Copy
Nieuwsbrief Sel Tom
Bekijk deze email in uw browser

Het Meldpunt Vereenzaming: een interview

Hoe zit het nu met het Meldpunt Vereenzaming? Steeds meer eenzame personen contact op met het Meldpunt en zijn contactpersonen. Hulpverleners uit heel Vlaanderen informeren naar een zelfde werking in hun streek. Langzaam maar zeker groeit het Meldpunt en dit mede dankzij onze contactpersonen. Waar ieder van hen zich engageert, is er eentje die al van bij het begin in een volgende versnelling zit. Enthousiast doet zij haar verhaal.

Lees het interview hier verder.

‘Wijzer in gesprek met mantelzorgers over dementie’

Op het Overleg Platform Dementie zorgregio Mechelen werd op 17 november 2016 een “gesprekswijzer” voorgesteld om professionelen te helpen bij het contact met mantelzorgers van personen met dementie.

Deze “ wijzer” in de vorm van een waaier is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen PGN en SEL TOM vzw. Het kwam tot stand door de inbreng van diverse zorgpartners na verschillende OPD’s. De gesprekswijzer bevat 15 tips om goed te communiceren met mantelzorgers en 15 vragen die kunnen helpen om met hen een zinvol gesprek te voeren. De prijs bedraagt 2,00 euro per stuk. Eén of meerdere exemplaren is te bestellen bij ECD Orion ism PGN, Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen door te mailen naar pgn@dementie.be .

Activiteiten Sel Tom - januari 2017 tot juni 2017

Met deze nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl geven we graag al een overzicht mee van de overlegmomenten en vormingen die door SEL TOM georganiseerd worden, in samenwerking met andere partners. Voor een volledig overzicht van de activiteiten, doelgroep en praktische informatie kan je terecht op de website van SEL TOM.
 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2017
Workshop Overleg rond de Psychiatrische Patiënt:

Rol van de referentiepersoon toegelicht

DONDERDAG 23 MAART 2017
Algemene Vergadering SEL TOM

DONDERDAG 27 APRIL 2017
Overlegplatform Dementie Zorgregio Mechelen:
(Net)werken rond dementie – disciplines aan het woord

DONDERDAG 11 MEI 2017
Vormingstheater Waan-zin: Een pleidooi voor meer (zelf)zorg
Aansluitend een netwerkmoment

MEI / JUNI 2017
Streekplatformen Boom – Mechelen - Lier
‘Communicatie op Schakelmomenten in de zorg’

Boom: 18/05/2017       Mechelen: 29/05/2017        Lier: 01/06/2017

WOENSDAG 7 JUNI 2017
Workshop Overleg rond de Psychiatrische Patiënt:
Rol van de referentiepersoon toegelicht

WOENSDAG 15 JUNI 2017
Transmurale adviesgroep 4:
‘Stappenplan 2.0: Transmuraal Zorgpad’

Eerstelijnsconferentie 2017

Op 16 februari 2017 geeft minister Jo Vandeurzen het startschot voor de Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. De eerstelijnsconferentie gaat door in ‘The EGG’ te Brussel.
Bekijk het programma op
www.conferentie-eerstelijnszorg.be.
Schrijf in vóór 8 februari 2017.

Governancemodellen voor samenwerking tussen ziekenhuizen

Door de hervorming van het ziekenhuislandschap is er nood aan een meer structurele samenwerking, betere taakverdeling en zorgcoördinatie. De bestaande samenwerkingsvormen en bestuursstructuren volstaan niet meer om deze doelstellingen te ondersteunen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt voor om drie nieuwe samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen. Lees een hier synthese van dit rapport.


 

 
U kan zich hier uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SEL TOM · Zakstraat 13 bus 1 · Mechelen 2800 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp