Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 14/2019Aiheita 3.6.2019
 • Tervetuloa korkeakoulufoorumiin
 • Juuret junioreille
 • Ajankohtaista rakentamisesta
 • Lasten kaltoinkohtelua ehkäistään eurooppalaisella tutkimuksella
 • Nuoret tekivät lyhytelokuvan perheväkivallasta
 • Mattila - Haasio - Ojaranta: Vihapuhetta valemediassa
 • Muuta mainittavaa
  • Hopia: A Pinch of Culinary Science
  • Riukulehto: Miltä kuntaliitos maistuu?
  • Aarteita meille lukutoukille
 
Lähtevätkö uutiset tänään lentoon uljain kotkansiivin? Vai onko tarjolla vain ontuvia sananjalkoja?

Tervetuloa korkeakoulufoorumiin!

Toivotamme teidät tervetulleeksi Etelä-Pohjanmaan korkeakoulufoorumiin 12.6.2019.  Korkeakoulufoorumissa keskustellaan Etelä-Pohjanmaan kasvu- ja kehitysnäkymistä erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden näkökulmista.

Tilaisuudessa myös palkitaan E-P2030 – Strong Again innovaatiokilpailun voittajaideat.
Ilmoittaudu 5.6. mennessä.

Juuret junioreille

Millaisista asioista lasten ja nuorten kotiseutukokemukset koostuvat? Ruralia-instituutissa alkaneen Juuret juniorille (Juju) -tutkimushankkeen tarkoituksena on tarkastella lasten ja nuorten kotiseutukäsityksiä ja tuoda koulujen kotiseutuopetukseen välineitä, joilla voidaan tukea erilaisissa tilanteissa eläviä lapsia ja nuoria oman kotiseutukuvansa rakentamisessa. Tavoitteena on myös herättää lasten ja nuorten omaehtoinen kiinnostus omaan kotiseutuunsa ja sen tärkeisiin merkkipaaluihin, tapahtumiin, paikkoihin ja ihmisiin.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin aikaisemmin toteuttamissa kotiseudun tutkimus- ja kehittämishankkeissa on huomattu nykyisen maaseutunuorison kotiseutukokemuksien poikkeavan aiempien sukupolvien kokemuksista. Nyt kerätään empiirinen aineisto 2000-luvun lasten ja nuorten kotiseudun kokemuksen monimuotoisuudesta. Hankkeen tulokset tuovat uudenlaista tietoa lasten ja nuorten kotiseutukokemusten ja -käsitysten tarkasteluun sekä vievät osaltaan kotiseutututkimusta eteenpäin.

Tutkimuskohteena ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret (vuosiluokat 1–9) maaseutualueilla eri puolilla Suomea. Tutkimusaineiston keruuta varten valitaan 10 peruskoulua, joiden kanssa aineistonkeruutilaisuudet järjestetään. Lisäksi kotiseutuaineistoa tarkastellaan temaattisissa työpajoissa.

Juuret junioreille - Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin (Juju) -hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–31.12.2020. Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen kumppaneina ovat Suomen Kotiseutuliitto ry, hankkeeseen osallistuvat koulut, maaseutututkijoiden ja -kehittäjien yhdistys Maaseudun uusi aika ry sekä Maa- ja metsätalousministeriö, joka on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lisätietoja: Sulevi Riukulehto, sulevi.riukulehto (a) helsinki.fi  ja Katja Rinne-Koski katja.rinne-koski (a) helsinki.fi 

Ajankohtaista rakentamisesta

Purettavuus, siirrettävyys ja kierrätys – rakennusalan tulevaisuutta -seminaarissa Seinäjoella 9.5.2019 keskusteltiin rakentamisen ajankohtaisista teemoista. Esiin tuli niin tutkijan, lainsäätäjän kuin yritystenkin näkökulmia. Seminaarin esitykset löytyvät CE Wood -hankkeen kotisivulta. Seminaarista kerrotaan myös Virpi Palomäen kirjoittamassa blogissa.

Lasten kaltoinkohtelua ehkäistään eurooppalaisella tutkimuksella

Lasten kaltoinkohtelun ja sen riskin tunnistamiseen tehdään koulutusohjelma Tampereen yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimusprojektissa. EU:n rahoittamassa tutkimuksessa tehdään myös sovellus, joka mittaa, kuinka suuri riski vanhemmalla on kaltoinkohteluun.
 
- Riskinarviointisovellusta voivat käyttää sekä lapsiperhepalveluiden ammattilaiset että vanhemmat itse, kertoo hanketta koordinoiva hoitotieteen professori Eija Paavilainen.
 
Joulukuussa 2019 alkavassa EU-hankkeessa on mukana kuusi muuta eurooppalaista kumppania Iso-Britanniasta (Englanti ja Skotlanti), Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Puolasta. EU rahoittaa kaksivuotista tutkimusta 360 000 eurolla.
 
Laajaan ja monitieteiseen tutkimustietoon pohjautuvat koulutusohjelma ja riskinarviointisovellus käännetään hankkeessa käytettäville kielille ja kumppanit pilotoivat niitä terveydenhuollon palveluissa ja muissa lapsiperhepalveluita tuottavissa organisaatioissa.
 
- Tämän jälkeen koulutusohjelma ja riskinarviointisovellus viimeistellään ja ne tulevat yleisesti saataville verkkoympäristöön. Toivomme, että ne vakiintuvat kansainvälisesti lasten kaltoinkohtelun ehkäisyssä käytettäviksi työkaluiksi, Paavilainen toteaa.
 
Paavilaisen tutkimusryhmä on jo vuosia tutkinut perheväkivaltaa ja sen osana lasten kaltoinkohtelua ja sen ennaltaehkäisyä. Vuosien aikana kertynyttä tutkimustietoa käytetään hankkeessa hyväksi ja yhdistetään sekä eurooppalaiseen että muuhun kansainväliseen tietoon.
 
Suomesta tutkimuksessa ovat mukana Tampereen yliopiston tutkijoiden lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Ensi- ja turvakotien liitto.
 
Kansainvälinen tutkimuskonsortio on tehnyt aiemminkin yhteistyötä EU-hankkeissa. Edellinen, CAMILLE, selvitti miten eri alojen lapsiperheammattilaiset voisivat tukea lapsia, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Sen koordinaattorina toimi hoitotieteen professori Marja Kaunonen Tampereen yliopistosta.
 
Lähes kaikki tutkimuskonsortion jäsenet kuuluvat European Network for Training, Evaluation and Research in Mental Health -verkostoon eli ENTERiin. Vuonna 2000 perustetussa verkostossa on mukana 17 eurooppalaista jäsenorganisaatiota, jotka kouluttavat, tutkivat tai hoitavat mielenterveyden alalla. Verkoston puheenjohtaja on nykyisin professori Marja Kaunonen Tampereen yliopistosta.
 
Stopping Child Maltreatment through Pan-European Multiprofessional Training Programme: Early Child Protection Work with Families at Risk (ERICA). RDAP-GBW-AG-2018-2 Domestic violence/European Commission.
 
Lisätietoja Professori Eija Paavilainen, 040 190 4079  eija.paavilainen (a) tuni.fi, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 
 Lähde: Tampereen yliopiston tiedote

Nuoret tekivät lyhytelokuvan perheväkivallasta

Epari kertoi uutisessaan seinäjokisten nuoten tekemästä lyhytelokuvasta, joka käsittelee perheväkivaltaa. Elokuva liittyy Taideyliopiston Luovuuden mainingeissa - Main Art -hankkeeseen.

Lisätietoja Petri Välimäki

Vihapuhetta valemediassa

Markku Mattila, Ari Haasio ja Anu Ojaranta ovat julkaisseet tutkimusartikkelin, jossa he analysoivat valemediassa esiintyvää vihapuhetta. Tapaustutkimuksen aineistona on käytetty MV-lehden kirjoituksia. Tuloksena on, että neljänneksessä tutkimusmateriaalista vihapuhetta löytyy. Vihapuheen keskeisiksi teemoiksi nousivat maahanmuutto ja siihen liittyvät seikat, viranomaiset ja media, ”vääränlainen” naiseus, seksuaalisuus sekä ”vääränlainen” poliittinen ja uskonnollinen ideologia tai vakaumus.
 
Markku Mattila, Ari Haasio ja Anu Ojaranta: Vihapuhetta valemediassa. Tiede & Edistys 1/2019


Lisätietoja Markku Mattila markku.mattila (a) utu.fi
Muuta mainittavaa
A Pinch of Culinary Science


 
Miltä kuntaliitos maistuu?

 
Aarteita meille lukutoukille
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp