Copy

 

 
Ringsjöns vattenråds logotyp

Ringsjöns vattenråds nyhetsbrev # 5

Hej <<Förnamn>>!
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!
Vi drog igång årets fiske redan i början av januari, men fick sedan lägga ned det ca en månad senare. Nu har våren anlänt efter en lång frånvaro. Sjön är äntligen öppen och vi slipper freda båtarna från is. I vårt femte nyhetsbrev kan du läsa, bland annat, om det pågående arbetet i Ringsjön samt om färska rapporter om reduktionsfiskets påverkan på sjön. Vi tar också upp vattenmyndighetens samråd och bjuder på ett klipp om enskilda avlopp från Vetenskapsradion. 

Med vänlig hälsning
Ringsjöns vattenråd

Ringsjönytt
Överföring av braxen från båt till land

Efter, vad vi med skånska mått kan kalla, Fimbulvintern som lade ett islock över sjön och därmed effektivt satte stopp för vårt fiske är vi nu igång igen. Vårens trålningar startade måndagen 9 april. Vi inledde fisket i Sätoftasjön med en dagsfångst på ca 4 ton. På tisdagen flyttade vi över i Östra Ringsjön. Resultatet där blev 7,5 ton. Fångsten bestod i stort sett uteslutande av braxen. Endast ett fåtal rovfiskar kom med i tråldragen och de blev, som vanligt, varsamt återutsatta.

Räknar vi in fisket vi gjorde innan vintern slog till är vi nu uppe i närmare 40 ton fångst i år. En mycket bra säsongsinledning, trots ett långt ofrivilligt uppehåll.

Märkta fiskar

Bland de två dagarnas fångst på 11,5 ton hittade vi 5 märkta braxnar. I Sätoftasjön togs två stycken. Båda två märktes i Östra Ringsjön i juni 2013 och hade inte blivit återfångade tidigare. En av de tre braxnarna som nu återfångades i Östra Ringsjön märktes i Västra Ringsjön. Den har återfångats i Västra Ringsjön en gång tidigare, i oktober förra året. De andra båda märktes i Östra Ringsjön. Den ena av dem har återfångats fyra gånger, 2014, 2015, 2017 och nu 2018. 2017 fångades den i Västra Ringsjön. Samtliga återfångster på dessa fiskar har varit i trål. De har i snitt växt 8,8 cm sedan de märktes i juni 2013. Ökningen i längd varierade mellan 7 och 12,5 cm.

Det finns alltså fortfarande märkt fisk, gös, gädda och braxen, som simmar runt i Ringsjön. Om du fångar någon av dem önskar vi få veta om det. Läs mer om fiskmärkningsprojektet på denna sida.

Väderläget

Tyvärr spelar vädret oss nu återigen ett spratt. Denna gång är det hårda vindbyar som river upp sjöns vatten och tvingar oss att ta en ofrivillig paus. Enligt meteorologerna kommer det att blåsa hårt  ett par dagar framöver. Vi räknar med att vara igång för fullt igen nästa vecka.

Vattenståndet ser ut att kunna bli gynnsamt i vår. Om vädret fortsätter enligt prognoserna så kommer vi snart att kunna, ta i trä,  ta oss under bron och ge oss ut på jakt efter braxnarna i Västra Ringsjön. Just nu är det ca 15 cm för mycket vatten i sjön.
Vi kommer att sänka båtarnas hytter så bron mellan Östra och Västra Ringsjön inte längre utgör något hinder.

Rapporter

Vi har tagit hjälp av en konRapport om reduktionsfisket 2005-2017sultfirma för att ta fram två rapporter rörande Ringsjön. Den första heter "Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017" och utvärderar det reduktionsfiske och provfiske som vi har genomfört sedan projekt Ringsjöns start 2005. Rapporten tar också upp både yrkes-, sport- samt husbehovsfisket som görs i Ringsjön. Följande effekter av reduktionsfisket kan konstateras:

  • Ökat sommarsiktdjup (1,8 m år 2017)
  • Ökad utbredning av undervattensväxter och ökat artantal
  • Ökad mängd djurplankton, även av hinnkräftor
  • Högre täthet av bottendjur (Västra Ringsjön)
  • Större individuell tillväxt hos små gösar och abborrar
  • Större individuell tillväxt hos braxen och mört

Ladda ned fiskerapporten i sin helhet.

Rapport om sjöfåglar i Ringsjön 1968-2017Rapport nummer två behandlar rastande sjöfågel i Ringsjön. Den utvärderar inventeringarna som har gjorts, med få undantag, sedan 1968. Inriktningen på rapporten är hur reduktionsfisket i Ringsjön har påverkat fåglarna.
Generellt har vårt fiske givit positiva effekter på fåglarna. För en del arter har reduktionsfisket lämnat fåglarna opåverkade.  Inga av de inventerade arterna har påverkats negativt.

Ladda ned sjöfågelrapporten i sin helhet.

För den som önskar ta del av fler rapporter som rör Ringsjön så finns det en hel del att ladda ned på rapportsidan.

Andra vattenrelaterade nyheter


Glöm inte att ge din syn på vattenförvaltningen

Bild från samrådSista dagen för att inkomma med synpunkter på kommande vattenförvaltning närmar sig med stormsteg. Missa inte chansen att vara med och påverka hur nästa förvaltningsplan ska se ut och innehålla. Vårt vatten berör alla! Samrådet är uppdelat i två delar. Del 1 handlar om "Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen". Del två behandlar "Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor". Nytt för denna omgång är att det finns färdiga frågeställningar och medföljande formulär att fylla i. Senast 30 april behöver vattenmyndigheten ha in svaren på frågorna. Du hittar allt vad du behöver för del ett här och för del två här.

Yttrandet för medlemmar

För medlemmar i Ringsjöns vattenråds del kommer det att komma ut ett förslag på yttrande från rådets tjänstemannaberedning. Notera att det kommer att vara kort om tid innan vi måste ha in medlemmarnas eventuella slutliga synpunkter på förslaget. Kom också ihåg att man även kan lämna in sina synpunkter direkt till vattenmyndigheten.

Hanar förblev hanar efter bättre avloppsrening

Vetenskapsradion tar upp en dansk studie om enskilda avlopps påverkan på öringar. Bättre rening av enskilda avlopp verkar ha stor betydelse för att hanfiskar inte ska drabbas av könsförändringar. Den slutsatsen drar danska forskare som har gjort mätningar på fisk i 18 vattendrag på ön Fyn i Danmark.
Klicka här för att lyssna på inslaget på Sveriges radio.
 

Rapport från SLU om flodpärlmusslans situation

Flodpärlmusslor Foto: Joel BerglundFlodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka 600 populationer av musslorna saknar idag unga individer och föryngringen har upphört. Dammar i våra vattendrag har en negativ inverkan på artens förmåga att föröka sig, visar forskning från SLU. Läs mer om rapporten och om flodpärlmusslor på forskning.se.

För att ladda ner rapporten "Flodpärlmusslan i landskapet, Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering, Aqua reports 2017:14" gå till denna länk.

Bli medlem i Ringsjöns vattenråd

Bli medlem

Ringsjöns vattenråd finns för att främja Ringsjön och för att skapa och upprätthålla en frisk Ringsjö. Den som har intresse i detta, vill veta mer och vara med och påverka Sveriges beslut om vatten och hur det ska skötas är välkommen att bli medlem i Ringsjöns vattenråd.

Läs mer om hur du blir medlem på vår hemsida.

De senaste nyhetsinläggen

Dela
Twittra
Vidarebefordra
+1
Gå till vår hemsida
Vidarebefordra detta mail till en vän.
Copyright © 2018 Ringsjöns vattenråd


Vår postadress är:
Ringsjöns vattenråd
Höörs kommun
Södergatan 28
Höör 24321
Sweden

Lägg till oss i din adressbok


Du får detta meddelande för att du prenumererar på Ringsjöns vattenråds nyhetsbrev. Om du inte längre vill ha mail från oss hittar du länk till avanmälan längst ner i mailet.


Uppdatera dina inställningar eller säg upp din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp