Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 6/2021
Aiheita 10.3.2021
 • Maailma paranee hyvällä käsihygienialla, webinaari 25.3.
 • Väitös opiskelijoiden osallisuutta tukevan opetuksen kehittämisestä 11.3.
 • Kuplivaa kemiaa
 • Oppivelvollisuus laajenee, nyt on aika tehdä aluepolitiikkaa
 • Kunhan ei meidän tontille?
 • Luovia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin
 • Oppimateriaalia yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä
 • Harjoittelijat liikkeellä!
 • Kielikoulutus tukemaan maaseudun väestökehitystä
 • Huomisen kalatuotteet 24.3.
 • Yliopistoharjoittelijasta yrityksesi tulevaisuuden työntekijä!
 • Muuta mainittavaa
  • Harjoittelijan havaintoja
  • Sosiaalityön maisteriohjelma Seinäjoella, hakua aukeaa 17.3.
  • Terveisiä verokarhulta
Hohtavia hankia!

Maailma paranee hyvällä käsihygienialla

Hyvä käsihygienia on yksi kustannusvaikutuksiltaan tehokkaimmista keinoista taistelussa pandemioita vastaan. Miten käsihygieniaa voidaan parantaa entisestään erityisesti sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä?

Helmikuussa aloittanut, Botnia–Atlantica-ohjelmasta EAKR-rahoituksensa saava HANDTAG kerää hyviä käytäntöjä ja käynnistää uusia aloitteita, jotka tukevat hyvien käsihygieniakäytänteiden noudattamista. Esitutkimushanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry ja siihen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Region Västerbotten Ruotsista.

Avoimuus ja kokemusperäisen tiedon jakaminen ovat pohjana parhaiden käsihygieniakäytäntöjen tunnistamiselle ja uusien kehittämiselle. Siksi hanke järjestää aiheesta tiiviin seminaarin 25. maaliskuuta. Verkossa järjestettävä, maksuton tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, joten tervetuloa mukaan.
 

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki.

Lisätietoja Jussi Rasku jussi.rasku (a) epky.fi, puh. 044 506 6792

Väitös opiskelijoiden osallisuutta tukevan opetuksen kehittämisestä

Professori Elina Kontun tutkimusryhmään kuuluva KM Birgit Paju väittelee 11.3.2021 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta An expanded conceptual and pedagogical model of inclusive collaborative teaching activities.

Tutkimus tarkastelee opetushenkilöstön yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä inklusiivisen opetuksen kehittämiseksi. Inklusiivisen opetuksen tavoitteena on edistää jokaisen opiskelijan osallisuutta ja tarjota laadukasta oppimisen tukea lähikoulussa.

Väitöstilaisuus on torstaina 11.3.2021 kello 15 - 17. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja siihen voi osallistua netin välityksellä. Linkki on Helsingin yliopiston sivuilla.Kuplivaa kemiaa

Kuplivaa kemiaa paljastaa, miten molekyyleistä syntyy parahultainen seos, jossa ovat tasapainossa makua, väriä, tuoksua, kihelmöintiä tai muuta mukavaa tuntemusta tuottavat ainekset. Teoksessa käydään läpi tuttuja juomia ja niiden kenties vähemmän tunnettuja piirteitä sekä historiaa.

Lisätietoja Anu Hopia anu.hopia (a) utu.fi ja Gaudeamus
Oppivelvollisuus laajenee, nyt on aika tehdä aluepolitiikkaa

"Muuttomoottori-hankkeessa on tunnistettu koulutuksen hankkimiseen liittyvä rakenne, joka saa nuoret ihmiset jo hyvin aikaisin suunnittelemaan muuttoa koulutuksen perässä alueelta muualle. Alueellisesti suunniteltu ja eriyttäen toteutettu koulutus lisäisi alueen houkuttelevuutta ja myös pitovoimaa huomattavasti."

Markku Mattilan mielestä nyt olisi oivallinen hetki tehdä aluepolitiikkaa lukioiden erikoistumisella.

Kunhan ei meidän tontille?


Niin ajateltiin joskus, mutta ajat ovat muuttuneet.

"Kansainvälisen työvoiman houkutteleminen ja integrointi yhteiskuntaamme on Suomelle elinehto. Nykyisin Suomen korkeakouluista valmistuu vuosittain parituhatta ulkomaalaistaustaisista, mikä on kansainvälisesti verrattuna suhteellisen vähän. Valmistuneista noin kolmasosa muuttaa Suomesta pois jo seuraavan viiden vuoden aikana. Voiko asialle tehdä jotakin?
"

Marjaana Suutarinen kutsuu meidät talkoisiin.

Luovia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin


Onko luovuudella ja taiteellisella asiantuntijuudella sijaa yrityselämässä? Pitäisi olla, koska luovuuden tuominen osaksi liiketoimintaa nähdään osana tulevaisuuden kilpailukykyä. Tässä taiteellisen ajattelun lisääminen onkin avainroolissa. 
 
Tämä on tavoitteena myös Taideyliopiston ja Turun yliopiston EAKR-rahoitteisessa TYVI -hankkeessa (Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana), jossa luovan alan osaamisen avulla vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan yrityselämää. Lisätietoja hankkeesta saat sen kotisivuilta.  
 
Tästä teemasta kuullaan lisää myös Luova tulevaisuus – Taide ja luovuus yritysten kehittämistyössä -verkkoseminaarissa tiistaina 23.3. klo 9 alkaen. Seminaarin tarkoituksena on avata vuoropuhelua ja ymmärrystä yhteistyön mahdollisuuksista kahden erilaisen alan välillä.

Kuva Klas Eriksson: Forza Rosa Fluff, kuvaaja Jenni Latva

Oppimateriaalia yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on kiinnostava keino vastata paikalliseen palvelutarpeeseen erityisesti maaseudulla, jossa palvelut ovat monin paikoin vähentyneet tai jopa loppuneet kokonaan.
 
ViSEnet -hankkeen eurooppalaisten kumppaneiden yhteistyö sai alkunsa tavoitteesta tuottaa nimenomaan maaseutuympäristöön soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden oppimateriaalia. Aineisto koostuu kolmesta kattavasta kokonaisuudesta, joita ovat 1) yhteisön osallistuminen, 2) verkostoituminen ja kumppanuudet sekä 3) yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisut.
 
Aineistot ovat saatavilla Rural Social Enterprise Hub -alustalla. Materiaali on tällä hetkellä vain englanniksi, mutta se tullaan kääntämään soveltuvin osin suomeksi hankkeen aikana.
 
Maaseutuyhteisöjen ja -kehittäjien sekä opettajien palautetta kaivataan!
 
Oppimateriaali ei synny pelkästään hankkeen voimin, vaan sen kehittämiseen ja parantamiseen tarvitaan teidän apuanne. Siksi pyydämme maaseudun yhteisöiltä ja kehittäjiltä palautetta aineistosta: Puuttuuko siitä jotakin olennaista? Onko sitä helppo käyttää? Missä ja milloin sitä voi käyttää?
 
Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvässä opetuksessa. Siksi haluamme kuulla myös opettajien mielipiteitä: Mitä osia aineistosta voisit hyödyntää kurssillasi tai opetuksessasi? Miten käytät aineistoa? Miten aineistoa voisi parantaa?
 
Pyydämme antamaan palautetta täällä (englanniksi). Toivomme palautetta huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

Jos olet kiinnostunut pilottialueiden näkemyksistä opintomateriaalista, käy vilkaisemassa samalla sivustolla olevaa Piloting Diaries -päiväkirjaa.

Lisätietoja antavat Ruralia-instituutin tutkijat

Harjoittelijat liikkeellä!

Etätöissäkin voi harjoitella! Sen todistavat Fiija ja Miska, jotka ovat aloittaneet opintoihinsa liittyvät harjoittelut Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa. He saavat itse kertoa, mitä tekevät.

Fiija: "Minun nimeni on Fiija Maunula ja opiskelen tällä hetkellä maisterivaiheen opintoja hallintotieteiden parissa Tampereen yliopistossa. Tulevan kevään ajan olen Seinäjoen yliopistokeskuksella harjoittelijana ja toimin täällä yliopistoharjoittelun edistämisen parissa. Olen kotoisin Seinäjoelta ja onkin ollut mukavaa löytää oman alan töitä täältä! Ensimmäiset viikot ovat hurahtaneet nopeasti perehtyessä tehtävään ja tutustuessa etäyhteyksin uusiin työkavereihin. Innolla odotan tulevan kevään haasteita!"

Miska: "Nimeni on Miska Lahtinen ja opiskelen kulttuurituotantoa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta. Olen päätynyt harjoittelluun Epkylle ja UCS:lle tekemään töitä erilaisiin visuaalisiin ja audivisuaalisiin tehtäviin liittyen. Pidän kauniista asioista ja siksipä työskentelen videoiden ja kuvien parissa, jättäen töihin oman kädenjäljen. Mielenkiinnolla odotan kaikkea uutta mitä harjoittelu tarjoaa ja minkälaiset eväät tulen saamaan. Tähän mennessä olen ollut hyvin tyytyväinen!"


Kielikoulutus tukemaan maaseudun väestökehitystä

"Työn vuoksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaan muuttaneille ulkomaalaisille on heikosti tarjolla kouluttautumismahdollisuuksia suomen kielen ja kulttuurin suhteen. Kielitaito ja paikalliseen kieli- ja kulttuurimaisemaan imeytyminen on tärkeää osallisuuden kannalta. Tämä puolestaan edesauttaa työn takia maahan muuttaneiden pysyvämpää kiinnittymistä alueelle. Asia on Etelä-Pohjanmaalle ja muille maaseutumaisille alueille tärkeä ja ajankohtainen osaajavajeen kiihtyessä sekä väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa. Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on alhaisempi kuin muualla maassa."

Henna Jousmäki kirjoittaa aiheesta uusimmassa Suomenopettajat-lehdessä.

Artikkeli perustuu Kielestä kiinni? -julkaisuun

Lisätietoja Henna Jousmäki henna.jousmaki (a) tuni.fi


Webinaarin linkkiLisätietoa harjoittelusta
Muuta mainittavaa

Harjoittelijan havaintoja


 
Sosiaalityön maisteriohjelman haku aukeaa 17.3.
 

 
Terveisiä verokarhulta
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa


Lisätietoja Seinäjoen yliopistokeskuksesta ja Epanet-verkostosta
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp