Copy
Innkalling til DKSFs Generalforsamling 1.desember klokken 18:00
View this email in your browser

Det innkalles herved til
Generalforsamling i 

DKSF

 

Tid: Torsdag 01.12.2016 – kl. 18.00. 

Sted: Høyres Hus, rom Amundsen– Stortingsgaten 20

 

NB: innsjekking fra kl. 17.30. Årsmøtet begynner presis kl. 18.00. 

 

Politisk innledning før årsmøte 

Vi har vært så heldige å få lederen av Oslo Høyre, Nikolai Astrup til å innlede årsmøte ved å snakke om DKSF og Minervas historie. 

 

 Forslag til dagsorden 

1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 protokollunderskrivere
5. Styrets beretning
6. Desisjonskomiteens beretning
7. Regnskap og revisjonsberetning
8. Kontingent
9. Avtale med Minerva og endringer av Minervafondets statutter.
10. Intensjonsavtale med HS
11. Vedtektsendringer
12. Måltall for DKSF 2017
    Forslag fremlegges på GF
13. Prøvenominasjon til Oslo Høyres Stortingsliste 2017 - 2021
    Innstilling legges frem på årsmøte
14. Valg av
a) Styre bestående av
Formand
Viceformand
Politisk leder
Minimum 3 styremedlemmer
b) Fire representanter til Oslo Høyres Representantskap
c) Desisjonskomité bestående av formann og to medlemmer.
d) Representanter til styrer for fond og eiendommer
e) Valgkomité bestående av formann og to medlemmer.
 
Fristen for å sende inn forslag til generalforsamlingen er 24. november, og sendes inn på formann@dksf.no


Fullmakter 
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å etter behov supplere seg selv og medlemmer i Oslo Høyres Representantskap.

NB! Etter årsmøtet er det julebord på den Glade gris ca kl. 20.30. Det blir bindende påmelding til middagen innen torsdag 24.11, påmelding skjer via denne linken https://goo.gl/forms/OlZG5qhl7BLzOp6o1

OBS: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 


Med vennlig hilsen styret i DKSF 

Tina Alvær

Leder /s/ 


Our mailing address is:
formann@dksf.no

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
DKSF · Postboks 1536 · Oslo, 0117 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp