Copy

Välkommen till: 

 

Hitta lösningar-genom enkla skapandemetoder

 

Monday, June 3, 2019 9:30 AM until Tuesday, June 4, 2019 4:00 PM
 
I denna två dagars workshop kommer vi att dela utmaningar vi möter och tillsammans hitta lösningar för dessa. Vi använder enkla skapandemetoder såsom lera, eller papper för att bygga prototyper som kan scannas in och sedan skrivas ut genom 3d-teknik. Genom att delta får ditt företag kunskap om hur ni kan använda Sliperiets resurser och personal samt bidrar till metodbyggnad för idéutveckling inom vård, hälsa & omsorg. 
Ingen tidigare kunskap behövs & eventet är kostnadsfritt. Vi bjuder på mat & fika. 

Note that even the program is circulated in English, the event will be held in Swedish. 

Day one (23rd of April, 2019)  Collaboratively finding solutions
9.30 – 9.4 Welcome and introduction to the workshop
9.45 – 10.15 Coffee and Ice breaking activity. (Participants introducing themselves)
10.15 – 11.30 Participants briefly presenting their challenge and start working on the problems collectively 11.30 – 13.00 Lunch and mingle
13.00 – 16.00 Continue working with finding solutions for our challenges and problems
Day two (24th of April, 2019) Individually making
8.30 – 10.00 Working on the solutions and finding ways to make them
10.00 – 10.15 Coffee Break
10.15 – 12.00 Continuing with making prototypes
12. 00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Finalizing the designs and wrapping up

Maximun three participants from each company.  This workshop is free for any small, medium company working towards the healthcare sector (or have an idea thay want to develope towards this sector)
Sliperiet
1 Thulegatan
Centrala Stan, Västerbottens län 903 26
Events powered by EventBrite
Copyright © 2019 Innovation +, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp