tweet
Mail
Multidisciplinair overleg eerstelijns ouderenzorg is noodzaak
Onze samenleving wordt de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met hoog kwetsbare ouderen die thuis wonen en verminderd zelfredzaam zijn. Om te voorkomen dat deze ouderen massaal op de eerste hulp en/of in een crisistoestand in het ziekenhuis belanden, is het zaak hen vroegtijdig te identificeren en de juiste zorg en begeleiding te bieden. Dit noemt men ook wel proactieve integrale ouderenzorg, waarbij in Amsterdam de huisarts nauw samenwerkt met andere professionals uit de zorg en welzijnssector. 

In het lopende project Beter Oud in Amsterdam gaan SIGRA, 1ste Lijns Amsterdam en het Ben Sajet Centrum, in samenwerking met vele andere partners (praktijk, opleiding, wetenschap), na hoe deze zorg optimaal tot stand komt en hoe de werkwijze structureel kan worden bekostigd. In het uitgebreide nieuwsbericht leest u meer over de voortgang van dit project. Zo zoomen we dieper in op het belang van een goede onderlinge afstemming tussen de huisarts/POH-ouderen en de wijkverpleegkundige én geven we een concreet voorbeeld hoe dit te bereiken. 

Benieuwd wat de ouderen hierover zélf te zeggen hebben? Bekijk hier de input van verschillende ouderen met een kwetsbaarheid tijdens onze bijeenkomst voor de Werkgroep Bekostiging op 21 april j.l.
Co-creëren met ouderen
Bij het Ben Sajet Centrum werken we voor de uitvoering van onze programma’s nauw samen met de mensen voor wie het centrum zich inzet; alle Amsterdammers met een zorgvraag. Een belangrijke doelgroep zijn de Amsterdamse ouderen. Om de samenwerking met deze doelgroep te bevorderen heeft het Ben Sajet Centrum onlangs een 10 punten plan gelanceerd om de participatie duidelijk vorm te geven.

Met dit plan organiseren we, in en rond onze programma’s en activiteiten, een netwerk van actieve en betrokken ouderen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de zorgpraktijk. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Voorbeelden uit dit 10 punten plan zijn:
  • In de programma’s wordt tijd en middelen opgenomen voor werving, faciliteiten, scholing en begeleiding van ouderen.
  • Ouderen worden uitgenodigd om ideeën en initiatieven aan te dragen voor nieuwe of aanvullende programma’s en activiteiten. Vanuit partnerschap met andere betrokken kunnen deze ideeën gestalte krijgen.
  • Bij alle activiteiten met en voor ouderen worden voldoende tijd ingeruimd voor reflectie, overweging en aandacht voor proces én inhoud samen met ouderen.
Het Ben Sajet Centrum kijkt er naar uit om samen met ouderen betere zorgpraktijken te ontwikkelen. Voor een overzicht van alle punten en onze visie omtrent ouderenparticipatie neemt u een kijkje op de desbetreffende website pagina
Ervaringsdeskundigen willen vooroordelen bestrijden
In de vorige nieuwsbrief vernam u dat het project ‘Meer op Eigen Benen’ twee nieuwe co-onderzoekers mocht verwelkomen. Beide co-onderzoekers ronden binnenkort de opleiding tot Ervaringsdeskundigen af en dat maakt Abdullahi en Rafaella van ongekende waarde voor dit project.
 
Afgelopen week zijn Abdullahi en Rafaella gestart in het onderzoeksproject. Tijdens hun eerste werkdag zijn zij meegegaan naar de werkplek op de Universiteit van Amsterdam, waar de werkgroep samen de opzet van het onderzoek heeft ​besproken. Aldaar werden ook hun ambities besproken.

Rafaella hoopt met haar bijdrage aan dit onderzoek vooroordelen over mensen met een licht verstandelijke beperking te bestrijden. Zij kijkt erg uit naar het interviewen van mensen, het observeren van plekken en alle nieuwe dingen die ze zal ontdekken.

Abdullahi hoopt met zijn bijdrage aan dit onderzoek zichzelf te ontwikkelen, door te leren en actief bezig zijn met het werken aan een toekomst waarin hij betaald werk kan verrichten. Hij hoopt in dit onderzoeksproject inzichten te krijgen in wat jongeren met een licht verstandelijke beperking nodig hebben om mee te kunnen doen in onze huidige samenleving.

Wij kijken uit naar hun ervaringsdeskundige oog, bijdrage en hopen samen de vooroordelen tegen jongeren met een licht verstandelijke beperking tegen te gaan!
Tips van ouderen voor het veld

Sinds 24 april 2017 kunnen ouderen college volgen op de website www.maxvandaag.nl. Onder de noemer ‘De MAX Academie’ biedt Omroep MAX vijftigplussers colleges, lezingen en presentaties, in de vorm van online video’s aan. De eerste tiendelige collegereeks ‘Gezond en gelukkig oud worden’ wordt verzorgd door Leyden Academy on Vitality and Aging. Lees hier meer over het initiatief. 

Heeft u zelf een leuke tip? Wij horen het graag via
info@bensajetcentrum.nl.
Stel jezelf eens de vraag…
‘Hoe kan Amsterdam beter, samenhangender, en toekomstgerichter beleid maken met het oog op een zorgvriendelijke stad?’ 'Woon ík in een dementievriendelijke buurt?’ 

Dit soort vragen onderzoeken we in ons programma Zorgvriendelijke Stad. In Amsterdam-Zuid zijn we in gesprek met een aantal zeer gemotiveerde betrokkenen (ouderen, vrijwilligers, zorgverleners, welzijnsaanbieders en vertegenwoordigers van de gemeente) over de wensen en eisen waaraan een dementievriendelijke buurt of wijk zou moeten voldoen. Hierbij willen wij speciale aandacht geven aan nieuwe technologie; die kan een belangrijke rol spelen. Technologie die de waardigheid van de cliënt ondersteunt. Maar we denken ook aan andere oplossingen, zoals het trainen van winkelpersoneel, het ontwikkelen van veilige looproutes, actieve betrokkenheid van woningbouwcorporaties en meer kennis over mensen met dementie.
 
Een belangrijke gesprekspartner is het Odensehuis in Amsterdam Zuid, dat veel ervaring heeft met mensen met dementie. Het huis heeft een centrale plek in de buurt; mensen met dementie die nog graag wandelen in de wijk, boodschappen doen, gaan regelmatig naar het Odensehuis om anderen te ontmoeten.
 

Meer en meer dringt het tot ons door dat het essentieel is om ouderen (en hun mantelzorgers) zelf te vragen wat zij willen en wat zij aan oplossingen zien. We schenken speciale aandacht aan de inzet en de veerkracht van die betrokken vrijwilligers die vaak een cruciale rol spelen in zorg, aandacht en steun. Waardering voor hun werkzaamheden is essentieel. 

Binnenkort leest u meer over de voortgang van het onderzoek naar een dementievriendelijke buurt. Bent u zelf mantelzorger, vrijwilliger of bevriend met iemand met dementie? Wij ontvangen graag uw tips en adviezen over het zorgvriendelijker maken van de stad. Suggesties kunt u sturen naar geertje@bensajetcentrum.nl
Afb. Welke zorg (in Amsterdam) kan worden aangeroepen in het verloop van dementie? 

Jong dementie nieuw aandachtsgebied van het Ben Sajet Centrum
Bij mensen met dementie denken we vaak aan oudere mensen van boven de 65 jaar. Toch vergeten en bereiken we met deze focus een grote groep mensen niet. Alleen al in Nederland zijn er maar liefst zo’n 12.000 mensen onder de 65 jaar met dementie. Om deze mensen ook passende zorg te bieden start Ben Sajet Centrum een nieuw onderzoek. De noodzaak hiervan is namelijk groot gebleken.

Op dit moment moeten jonge mensen met dementie gebruik maken van zorg die eigenlijk bedoeld is voor ouderen. Dat zorgt voor uitdagingen in de gehele ketenzorg, juist omdat bij deze doelgroep symptomen van de dementie lange tijd gerelateerd worden aan overspannenheid of een depressie. Mede door deze misvatting komt de diagnose van dementie gemiddeld 4,4 jaar te laat. Die eerste periode is er daardoor veel onbegrip en frustratie bij de persoon met dementie en zijn of haar omgeving (partner, vrienden, werk, kinderen). Als resultaat is er al veel schade aangericht voordat de (veelal bevrijdende) diagnose van dementie volgt. Vervolgens is er voor deze groep mensen, in de gehele ketenzorg nog weinig aanbod, zowel op gebied van dagvulling als in zorg in wonen.

Met deze probleemstelling in de koffer gaat het Ben Sajet Centrum zich het komende half jaar inzetten voor jong dementerenden in Amsterdam. De uitdaging is als volgt: ontwikkel een (nieuw) zorgaanbod speciaal gericht op jong dementerenden. Allereerst voeren we onderzoek uit naar waar de behoefte ligt onder jong dementerenden en hun omgeving gedurende het ziekteverloop. Vervolgens analyseren en verwerken we dit naar een concreet zorgaanbod passend voor deze bijzondere doelgroep.
 
Mocht u nog ideeën hebben over de vormgeving van dit zorgaanbod of instanties weten die succesvol deze groep weten te bereiken horen wij dat graag. Uw suggesties kunt u sturen naar 
info@bensajetcentrum.nl t.a.v. Sanne Schweers.


Het Ben Sajet Centrum is een netwerkorganisatie voor de vernieuwing van zorgpraktijken.

Om ons netwerk fris te houden verbinden wij graag nieuwe mensen, organisaties en initiatieven aan het centrum, want samen kunnen we meer dan alleen.

Wilt u iets inbrengen of heeft u andere suggesties?
Mail naar info@bensajetcentrum.nl

Op zoek naar meer achtergrond of bijzondere evenementen?
Volg ons op Twitter.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
bensajetcentrum · Zwanenburgwal 206 · Amsterdam, Nh 1011 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp