Copy
Paard aan 't Werk biedt paardenkracht in plaats van machines voor het beheer van bos, natuur en parken.
View this email in your browser

Bodembescherming

een belangrijk aspect van duurzaam bosbeheer

Onlangs waren we in de gelegenheid een presentatie bij te wonen van Martijn Boosten, verbonden aan de stichting Probos, met als titel "Bodembescherming binnen duurzaam bosbeheer". De presentatie werd georganiseerd door de VBNE in het kader van een workshop "gebruik van lieren in de bosexploitatie".

Gezien de actualiteit van dit onderwerp leek het ons een goede gedachte een verkorte versie van deze presentatie in onze nieuwsbrief op te nemen, met dank aan Martijn Boosten van stichting Probos voor het ter beschikking stellen van teksten en beeldmateriaal. 

Duurzaam bosbeheer

Er is steeds meer aandacht voor duurzaam bosbeheer. Met name voor de bescherming van de bodem als:
 • ondergrondse motor voor de houtproductie
 • habitat voor bodemleven
 • archeologisch bodemarchief

Effect bosexploitatie op de bodem

Hieronder enkele voorbeelden van bodemverdichting als gevolg van (machinale) bosexploitatie. 

Bodemverdichting en -vervorming 

Bodemverdichting en -vervorming, zoals hierboven zichtbaar is, heeft effect op:
 • imago houtoogst (publieksonvriendelijk!)
 • productie en biodiversiteit
  • gasuitwisseling wordt beperkt, CO2 vermindert
  • doorwortelbaarheid vermindert, wortels sterven af
 • archeologie
  • cultuurhistorisch waardevolle elementen in het landschap kunnen (onherstelbaar) beschadigd worden

Gevolgen van bodemverdichting door gebruik machines

De gevolgen van bodemverdichting door gebruik van machines zijn duidelijk zichtbaar in onderstaande diagrammen. 
Afname zuurstof, met name in de directe omgeving van de rijsporen 
Bron: www.waldwissen.net
Afname van de beworteling 
Bron: www.waldwissen.net

Afname productie

Diverse studies over zaailingen op verdichte bodems t.o.v. ongestoorde bodems tonen aan:
 • 40-90% meer sterfte
 • 30-50% reductie hoogtegroei
 • 20-30% reductie volumegroei
Bron: Portvliet, G&W Delfortete 2016

Bodemverdichting voorkomen

Hierbij enkele aanbevelingen om bodemverdichting te voorkomen c.q. te beperken:
 • werken in gunstige weersomstandigheden
 • takken op oogstpaden
 • gebruik van vaste dunningspaden
 • keuze van geschikte machines en/of alternatieve exploitatiemethoden

Duurzaam bosbeheer met Paard aan 't Werk

Paard aan 't Werk biedt u een uiterst bruikbaar alternatief of aanvulling op uw houtoogstmethoden, zonder bodemverdichting en zonder beschadiging van blijvende opstanden.
Paardenkracht
Samenwerking paard en machine

Meer weten?

Neem contact met ons op per e-mail of telefoon en wij informeren u graag! 
Contact
Copyright © 2017 Paard aan 't Werk, All rights reserved.

Paard aan 't Werk
Dorpsstraat 54
2445 AP Aarlanderveen
Telefoon: 06- 53 45 78 66
E-mail: info@paardaanhetwerk.nl
Website: www.paardaanhetwerk.nl

 
Wilt u geen nieuws meer van ons ontvangen? unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Paard aan het werk · Dorpsstraat 54 · Aarlanderveen, 2445 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp