Copy
Paard aan 't Werk biedt paardenkracht in plaats van machines voor het beheer van bos, natuur en parken.
View this email in your browser
Het team van Paard aan 't Werk wenst u een voorspoedig en vooral duurzaam 2020!
In het afgelopen najaar was er weer volop gelegenheid om het nut van paardenkracht bij het natuurbeheer in kwetsbare terreinen aan te tonen.
Landgoed op de Utrechtse Heuvelrug
Op een landgoed op de Utrechtse Heuvelrug werd in nauwe samenwerking met een ploeg enthousiaste vrijwilligers een stuk heide ontdaan van vliegdennenopslag. Door de inzet van een door ons speciaal voor dit werk ontworpen slee werden er flinke vrachten ineens geladen en kon er vlug en efficiënt gewerkt worden.
Nationaal Park de Maasduinen
Ook in het Nationaal Park de Maasduinen (Noord-Limburg) werden onze paarden ingeschakeld. In dit kwetsbare gebied met bijzondere vegetatievormen werden de te verwijderen, veelal zware dennen, met paarden naar de rand van het heideveld gesleept. Van daar zorgde een kraan met uitrijwagen voor verdere verwerking van het uitgesleepte hout. Een ideale en doelmatige combinatie van paardenkracht en machines.
Utrechts Landschap
In de laatste week van het jaar konden we in opdracht van Utrechts Landschap opnieuw laten zien welke belangrijke rol paarden kunnen spelen in een kwetsbaar natuurgebied. Op het landgoed de Paltz bij Soesterberg bevindt zich een diepe zandafgraving waar enkele zwaardere bomen (eik, den en beuk) verwijderd moesten worden.

De hellingen van deze zandafgraving zijn begroeid met (alweer) kwetsbare vegetatie die uiteraard gespaard moest blijven. Machines zouden hier diepe sporen achterlaten, dus werd voor paardenkracht gekozen. Het lichte takhout kon zonder probleem worden uitgesleept.
Voor de zwaardere stammen maakten we gebruik van onze eigen versie van de mallejan, vooral om (sleep)spoorvorming te voorkomen.
Dankzij de inzet van meerdere paarden kon de klus binnen de gestelde (wel wat krappe) tijd geklaard worden. Zo konden we weer met deze klussen laten zien waar paardenkracht bij uitstek geschikt voor is: het sparen van kwetsbare bodem en/of vegetatie door duurzaam en vooral praktisch natuurbeheer.
Klik op onderstaande button voor verdere informatie over de inzet van paardenkracht in uw terrein.
Contact
Copyright © 2017 Paard aan 't Werk, All rights reserved.

Paard aan 't Werk
Dorpsstraat 54
2445 AP Aarlanderveen
Telefoon: 06- 53 45 78 66
E-mail: info@paardaanhetwerk.nl
Website: www.paardaanhetwerk.nl

 
Wilt u geen nieuws meer van ons ontvangen? unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Paard aan het werk · Dorpsstraat 54 · Aarlanderveen, 2445 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp