Copy
Een update van de laatste ontwikkelingen.
View this email in your browser

Informatieavond 9 december

Op onze informatieavond zijn ruim 75 belanghebbenden afgekomen uit de vier betrokken gemeenten: Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Gelet op de korte oproeptermijn, waren we blij verrast door deze grote opkomst. Ook omroep Walraven was aanwezig om het nieuws te volgen. Na een korte uiteenzetting over wie we zijn, waarom de stichting is opgericht en wat we tot nu toe hebben gedaan, zijn we ingegaan op de plannen/geruchten om de begrazingsgebieden Herperduin/Maashorst per 1 januari voor menners en ruiters grotendeels af te sluiten.

Mountainbikers en wandelaars

Tijdens de avond bleek dat ook mountainbikers en wandelaars vergelijkbare zorgen hebben over beperking van de vrije recreatie en graag zien dat wij samen met hen op bepaalde punten optrekken. Ook ondernemers als pensionstallen en maneges sluiten zich bij onze stichting aan. Zij worden door de plannen namelijk geraakt in hun bedrijfsvoering en dus hun portemonnee. En dan hebben we het nog niet over de mensen die in deze regio een huis hebben gekocht/hier blijven wonen om de paarden thuis te kunnen stallen, zodat ze in het bos te kunnen rijden.

Werkgroepen van start

Daarna kwam het interactieve deel van de avond. Op een groot vel papier is, per gemeente, een aantal vragen beantwoord: wat vinden we van de huidige plannen, wat zou een ideale situatie zijn, hoe komen we op dat punt en wie gaat ons daarbij helpen. Via deze laatste vraag hebben een aantal mensen zich bij ons gemeld om zich actief hiervoor in te zetten. Daarmee zijn we vandaag overgaan tot het formeren van 4 werkgroepen; één per gemeente (Uden, Oss, Landerd en Bernheze). Deze groep enthousiaste mensen zal, onder regie van het bestuur, helpen onze stichting verder over de Maashorst uit te rollen.

Flimpje

Tijdens de informatieavond is er ook gefilmd door omroep Walraven. Zij maakten een compilatie van de avond en interviewden onze voorzitter Marleen van den Horst. Bekijk het filmpje door hier te klikken.

Leuke actie

Aan het eind van de avond werd door de aanwezigen een spontane sponsoractie op poten gezet. Hierdoor konden wij 100 euro aan onze bankrekening toevoegen. Daarmee betalen wij o.a. onze Facebookpromoties en andere acties. Nogmaals dank aan de gulle gevers!

Gesprek met P2

Nadat wij ons schriftelijk hadden voorgesteld aan Maashorst in Uitvoering en het Regieteam (hoogste orgaan) van de Maashorst en om een afspraak hadden gevraagd, zijn wij voor een gesprek doorverwezen naar P2. Deze organisatie heeft al met 19 andere belangenorganisaties gesproken (b.v. gemeenten, Staatsbosbeheer, Maashorstondernemers, etc.). Het doel van dit gesprek is alle belangen af te wegen, de feiten boven tafel te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. Dit moet vervolgens leiden tot een resultaat waarin iedereen zich kan vinden én zich aan moet houden.

Op maandag 12 december heeft ons bestuur een eerste verkennend gesprek gehad met P2. Het was een constructief gesprek waarin wij ons doel goed hebben uitgelegd: vrije recreatie in de natuurgebieden, zonder ruiterpaden (deze zijn bij vrije recreatie namelijk niet nodig).

Tot onze verbazing zijn kort daarna op de facebookpagina van Maashorst Open en De Maashorst berichten verschenen die suggereren dat Maashorst Open namens alle ruiters en menners overeenstemming heeft bereikt over de beperkende toegang tot beide begrazingsgebieden met uitzondering van enkele doorsteken. Over deze gang van zaken hebben we onze bezorgdheid duidelijk laten blijken aan het Regieteam en Maashorst in Uitvoering. We zijn op dit moment bezig met het nemen van vervolgstappen.
 

Kort

  • Op dit moment hebben 350 ruiters, menners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de regio zich bij ons aangesloten als onze achterban. Dit aantal stijgt dagelijks.
  • Zorg dat meer mensen uit jouw omgeving zich aansluiten bij de stichting door ze te laten mailen naar: herperduinruiters@outlook.com. Dit kan iedereen zijn, die vrije recreatie in de bossen belangrijk vindt.
  • Wordt actief in een van onze werkgroepen voor de vier gemeenten. Laat het ons even weten via e-mail: herperduinruiters@outlook.com
  • Voor mensen zonder Facebook hebben wij een Whatsapp groep (alleen voor het versturen van info). Geef bij ons aan als je hieraan wilt worden toegevoegd.
  • Vragen, opmerkingen, tips of andere zaken? Zet ze naar ons op bovenstaande e-mail en we komen erop terug. 
Wil je onze nieuwsbrieven niet ontvangen? Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op de link en je ontvangt van ons geen mailtjes meer.
 
Copyright © 2016 Stichting Ruiters en Menners Herperduin Maashorst, alle rechten voorbehouden