Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 22/2020
Aiheita 5.11.2020
 • Emilia Kangas väittelee 20.11.
 • Kun ilmajoki kiehui ja oli haljeta
 • Oo niinku kotonas!
 • Inga ja Teija Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen muonavahvuuteen
 • Perheiden varhainen tuki ja interventiot 25.11.
 • Luonnolliset kosketusviestit 10.11.
 • Riittääkö koneessasi vääntöä?
 • Digikuntoisuus kohdalleen, vielä mahtuu muutama mukaan
 • Väitöksiä, julkaisuja, onnitteluja
 • Kuvia kampukselta
 • Muuta mainittavaa
  • Maria Ylipää ja Niko Kumpuvaara konsertoivat 7.11.
  • MUA-foorumi, kurkistuksia maaseudun tulevaisuusikkunasta
  • Virtuaalinen kotiseutu
Hyvää isäpäivää!

Emilia Kangas väittelee 20.11.
 
Onnistuuko miespuolisilta johtajilta perheen ja työn yhdistäminen? Antavatko työpaikat ja työkulttuurit siihen mahdollisuuksia? Emilia Kangas on tutkinut miesten työn ja perheen yhdistämisen tapoja erityisesti johtamisen ja organisaatioiden näkökulmasta.

Emilia Kankaan väitöskirjan Discourses of Fatherhood in Leadership and Organisations tarkistustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S212, marraskuun 20. päivänä 2020 kello 12. Vastaväittäjänä on professori Päivi Eriksson (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kangas on tehnyt tutkimustaan Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa. Väitöstiedote julkaistaan Jyväskylän yliopiston sivuilla lähempänä väitöstilaisuutta.

Koronatilanteen vuoksi yleisö voi seurata tilaisuutta verkkon kautta tästä linkistä.

Lisätietoja Emilia Kangas emilia.e.kangas (a) jyu.fi  puh. 0408281156

Kun Ilmajoki kiehui ja oli haljeta

"Lokakuussa 1963 joukko ilmajokisia yksityishenkilöitä jätti hakemuksen itsenäisen Santavuoren kunnan perustamiseksi lähinnä Koskenkorvan, Huissin ja Nopankylän alueista. Mukaan haaveiltiin myös Panttilan aluetta Kurikasta. Vaikka Santavuoresta ei koskaan tullut itsenäistä kuntaa, jakohankkeella on yhä aluepoliittista merkitystä."

Lisää voit lukea Sulevi Riukulehdon blogitekstistä.

Oo niinku kotonas!

"Muuttoliikettä on ollut aina. Ja nykyään muutetaan, pendelöidään, mökkeillään ja monipaikkaillaan taukoamatta. Kun miettii, miten vanhasta ja yleisestä ilmiöstä on kyse, luulisi että kotoutumisen toimintatavat olisi hiottu huippuunsa jo kauan sitten. Mutta ei niitä ole."

Huopalampaasta, kuntamarkkinoinnista ja kotoutumisesta kirjoittaa Teppo Ylitalo.

Inga ja Teija Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen muonavahvuuteen

Meillä on aloittanut lokakuussa kaksi uutta työntekijää, Inga Linna (kuvassa vasemmalla) ja Teija Pitkäkangas. Annetaan naisten itse kertoa itsestään:

Inga

"Olen Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston uusi koulutussuunnittelija. Tulen alun perin Etelä-Suomesta, mutta olen tykästynyt Pohjanmaahan!
 
Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri ja ennen tätä olen työskennellyt kuuden vuoden ajan opettajan tehtävissä peruskouluissa. Uusi työnkuvani koulutussuunnittelijana on mieluinen, koska pääsen tekemään niin monipuolisia työtehtäviä sekä itsenäisesti että tiimityönä. Vastaan esimerkiksi avoimen yliopiston koulutuksista, niiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Olen työssäni tiiviissä yhteydenpidossa kouluttajiin, yhteistyökumppaneihin, opiskelijoihin ja sidosryhmiin. Teen lisäksi koulutusten budjetointia ja seurantaa sekä markkinointia sosiaalisessa mediassa
."
 
 
Teija

"Olen Teija Pitkäkangas ja olen aloittanut Etelä- Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksellä koulutusvalmentajana Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen koulutuspoluttamisella Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa. Hankkeen nimi on pitkä, mutta tiiviisti sanottuna sen tavoitteena on henkilökohtaisen tuen ja tehostetun opintoneuvonnan avulla löytää asiakkaalle hänen työllistymistään edistäviä korkeakoulutasoisia opintoja, ja sitä kautta saada positiivisia vaikutuksia työllistymiseen.
 
Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta ja se toteutetaan Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen ja Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluiden yhteistyönä.
 
Työntekopaikkani on Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluiden tiloissa. Tällä voidaan tarjota työlleni moniammatillisen tiimin tuki, asiakasohjauksen valmennuksellinen toimintatapa, sekä välittömät asiakaskontaktit. Samalla saan ammatillisen tuen Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston koulutusosaamisesta ja sen laajasta koulutustarjonnan tuntemuksesta.
 
Olen aikaisemmin toiminut monissa eri kasvatuksen ja koulutuksen alan työtehtävissä; aina koulunkäynninohjaajasta ammatinopettajaan, ja työpajaohjaajasta koulukuraattoriin. Lisäksi olen itse hankkinut oman korkeakoulututkintoni aikuisiällä yliopiston avoimen väylän kautta. Tähän taustaan nojaten uskon, että minulla on taito ja ymmärrys asiakkaan kohtaamiseen; pyrin kohti tavoitteita kannustavalla ja asiantuntevalla, sekä asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen huomioivalla valmentavalla otteella.
 
Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Toivon, että tänä aikana saamme kerättyä paljon kokemusta asiakkaiden hakevasta ohjauksesta, sekä tietenkin on tärkeää, että saisimme innostettua heitä oman osaamistasonsa nostoon korkeakouluopintojen avulla. Tavoitteena on hankkeen aikana rakentaa uusi yhteistoimintamalli, jota voidaan hyödyntää osana Seinäjoen kaupungin työllisyyskokeilun hankekokonaisuutta
."

 
 Tervetuloa meille Inga ja Teija!

Perheiden varhainen tuki ja interventiot 25.11.
 

Miten otan puheeksi huolet ja riskiolot?

Maksuton webinaari perheiden huolten ja riskiolojen puheeksi ottamisesta sairaalan, neuvoloiden, päivähoidon ja sosiaalityön työntekijöille sekä alan opiskelijoille ja tutkijoille.
Webinaarin luentokieli on suomi.OHJELMA

9.00–9.15 Avaussanat, Eija Paavilainen
9.15–10.15 Turvallisuuden puheeksi ottaminen tukee lapsen hyvinvointia
Tiina Muukkonen, Valtiotieteiden lisensiaatti, Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
 
10.15–10.25 Tauko
10.25–10.40 Video: Vanhemman voinnin kartoittaminen neuvolassa  -esimerkki lähestymistavasta, kun työntekijällä herää huoli
10.40–11.00 Keskustelua
11.00–11.45 Millaisia lasten kaltoinkohtelun riskiolosuhteita lapsiperheiden elämään liittyy ja miten niitä voidaan ottaa puheeksi? Heidi Rantanen, tutkija & Eija Paavilainen, professori, Tampereen yliopisto

11.4512.00 Lopuksi

LINKKI, jonka kautta pääsee mukaan

Tervetuloa!
 
Lisätietoja Eija Paavilainen, eija.paavilainen (a) tuni.fi
 
Webinaarin toteuttaa Knowledge and cultural exchange in developing child and family welfare between Japan and Finland (2018–2020)

Luonnolliset kosketusviestit 

Ohjelmassa 10.11. kello 14

 • Taru Mähönen, ohjaaja: Kosketusviestit kosketustarinassa ja rentoutuksessa syntymästään kuurosokeiden kanssa
 • Riitta Lahtinen, KT: Mitä tietoa saamme haptisella tutkimisella ja millaisia luonnollisia haptiiseja, kosketusviestejä käytämme?
 • Elina Kontu, professori: Kosketusviestit tukena vuorovaikutuksessa

Linkki webinaariin ja lisätietoja

Lisätietoja Elina Kontu elina.kontu (a) tuni.fi

Riittääkö koneessasi vääntöä?

Tarvitsetko saavutettavaa konetehoa tekoälylaskentaan? Viekö tutkimusaineistosi valtavia määriä tilaa? Kuulostaisiko ilmainen ratkaisu ongelmaan hyvältä?
 
Olemme valmistelemassa suurten aineistojen sekä tekoälylaskentaan orientoitunutta palvelinta kaikkien kiinnostuneiden tutkijoiden käytettäväksi. Kartoitamme tässä vaiheessa palvelimen tutkimuskäytön laajuutta.  Kustannuksia palvelimen hyödyntämisestä ei tule ja laskentaresurssit jaetaan tasapuolisesti. Tarjoamme myös opastusta käyttöön sekä ohjelmistovalintoihin. Mikäli kiinnostuit, ota ihmeessä yhteyttä ja keskustellaan tarpeistasi lisää. ”Alueyhteistyötä tekoälytutkimuksella”-projekti on Seinäjoen yliopistokeskuksen sekä Vaasan yliopiston rahoittama.

Kysy lisää, Antti Kinnunen vastaa antti.kinnunen (a) uwasa.fi

Digikuntoisuuus kohdalleen!
Vielä mahtuu muutama osallistuja mukaanLisätietoja Annika Tidström anntid (a) uva.fi

 

Väitöksiä, julkaisuja, onnitteluja

* Seinäjoella työskentelevä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jarkko Niemi on nimetty jäseneksi Euroopan komission  perustamaan eläinten hyvinvointimerkintöjä pohtivaan ryhmään (Sub-group on labelling), joka toimii EU platform on animal welfare -ryhmän alaisuudessa. Onneksi olkoon Jarkko!

* Markku Mattila: Monen kerroksen väkeä. Ihmisten eriarvoistamisesta biologisin perustein Suomessa.

*  Keliakiadiagnoosin viivästyminen on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun ja lisääntyneeseen terveyspalveluiden käyttöön. LL Valma Fuchsin väitöskirjan mukaan diagnoosiin pääseminen voi jatkossa helpottua osalla potilaista, koska kaikkia ei enää tarvitse tähystää varman keliakiadiagnoosin asettamiseksi. Lisätietoja Tampereen yliopiston sivuilta.

* DI Teemu Ovaskan energiatekniikan alaan kuuluva väitöstutkimus Exhaust Particle Numbers of High- and Medium-Speed Diesel Engines with Renewable and Recycled Fuels tarkastetaan perjantaina 13.11.2020 klo 12 Vaasan yliopistossa. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta. Salasana: 522111. Tilaisuus on suomenkielinen.

Kuvia kampukselta


Johannan ja Antin työhuone muutettiin tuosta vain kuvausstudioksi. Alkamassa on Tietoprovinssin ensimmäinen suora lähetys. Jari, Sulevi ja Ari ovat jo paikoillaan. Videolakeuden kuvausryhmä vääntää kohta kameran kammesta. Se on menoa poijjaat!

Kuvan otti ovesta kurkkien Nina H. 


www.tietoprovinssi.fi

Muuta mainittavaa
Maria Ylipää ja Niko Kumpuvaara konsertoivat Kalevan Navetassa isänpäivän aattona 7.11. klo 15.
MUA-foorumi 27.11. Kurkistuksia maaseudun tulevaisuusikkunasta
 
Virtuaalinen kotiseutu

 
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa


Lisätietoja Seinäjoen yliopistokeskuksesta ja Epanet-verkostosta
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp