Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 1/2020Aiheita 8.1.2020
 • Yrittäjien aamukahvit Teuvalla 17.1.
 • Evoluutio + kulttuuri = maailman pelastamisen kaava?
 • Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä apua maaseudun kylien palvelutuotantoon?
 • Tietotekniikka ja automaatio vaikuttavat arkeesi
 • Markku arvioi julkaisuja: kansanterveyttä ja psykopatiaa
 • Kari Laasasenaho väitteli turvetuotannosta vapautuvien suopohjien jälkikäytöstä
 • Voi kun olis kesä ja harjoittelijoita
 • Lehdet täynnä asiaa maaseudun kehittämisestä ja tutkimuksesta: maaseutuhallintoa, Törmän juhlaseminaari ja paljon muuta
 • Muuta mainittavaa
  • Seinäjoen yliopistokeskus on Instagramissa
  • Palvelumuotoilun perusopinnot alkavat
  • Lasten yliopisto: Miten tuotteet syntyvät?

Hyvää loppuvuotta!

Yrittäjien aamukahvit Teuvalla 17.1. 
 

TEAKissa perjantaina 17.1.2020 kello 8.30

Yrittäjyyden Epanet-professori Annika Tidström (Vaasan yliopisto) luennoi aiheesta
Yritysten samanaikainen kilpailu ja yhteistyö.

Katja Marttunen (Seinäjoen yliopistokeskus) pitää ’100 maisteria Etelä-Pohjanmaalla’ -tietoiskun yliopistoharjoittelijoista

Paikalla ovat myös Teuvan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Pasi Säntti, Teuvan kunnanjohtaja Veli Nummela ja korkeakouluasiamies Pirjo-Leena Ketola/SeAMK.

Lisätietoja

Evoluutio + kulttuuri = maailman pelastamisen kaava?

"Valitettavasti pitkä kehityshistoria sekä alituinen kamppailu resursseista ja valta-asemista on varustanut meidät monilla sopeumilla, jotka tukevat kestämätöntä kulutusta. Esimerkkejä näistä ovat taipumukset itsekkyyteen, lyhyen aikavälin ajatteluun, suhteellisen statuksen tavoitteluun, muiden matkimiseen ja kyvyttömyyteen hahmottaa omien tekojen näkymättömiä seurauksia."

Ei silti aihetta synkkyyteen, lohduttaa Harri Luomala.

 

Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä apua maaseudun kylien palvelutuotantoon?

"Yhteiskunnallinen yrittäjyys viittaa yritystoimintaan, jonka ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen harjoittamalla vastuullista liiketoimintaa. Kyläyhdistyksiin sovellettuna yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toiminta tai osa siitä muutetaan yritystoiminnaksi, jonka voitto ohjataan takaisin yhteisön kehittämiseen."

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista kertoo Merja Lähdesmäki.

 

Tietotekniikka ja automaatio vaikuttavat arkeesi

"Automaatio ja tietotekniikka kehittyvät suurin harppauksin. Tietotekniikan ja pilvipalveluiden kasvava tietojenkäsittelykapasiteetti on mahdollistanut sen, että yhä useampaan automaatiojärjestelmään voidaan lisätä esim. koneoppimista ja konenäköä sekä data-analyysiä, jotka eivät perinteisillä automaatiojärjestelmillä olleet mahdollisia."

Aiheesta kirjoittaa Timo Mantere

Markku arvoi julkaisuja 
Markku Mattila on kirjoitanut kirja-arvioita:

Kansanterveyden muuttuvat käsitteelliset sisällöt pohjoismaisessa kontekstissa 1800-luvun lopulta nykypäivään. Arvio teoksesta Kananen, Johannes, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (ed.).  Conceptualising Public Health: Historical And Contemporary Struggles over Key Concept. Routledge Studies in Public Health. London & New York: Routledge.
 
Psykopatian määrittelyjen kautta avautuu suomalainenkin yhteiskunta. Arvio teoksesta Parhi, Katariina: Sopeutumattomat: Psykopatian historia Suomessa. Siltala, 2019.

 

Kari Laasasenaho väitteli turvetuotannosta vapautuvien suopohjien jälkikäytöstä
 
"Turvetuotannosta vapautuu vuosittain tuhansia hehtaareja suopohjaa. FM Kari Laasasenahon väitöstyössä tutkittiin turvetuotannosta vapautuvien suopohjien jälkikäyttöä bioenergiantuotannon näkökulmasta. Tutkimuksissa havaittiin, että paikkatietojärjestelmillä voidaan allokoida suopohjilla kasvatettua biomassaa erilaisiin käyttökohteisiin ja tukea hajautetun bioenergiantuotannon suunnittelua. Tutkimuksessa huomattiin, että suopohjien jälkikäyttöä ohjaa maanomistajien mieltymysten ohella myös suopohjien sijainti sekä maankäyttöön liittyvät yhteiskunnalliset päätökset."

Lue lisää Tampereen yliopiston tiedotteesta, josta myös Karin kuva on kopioitu
Voi kun olis kesä ja harjoittelijoita. Klik

Lehdet täynnä asiaa maaseudun kehittämisestä ja tutkimuksesta 

Maaseudun uusi aika -verkkolehdessä on mm. Päivi Kujalan, Ilkka Luodon ja Seija Virkkalan artikkeli Yrittäjyyden edistäminen maaseutuhallinnossa. Paikkasokeaa, paikkatietoista ja paikkaperustaista kehittämistä. Päivi tekee väitöskirjaansa Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa.

Ruralia-instituutin lehdessä kerrotaan mm. Epanet-professori Hannu Törmän eläköitymisjuhlasta sekä mietitään, saako taloutta mallintaa.

Muuta mainittavaa
Yliopistokeskus on Instagramissa 
Palvelumuotoilun perusopinnot alkavat
Lasten yliopisto: Miten tuotteet syntyvät? 
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa
Website
Twitter
Website
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland