Copy
Het Ben Sajetcentrum ontwikkelt nieuwe zorgpraktijken die de levens van kwetsbare mensen verbeteren.
View this email in your browser
Ben Sajetcentrum Update Nr. 1, jaargang 2, 25 januari 2017

Dit is de nieuwsbrief van het Ben Sajetcentrum academische werkplaatsen voor langdurige zorg. Hij verschijnt ongeveer zes keer per jaar.

Blog van Sabina
Sabina Mak, projectleider bij het Ben Sajet Centrum, blogt over de grote uitdaging waar de eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam voor staat, en waar zij kansen ziet. Lees hier haar blog 'Verleiden van Amsterdamse ouderen in de eerste lijn gaat niet in één dag':

Participatie van cliënten in al onze projecten
Wij van het Ben Sajetcentrum zijn er stellig van overtuigd dat nadenken over nieuwe zorgpraktijk alleen tot daadwerkelijke verbetering van kwaliteit van leven kan leiden, als we dat doen in nauwe samenwerking met cliënten. Zonder hun waarnemingen en ideeën wordt het niks.

We zijn dan ook zeer verheugd om te merken met welk enthousiasme mensen met ons mee willen denken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Voor elk van onze projecten. En voor het Ben Sajetcentrum als geheel. Suggesties en meer info: Jenneke van Pijpen
 
Onderzoeken VGZ van start
Zoals we eerder al berichtten, subsidieert ZonMw twee onderzoeksvoorstellen van/met het Ben Sajetcentrum (beide voor 400.000 euro) in het programma zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking (VGZ). Deze twee onderzoeken gaan vier jaar duren en zijn zeer voortvarend van start: 

In Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad ( (Monique Kremer, Ben Sajetcentrum, UvA) kunnen we met vreugde melden dat op 1 januari twee PhD’s zijn begonnen:
  • Fatiha El-Hajjari heeft Sociologie (BA) gestudeerd aan de UvA. Daarnaast heeft zij een Masteropleiding Social Sciences afgerond. Momenteel doet zij onderzoek onder jongvolwassen met een islamitische achtergrond die kampen psychiatrische problematiek.
  • Charlotte Albers behaalde zowel haar bachelor als Master in de Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar bijzondere interesse gaat uit naar de wisselwerking tussen de beleving van mensen en de grotere systemen waarin zij leven. Op dit moment doet zij onderzoek naar de beleving van jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
Het tweede onderzoek van ons VGZ programma gaat over Sociale relaties en ICT; bevorderen van coping, autonomie en welzijn (Paula Sterkenburg (VU), Ons Tweede Thuis, Bartimeus en Cordaan). We zijn verheugd dat hier drie onderzoekers zijn gestart:
  • Suze van Wijngaarden (PhD) richt zich op het ontwikkelen en testen van een serious game genaamd 'Jij & Ik'
  • Hanna Blom-Yoo richt zich op het ontwikkelen van het instrument 'Aansluiten & Stimuleren', en 
  • Evelien van Wingerden (post-doc) richt zich op het ontwikkelen van een 'HiSense app' voor ouders en begeleiders
In het VGZ programma gaan we ook innovatieve vormen van leren inzetten, waarbij er aandacht is voor het initieel onderwijs (MBO en HBO) en het veranderen van bestaande professionele praktijken (via leernetwerken, het trainen van professionals middels e-learning en films, apps). We gaan rondom het programma een learning community organiseren. Meer info bij: Mirjam Wouda en Yvonne Heijnen-Kaales
 
Vernieuwing gezondheidszorg van ouderen in Amsterdam Noord
De gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en 13 zorg- en welzijnsaanbieders (samen verenigd in de Krijtmolenalliantie) hebben op 12 december de intentieverklaring “Beter Samen in Noord” ondertekend. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan.
 
Zij zijn bereid daar ‘domeinvrije’ afspraken over te maken als de individuele situatie daar om vraagt; ook wel ‘het bieden van zorgarrangementen’. Baanbrekend, omdat de huidige financieringsstructuur nog niet eerder toeliet de zorg rondom de burger op die manier te regelen. http://www.bensajetcentrum.nl/baanbrekende-vernieuwing-in-zorg-welzijn-voor-bewoners-amsterdam-noord/
 
Het Ben Sajetcentrum werkt nauw samen met de Krijtmolenalliantie in het “Beter Samen in Noord”- programma en ondersteunt het programma met praktijkgericht onderzoek. Susanne Smorenburg is projectleider van het project ‘Vernieuwing van de zorg voor ouderen in Amsterdam noord’. Meer dan 60 zorg- en welzijnsverleners en ouderen werken met veel enthousiasme samen in dit project om integrale zorg voor ouderen die complexe zorgbehoeften hebben en/of in het BovenIJ ziekenhuis zijn opgenomen te realiseren.
 
Startpunt voor gesprek over Kwetsbaarheid
Campagnebureau BKB heeft voor Ben Sajetcentrum in opdracht van Zonmw (Nationaal Programma Ouderenzorg) een kleine film gemaakt. De film met Jannie Koning in de hoofdrol is een uitstekend startpunt voor gesprek over hoe we zorgvernieuwing zo kunnen vormgeven dat die de kwaliteit van leven ook daadwerkelijk bevordert.
 
Superdiversiteit – dat klinkt wel heel super
Het is alweer even geleden dat Monique Kremer in haar oratie stelde dat ‘superdiversiteit’ niet alleen maar ‘super’ is, maar ook een serieuze uitdaging voor de zorg. Op 18 januari organiseerde zij een vervolgcongres bij de UvA over diversiteit in de zorg. http://aissr.uva.nl/events/current-events/current-events/content/folder/events/2017/01/dealing-with-diversity-in-care.html

Zorg en Technologie
AHTIPakhuis de Zwijger en Ben Sajetcentrum organiseerden samen een buitengewoon geslaagde brainstorm over de mogelijkheden om met nieuwe technologie nieuwe zorg te ontwikkelen en te organiseren en daarover betekenisvol gesprek te voeren.

We zijn met de deelnemers aan het kijken of we een programma kunnen ontwikkelen dat actiegericht is en tegelijk de fundamentele vragen bedient die hier ook bij komen kijken. Suggesties en ideeën zeer welkom bij Krijn van Beek

Lessen van de leergang Dementiezorg
De leergang dementiezorg; ontmoet de expert is in december afgerond. Na vier inhoudelijk zeer inspirerende bijeenkomsten over de zorg voor mensen met dementie, was de laatste bijeenkomst gericht op ‘implementeren kun je leren’. Van kennis naar verandering. Met Henk Nies, bijzonder hoogleraar aan de VU, en Gerdie van Asseldonk van ZonMw is door de groep hard gewerkt aan plannen en ideeën om alle kennis opgedaan in de leergang in de praktijk te brengen.
 
Dat heeft geresulteerd in een slotverklaring van de leergang waarin de deelnemers hun verandering hebben vastgelegd. Deze vindt u hier: http://www.bensajetcentrum.nl/mooie-opbrengsten-zichtbaar-in-slotverklaring-leergang-dementiezorg-ontmoet-de-expert/ Meer info bij: Jenneke van Pijpen

Orientatie op een onderzoek naar een dementievriendelijke wijk in Buitenveldert
In het kader van ons programma Zorgvriendelijke stad kijken we op dit moment of we rondom het Gelderlandplein een onderzoek kunnen doen, samen met de ouderen (en hun mantelzorgers), naar de mogelijkheden een dementievriendelijker omgeving te creëren. Info bij Geertje Henrichs

Nieuwe zorgpraktijken hebben uw inzet en ideeën nodig.
Het Ben Sajetcentrum is echt een netwerkorganisatie. Alleen met uw inbreng gaan we de kwaliteit van leven van mensen met een zorgbehoefte echt verbeteren. Volg ons op twitter en stuur ons op info@bensajetcentrum.nl uw suggesties – samen kunnen we veel meer bereiken.
Ons mailadres is:
info@bensajetcentrum.nl

U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of unsubscribe van deze nieuwsbrief


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
bensajetcentrum · Zwanenburgwal 206 · Amsterdam, Nh 1011 JH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp