Dit is de allereerste digitale NVvA-Nieuwsflits! 2017-01

Arbeidshygiënische Actualiteiten

Beste leden van de NVvA: lichtelijk beschroomd, maar toch ook met enige trots, presenteren wij hierbij de eerste editie van de NIEUWSFLITS, de digitale nieuwsbrief van de NVvA. Met de Nieuwsflits willen wij u vooral attent maken op recente ontwikkelingen en actualiteiten, door korte berichtjes met daarbij een link naar de plaats waar meer informatie is te vinden. Het plan van de redactie is, om minstens eenmaal per maand een Nieuwsflits rond te sturen aan alle leden van de NVvA. Daarnaast blijft u, zoals gebruikelijk, de papieren Nieuwsbrief ontvangen, met artikelen rondom een thema.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties!  

Mail ons

Nieuw beleidsprogramma Beroepsziekten

Vanaf 2018 zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ‘Programma beroepsziekten’ uit gaan voeren. De eerste twee jaar richt het programma zich op de aanpak van beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stiffen.

Lees verder

Grenswaarde voor meelstof

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) van de SER adviseert minister Asscher van SZW om een wettelijke grenswaarde voor meelstof in te stellen op 1,2 mg/m3 TGG-8uur. Meelstof is een inhaleerbaar allergeen  waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld. Meelstof kan allergische reacties veroorzaken in de luchtwegen, zoals astma en allergische rhinitis.

Lees verder

Nieuwe IARC-classificaties

Het International Agency for Research on Cancer heeft een aantal gehalogeneerde oplosmiddelen en monomeren voor de kunststofindustrie geclassificeerd op kankerrisico. Hieronder enkele Teflon-grondstoffen: onder meer perfluorazijnzuur (PFOA), dat de laatste tijd sterk in de belangstelling staat in verband met de 'Du Pont' zaak. 
[Zie ook het bericht verderop.]

Lees verder

Ingezonden bijdrage: Inspectie SZW niet uitgebreid

Minder politiek aandacht voor handhaving arbeidsomstandigheden
De capaciteit van de Inspectie is regelmatig zorgpunt voor de Tweede Kamer. De huidige dienst is een fusie-organisatie met steeds meer en meer verscheiden taken: synergie en efficiëntiewinst zijn denkbaar, het tegenovergestelde ook. Lees de informatie van Asscher en begrijp hoe weinig inzichtelijk de materie is.
 
Ton van Oostrum
Voormalig beleidsmedewerker arbo en verzuim ministerie van SZW, nu zelfstandig expert en publicist.

Lees verder

Richtlijn kwartsstof Europese arbeidsinspecties

Het Comité van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) presenteerde 27 oktober haar richtlijn voor Europese arbeidsinspecties om de risico's van blootstelling aan respirabel kwartsstof op bouwplaatsen aan te pakken. Deze leidraad voor arbeidsinspecteurs gaat o.m. in op de risico's van kwartsstof, regelgeving, en goede voorbeelden van beheersmaatregelen.

Lees verder

Breath Freely campaignDe BOHS heeft een nieuwe campagne gelanceerd met als doel de preventie van beroepsgebonden longaandoeningen in de 'manufacturing industry'. Hierbij de campagnewebsite: http://www.breathefreely.org.uk/.

Lees verder

Europese Commissie lanceert nieuw initiatief ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk

Speerpunten zijn o.m. de preventie van werkgerelateerde kanker, ondersteuning van het MKB, en "meer focus op resultaten en minder op papier".

Lees verder

Symposium boordeling blootstelling aan mengsels


De sectie Arbeidstoxicologie van de NVT en de Contactgroep Gezondheid & Chemie organiseren op 9 maart a.s. een middagsymposium met bovenstaand thema. Het programma is nu beschikbaar:

Lees verder

Beroepsrisico: Duivenpoep


In Amerika is een nieuw beroepsrisico gesignaleerd. Een werknemer is bezweken aan de complicaties van een longinfectie met een schimmel die aanwezig was in duivenpoep.

Lees verder

Ex-werkneemsters Du Pont aan het woord

In het meest recente nummer van HesaMag van het European Trade Union Institute wordt onder meer aandacht besteed aan de casus van de voormalige Lycra fabriek van Du Pont. Een aantal ex-werkneemsters claimt dat de aangeboren afwijkingen bij hun kinderen en miskramen die zij hebben gehad te wijten zijn aan jarenlange blootstelling aan dimethylaceetamide in deze fabriek.

Lees verder
Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiƫne


040 29 11 424
nvva@arbeidshygiene.nl
Postbus 1762
5602 BT EINDHOVEN

Niet goed zichtbaar? Klik hier
Afmelden? Klik hier
color-twitter-48.png
color-linkedin-48.png


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NVvA · Postbus 1762 · Eindhoven, Nb 5602 BT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp