Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 20/2018
Aiheita 23.10.2018
 • TTY:n WindCoE palkitiin Brysselissä
 • Merja Riikonen väittelee perjantaina muistisairaiden teknologisista apuvälineistä
 • Nyt kokeillaan kansalaistiedettä
 • Vielä on tapahtumia jäljellä
 • Muuta mainittavaa
  • Taide ruokkii tulevaisuutta
  • Maksuttomia koulutuksia karjatiloille
  • Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana

Koivikko soi keltaista hehkuaan.

TTY:n WindCoE palkittiin Brysselissä


Kylmässä ilmastossa toimivien tuulivoimaloiden osaamiskeskuksen perustamiseen tähtäävä WindCoE  –  Nordic Wind Energy Center on voittanut ensimmäisen palkinnon Arctic Award 2018 -kilpailuissa sarjassa Kylmän ilmaston mahdollisuudet. Palkinnot jaettiin Brysselissä lokakuun alussa.
 

WindCoE saa rahoituksensa Botnia Atlantica-ohjelmasta. Hankkeella on useita toteuttajia, meille tutuin on TTY ja siellä virtuaalisuunnittelun Epanet-professori Asko Ellman. Onneksi olkoon!

Merja Riikonen väittelee muistisairaiden teknologisista apuvälineistä

FM Merja Riikosen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta? tarkastustilaisuus on 26.10.2018 kello 12 alkaen Jyväskylän yliopiston salissa L304. Vastaväittäjänä on dosentti Päivi Topo (Ikäinstituutti, Helsinki) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto).
 
Merja Riikonen on työskennellyt Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa.

Lue lisää Jyväskylän yliopiston tiedotteesta.

(lemmikki on englanniksi forget-me-not)

Nyt kokeillaan kansalaistiedettä

Avoin tiede on käsite, joka kiteyttää tutkijoiden uuden tavan olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tähän liittyy myös kansalaisten rooli tieteellisen tiedon tuottamisessa ja tulkinnassa. Toimintatapaa kuvaa käsite kansalaistiede – citizen science.

Kansalaistieteellä on ollut jo pitkään merkittävä rooli tieteellisiin tarkoituksiin hyödynnettävän tiedon keruussa varsinkin luonnontieteissä, ympäristöasioissa ja terveystietieteissä. Jo nyt vapaaehtoiset avustavat ammattitutkijoita mm. geologiassa ja ornitologiassa.

Digitalisaation ja internetin avulla kansalaistieteen toteuttamisen edellytykset ovat oleellisesti parantuneet. Kansalaistieteessä on kyse tieteellisen prosessin demokratisoimisesta. Kansalaisilla tulee olla pelkkää aineiston keruuta suurempi rooli kansalaistieteen tekemisessä. Tieteen autonomiasta pidetään kiinni, mutta kansalaiset halutaan mukaan osallistumaan tutkimusprosessiin.

Seinäjoen yliopistokeskus ja Epanet-verkosto ovat rakentaneet määrätietoisesti vahvoja yhteyksiä maakunnan yrityksiin sekä julkisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin. Kansalaistieteen kehittäminen on seuraava merkittävä askel lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Kansalaistiede Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa kokeillaan, miten kansalaiset voisivat osallistua alueella tehtävään sellaiseen yliopistolliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön, joka tukee alueen elinkeinoelämän uudistumista ja kehittymistä. Aluksi kartoitetaan kansalaistieteeseen liittyviä toimijatahoja ja heidän kiinnostustaan kytkeytyä tiiviimpään kehittämistyöhön. Sen jälkeen käynnistetään erilaisia, konkreettisia kansalaistieteeseen liittyviä kokeiluja, joiden kautta kansalaistieteen tai tutkimuksen joukkoistamisen mahdollisuuksia, rajoitteita ja kehittämistarpeita kyetään hahmottamaan. Kokeilut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen harrastaja- ja toimijaverkkojen kanssa.

Kuusi kuukautta kestävän hankkeen päärahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto AIKO-ohjelmasta.

Lisätietoja Pertti Wathen pertti.wathen (a) uta.fi

 

Vielä on tapahtumia jäljelläLisätietoja Siban tapahtumakalenterista
Muuta mainittavaa
Taide ruokkii tulevaisuutta

 


 

Maksuttomia koulutuksia karjatiloille

Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana
Videoita Seinäjoen yliopistokeskuksesta

Katso  yliopistokeskuksen videoita täältä.
 
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp