Copy
Avaa uutiskirje selaimessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 4/2020Aiheita 10.2.2020
 • Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö on toiminut kymmenen vuotta
 • Mitä proffa oppi lasten kanssa lauluja lusikoidessaan?
 • Tulevaisuuden kehittämisyhtiöt ovat rajanylittäjiä
 • Teuvalla katsotaan maalaismaisemaa
 • Ruoan kotimaisuusaste on kasvanut julkiskeittiöissä, mutta lähiruoan osuus pysynyt lähes samana
 • Haaste: palkkaa yliopistoharjoittelija!
 • Muuta mainittavaa
  • Siba järjestää kivaa, mm. konsertti Almassa 14.2.
  • TUNI EXAM onnistuu Seinäjoen yliopistokeskuksessa
  • MARS 12. - 15. helmikuuta
Kuivat jalat, parempi mieli.

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö on toiminut kymmenen vuotta


 

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö on merkitty säätiörekisteriin 22.1.2010.

Säätiön myöntämillä avustuksilla tuetaan Etelä-Pohjanmaan korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta sekä lisätään maakunnan elinvoimaisuutta. Säätiö tukee merkittävästi mm. Epanet-verkoston professuureja sekä muuta Seinäjoen yliopistokeskuksessa tehtävää tutkimusta.

Säätiö  toivoo lahjoituksia julkisyhteisöiltä, yrityksiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

Onnea säätiölle ja kiitos saamastamme tuesta!Lasten kanssa lauluja lusikoiden


“Tärkein muistutus työpajoista itselleni oli, että järjestelmällisen tieteentekijän monimuuttujaiset suunnitelmat ovat lasten leikkisyyden rinnalla autuaallisen yhdentekeviä. Kupit voi nostaa yhtä aikaa ja vaikka tahallaan toisin kuin muut.”

Mitä muuta Antti-Ville Kärjä oppi lapsista ja musiikin mausta?

Tulevaisuuden kehittämisyhtiöt ovat rajanylittäjiä

 
Aiemmin oli teknologiakeskuksia ja tiedepuistoja, nykyisin kehittämisyhtiöitä. Nimien vaihtuessa myös toimintatavat ja tehtävät ovat muuttuneet. Suomalaisia teknologiakeskuksia on yhdistänyt perinteisesti kolme keskeistä toimintaa: kiinteistöt, yrityskehitys ja ohjelmallinen kehittäminen. Ajan myötä nämä toiminnot ovat muuttaneet muotoaan.

Teknologiakeskuskonseptin pohjalta syntyneet kehittämisyhtiöt kulkevat kohti uudenlaisia, monimuotoisia toimintamalleja. Osa kehittämisyhtiöistä erikoistuu erimerkiksi tietyille toimialoille, osa taas on enemmänkin alueellisten innovaatioympäristöjen kehittäjiä ilman toimialasidonnaisuuksia.

Yksi kehittämisyhtiöiden yhteinen nimittäjä on toimiminen rajanylittäjinä. Kehittämisyhtiöt ovat yhä enemmän eri toimijoiden verkottajia, kulttuuristen ja organisaatiorajojen ylittäjiä ja laajentajia sekä merkitysten ja näkemysten tulkitsijoita. Niiden toiminnan tavoitteena on tarjota fyysisiä ja toiminnallisia edellytyksiä eri tahojen väliselle yhteistyölle.

Tutkimuksen empiirisinä kohteina olivat Seinäjoella, Porissa ja Tampereella toimivat kehittämisyhtiöt. Aineisto kerättiin vuosina 2013–2018 mm. kehittämisyhtiöiden avainhenkilöiltä haastattelemalla.
 
Lisätietoja Jari Kolehmainen jari.kolehmainen (a) tuni.fi
 
Jari Kolehmainen, Henrika Ruokonen & Tuomo Heinonen. Tulevaisuuden kehittämisyhtiöt rajanylittäjinä. Focus Localis 3/2019

 

Teuvalla katsotaan maalaismaisemaa

Katson maalaismaisemaa (Kama) -hankkeessa selvitetään, miten asukkaat ovat kokeneet maaseudun kulttuurimaiseman muutokset viime vuosikymmeninä. Hankkeessa kerätään kokemusperäistä etnografista tietoa Teuvan eri asukasryhmiltä työpajoissa, joita pidetään eri puolilla kuntaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Aineistonkeruumenetelminä käytetään virikekeskusteluja ja -kävelyjä. Työpajoissa hyödynnetään myös vanhoja ja uusia valokuvia Teuvalta.

Hankkeen toteuttaja on Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry, Teuva-Seura ry, Teuvan kunta ja Teuvan seurakunta. Työpajojen järjestämiseen osallistuvat myös teuvalaiset kylät, seurat ja yhdistykset. Rahoittajina hankkeessa ovat Euroopan maaseuturahasto ja Leader Suupohja sekä Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry ja Teuvan kunta.

Lisätietoja

Teuvan kirkon kuva on lainattu seurakunnan sivuilta.

Ruoan kotimaisuusaste on kasvanut julkiskeittiöissä, mutta lähiruoan osuus on pysynyt lähes samana

Ruoan kotimaisuusaste on kasvanut julkiskeittiöissä, mutta lähiruoan osuus pysynyt lähes samana. Parhaiten lähiruoan osuutta on pystyneet kasvattamaan Etelä-Pohjanmaa sekä Satakunta. Näin todetaan Ruralia-instituutin juuri julkaisemassa Lähiruoka puheissa ja teoissa – julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä -raportissa. Miksi lähiruokaa ei käytetä enemmän? Syynä ovat mm. vähäinen tai epätasainen tarjonta sekä tuotteiden soveltumattomuus julkiskeittiön tarpeisiin esimerkiksi liian alhaisen esikäsittelyasteen takia.


Koko hyvä uutinen löytyy Ruralian sivuilta.

 

 Haaste: palkkaa yliopistoharjoitelija!


Hei!

Meillä Seinäjoen yliopistokeskuksella on tavoitteena saada lisää opinnäytetyö- sekä harjoittelupaikkoja Etelä-Pohjanmaalta yliopisto-opiskelijoille. Tämän tavoitteen ja kuntalehden jutun hengessä haastankin sinut pohtimaan, olisiko sinun työpaikallasi tarvetta ja mahdollisuus palkata yliopisto-opiskelija.


Lisätietoja yliopistoharjoittelijan palkkaamisesta löytyy mm. nettisivuiltamme. Ilmoitukset kannattaa julkaista Aarresaaressa.

Ystävällisin terveisin

Katja Marttunen

Seinäjoen yliopistokeskus

Muuta mainittavaa
Siba järjestää kivaa
TUNI EXAM onnistuu Seinäjoen yliopistokeskuksessa
Mars 12. - 15. helmikuuta 
Mikä on Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje?

Uutiskirjeen toimittaa Nina Harjunpää, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Twitter @Nina.Harjunpaa


Lisätietoja Seinäjoen yliopistokeskuksesta ja Epanet-verkostosta
Website
Twitter
Website
Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirjeen postituslista on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteystietorekisteri, joka sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään vain uutiskirjeen postitukseen.

Voit koska tahansa 
lopettaa tilauksesi tämän linkin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen nina.harjunpaa (a) epky.fi. 


 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys & Seinäjoen yliopistokeskus · Kampusranta 9 C · Seinäjoki 60320 · Finland