Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 16/2021
Aiheita 18.8.2021
 • Ohjelmisto-osaamisen tärkeys korostuu
 • Digiportit auki!
 • Heidi Niemi luotsaa sosiaalityön maisteriohjelmaa Seinäjoen yliopistokeskuksessa
 • Vaurauden sosiaaliset markkinat
 • Välineitä TKI-hankevalmisteluun
 • Mennään Maaseutuparlamenttiin
 • Naamakirjassa!
 • Muuta mainittavaa
  • Akustinen ruokaelämysmatka maakuntaan
  • Viisi syytä puulle
  • Kysely nautojen ruokinnasta, vasikkaterveydestä ja navettatekniikasta
 
Vielä jaksaa kesä kukkia.
Ohjelmisto-osaamisen tärkeys korostuu
 

Ohjelmointiosaaminen ja kyky rakentaa ja jalostaa omaan käyttöön sopivia ohjelmistoja on entistä tärkeämpää yhä useammalla toimialalla. Yrityksille olisi hyödyllistä kasvattaa henkilöstön kyvykkyyttä vastata tähän tarpeeseen, sillä tietotekniikan mahdollisuuksien näkeminen ja niihin tarttuminen on ajankohtaista myös ICT-alan ulkopuolisille yrityksille. 

Samanaikaisesti ICT-alan osaajapulasta puhutaan paljon. Tilanteessa, jossa koodareita ei tahdo riittää edes ohjelmistoyrityksiin, vaihtoehdoksi jää täydennyskouluttaa yrityksen omaa, jo ehkä valmiiksi aiheesta kiinnostunutta henkilöstöä. 

Siis, olisiko yrityksessänne joku, joka olisi kiinnostunut suorittamaan Tampereen yliopiston ohjelmistoalan kursseja Etelä-Pohjanmaalla tai Satakunnassa? Opinnot tarjotaan verkossa
FITech-verkoston kautta, jota Seinäjoella ja Porissa tukevat omat opinto- ja harjoitusryhmät. Esimerkiksi syksyllä tarjolla olevalta verkko-ohjelmointikurssilta hankitun osaamisen avulla yritys voi itse jalostaa jo käytössä olevista työkaluista valmiimpia ja käytettävämpiä 
tai ehkä jopa ottaa askelia kohti niiden tuotteistamista. 

Lue lisää koulutuksista Seinäjoen yliopistokeskuksen sivuilta ja  FITechin koulutustiedoista.

Digiportit auki!


Kuinka digitaalisia välineitä voitaisiin tehokkaammin käyttää koulutuksen järjestämisessä? Entä mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio antaa yliopistojen ja yritysten yhteistyölle? Näitä asioita selvitetään ja testataan Seinäjoen yliopistokeskuksessa Etelä-Pohjanmaan liitosta saadun AKKE-rahoituksen avulla.
 Tuloksena on uusia tapoja järjestää koulutusta ja pitää yhteyttä elinkeinoelämän toimijoihin. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi etäyhteyksiin perustuvia esittely- ja testausympäristöjä, joita hyödynnetään yhteiskäyttöisesti alueen muiden koulutusorganisaatioiden kanssa.
Selvitystyö ja digitaalisen kehittämisen työsuunnitelma palvelevat kahta kohderyhmää:
 
 • Yrityksille tarjotaan TKI-yhteistyötä ja muutostilanteissa liiketoimintaa edistävien uusien toimintatapojen hyödyntämistä.
 • Koulutuksen järjestäjille kehitetään koulutusyhteistyöhön, hallinnollisiin käytänteisiin ja TKI-toimintaan uusia toimintatapoja digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.
 
Työtä tekee kolme ammattilaista osa-aikaisesti
 
Henna Hyytiä on kieli- ja yhteiskuntatieteilijä, joka tarkkailee työkseen tulevaisuuden näkymiä ja jakaa näkemäänsä informaatiota toiminnan suunnitteluun, erityisesti koulutussektorilla. Hennan sydän sykkii palvelumuotoilulle ja jatkuvalle oppimiselle. Näitä teemoja yhdistämällä Henna haluaa olla mukana edistämässä alueiden elinvoimaisuutta. Henna on mielellään paikalla, kun pohditaan yritysten kilpailukyvyn ja alueiden vetovoimaisuuden edistämistä osaamistasoa kohottamalla. Ja jos tämä tapahtuu monialaisissa verkostoissa, sen parempi.
 
Jussi Rasku on tietotekniikan tohtori, operaatiotutkija ja yrittäjä. Hän on kiinnostunut lähes kaikesta, mutta etenkin teknologiasta ja sen maailmaa mullistavan voiman valjastamisesta. Etenkin ohjelmistot ja tekoäly muuttavat juuri nyt maailmaamme radikaaleilla tavoilla. Jussi on jo useiden vuosien ajan edistänyt IT-alaa Seinäjoen alueella toimimalla aktiivisesti monissa alan tekijöitä yhdistävissä yhteisöissä, mm. Seinäjoen Pelikehittäjät Sepeli ry:ssä.  Jussi pitää ihmisten auttamisesta ja tarjoaa auliisti laaja-alaista osaamistaan yhteisen hyvän rakentamiseksi.
 
Keijo Koivu on diplomi-insinööri & MBA, hallitusammattilainen ja sarjayrittäjä, joka kartuttaa osaamistaan jatkuvalla kouluttautumisella. Työkokemusta hänellä on 25 vuoden ajalta kansainvälisistä teknologiayrityksistä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uuteen innovaatioon (start up) sijoittaminen, automaatio, robotiikka sekä TKI-toiminta. Keijo osallistuu ajoittain erilaisiin kehittämishankkeisiin maakunnallisesti ja toimii esimerkiksi valtakunnallisen bisnesenkelisijoittajaverkoston (FiBAN) Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattorina.
 
Lisätietoja Henna Hyytiä henna.hyytia (a) tuni.fi, Jussi Rasku jussi.rasku (a) tuni.fi ja Keijo Koivu keijo.koivu (a) tuni.fi.

Heidi Niemi luotsaa sosiaalityön maisteriohjelmaa Seinäjoen yliopistokeskuksessa


Tampereen yliopisto on tänä syksynä aloittanut 2,5-vuotisen sosiaalityön maisteriohjelman Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Koulutukseen valittiin kevään haussa 16 osallistujaa, joilla on tavoitteena laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys.
 
Heidi Niemi aloitti elokuussa työnsä Tampereen yliopiston sosiaalityön yliopistonlehtorina Seinäjoella. Tässä hänen terveisensä:

”Tervehdys teille kaikille! Olen innoissani uudesta työstäni. Yhteiskuntatieteilijän koulutuksen lisäksi minulla on kunta-alaan suuntautunut hallintotieteiden tohtorin tutkinto. Olen aina ollut kiinnostunut kuntakentästä, kuntien elinvoimaisuudesta ja alueiden kehityksestä. Olen käynyt syntymässä Kokkolassa, ja lastemme ollessa pieniä asuimme Alajärvellä. Tämä on mukava perusta alueelliselle näkökulmalleni Pohjanmaan seutuun. 
 
On hienoa, että Seinäjoen vireä ja kansainvälinen yliopistokeskus sai opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen sosiaalityön maisteriohjelmaan. Tehtyäni kymmenvuotisen yliopistorupeaman jälkeen muutamia vuosia taas käytännönläheisempää työtä sosiaalityön tehtävissä, tiedän kokemuksesta, kuinka ala huutaa juuri päteviä työntekijöitä. Työvoimapula koskee myös Etelä-Pohjanmaata. Tarpeeseen on mahdollista vastata omalta osaltaan tämän uuden, sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutuksen avulla.
Maisteriohjelman opiskelijat tarvitsevat seudulta harjoittelupaikkoja ja pian heille on mahdollista tarjota aihealueeseen liittyviä pro -gradun aiheita. Moni asia sosiaalityön kentällä kaipaa tutkimusta ja tietoa käytännön ratkaisujen tueksi. Tässä tulevat huomioitaviksi myös alueelliset näkökohdat ja ilmiöt. Olenkin erityisen innostunut teorian ja käytännön jatkuvasta vuoropuhelusta ja yhdistämisestä. Tähän tämä työ antaa oivan mahdollisuuden. ”

Yhteistyöterveisin Heidi Niemi  heidi.niemi (a) tuni.fi
Vaurauden sosiaaliset markkinat

"Talous ei ole vain muista elämämme alueista irrallinen, pelkkien kaupallisten liiketoimien kenttä. Jos väitämme talouden olevan irrallinen sosiaalisista, kulttuurisista ja poliittisista vaikutteista, jätämme käyttämättä paljon osaamista ja mahdollisuuksia. Näin ei ole varaa toimia, sillä tarvitsemme sekä yksilöiden että yhteisöjen kaikki voimat ja taidot luoda uutta, jotta voimme ratkaista tulevaisuudessa vaanivia ongelmia."

Näin uskoo Rumy Narayan. Hän  työskentelee yrittäjyyden Epanet-professori Annika Tidströmin tutkimusryhmässä.
Välineitä TKI-hankevalmisteluun

Markku Hänninen aloitti Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä hankeasiantuntijana huhtikuussa. Hän valmistelee tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä rahoitushakemuksia yhteistyössä Epanet-professoreiden, kuntien ja yritysten kanssa.

Koska tiedon ja innostuksen lisäksi raha on oleellinen kehittämisen väline, Markku myös kerää uutena palveluna tietoa eri rahoituskanavista. Epanetin rahoitusuutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisesta TKI-rahoituksesta ja tarjota mahdollisuuksia osallistua yhteisten hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

Mikäli sinua kiinnostaa  TKI-hankkeen valmistelu  Epanet-verkoston tutkijoiden kanssa, voit olla yhteydessä Markkuun. 

Linkki rahoitusuutiskirjeeseen eli kavereiden kesken Ruutiskirjeeseen.


Lisätietoja Markku Hänninen  markku.hanninen (a) epky.fi  tai 050 336 5452.

 


Mennään Maaseutuparlamenttiin

 
Tietoprovinssi osallistuu Maaseutuparlamenttiin tuomalla virtuaaliselle osastolleen päivystäviä dosentteja 28. 29.9.2021. Teemanamme on Maaseutu hyötyy tutkimuksesta. Varsinainen Tietoprovinssi järjestetään 30.9.1.10. viime vuoden tapaan webinaareina. Ohjelmaa päivitetään osoitteeseen www.tietoprovinssi.fi. Vielä siellä ei ole paljoa luettavaa, syyskuun lopussa tilanne on toinen. Tietoprovinssi on mukana Tutkitun tiedon teemavuoden tarjonnassa.
Naamakirjassa!
 
Seinäjoen yliopistokeskuksella on uudet sivut Facebookissa. Sivuilla kerrotaan myös Epanetin uutisia. Käy tykkäämässä ja ota meidät tiukkaan seurantaan https://www.facebook.com/yliopistokeskusseinajoki.

Muuta mainittavaa

Akustinen ruokaelämysmatka maakuntaan


 
Vaasan yliopiston Vox cordis
Kysely nautojen ruokinnasta, vasikkaterveydestä ja navettatekniikasta
 
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa


Lisätietoja Seinäjoen yliopistokeskuksesta ja Epanet-verkostosta
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp