Copy
Paard aan 't Werk biedt paardenkracht in plaats van machines voor het beheer van bos, natuur en parken.
View this email in your browser
Zojuist gearriveerd; nieuwe krachten uit Slowakije!
Door ons persoonlijk geselecteerd op de fokkerij in Slowakije arriveerden vorige week Venusa en Vilma, twee jonge merries van het ras Noriker Muransky. 
Vanouds in Slowakije speciaal gefokt voor het zware boswerk in moeilijk toegankelijk terrein zijn deze paarden bij uitstek geschikt voor alle werkzaamheden in het hedendaagse bos- en natuurbeheer. Samen met veteraan Ivor de Belg vormen ze straks een team waarmee we alle klussen aankunnen. 
Selectief dunnen met inzet van paardenkracht
Nu steeds meer natuurbeherende instanties kritiek krijgen op wat genoemd wordt het "massaal kappen" van houtopstanden, zou selectief dunnen een antwoord kunnen zijn. Daarbij kan het paard uitstekende diensten bewijzen: dankzij zijn grote wendbaarheid kunnen ook moeilijk bereikbare plekken geoogst worden, zonder dat de bodem en blijvende opstanden ook maar enigszins beschadigd worden. 
Duurzaam en publieksvriendelijk
En, zo leert de ervaring, houtoogst met paarden is uiterst duurzaam en vooral publieksvriendelijk! 
Door paarden in te schakelen bij de houtoogst verstomt vrijwel alle kritiek en begrijpt het publiek dat de beheerder zijn best doet het ecosysteem te sparen. 
Gewijzigde inzichten in het kapbeleid
Wij zien dus volop kansen voor de inzet van paardenkracht, juist nu de gewijzigde inzichten in het kapbeleid om een selectieve aanpak vragen. Maar we blijven wel praktisch. Ook bij een aangepast kapbeleid blijven machines natuurlijk een belangrijke rol bij de houtoogst spelen. In nauwe samenwerking met de harvester en/of de forwarder kunnen paarden uiterst efficiënt worden ingezet, zonder de gevreesde kaalslag! 
Kleinere bospercelen oogsten of het herstellen van heidevelden door het selectief verwijderen van opslag van dennen en berken? Onderhouden van ruiterpaden, maaien van natuurweiden?
Paard aan 't Werk is er klaar voor!
Wanneer kunnen we voor u aan de slag? 
Contact
Copyright © 2017 Paard aan 't Werk, All rights reserved.

Paard aan 't Werk
Dorpsstraat 54
2445 AP Aarlanderveen
Telefoon: 06- 53 45 78 66
E-mail: info@paardaanhetwerk.nl
Website: www.paardaanhetwerk.nl

 
Wilt u geen nieuws meer van ons ontvangen? unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Paard aan het werk · Dorpsstraat 54 · Aarlanderveen, 2445 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp