Copy

 

 
Ringsjöns vattenråds logotyp

Ringsjöns vattenråds nyhetsbrev # 4

Hej <<Förnamn>>!
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev! Hösten är här och med den är sommaruppehållet över. Årets provfiske är avklarat, trålbåtarna är åter i böljan den blå efter en omgång service och tisdagen 3 oktober drogs de första tråldragen för säsongen. I vårt fjärde nyhetsbrev kan du läsa, bland annat, om det pågående arbetet i Ringsjön och i avrinningsområdet, nyligen publicerade rapporter samt se och höra Lars Anders Hansson berätta om forskningsresultat från Ringsjön. Vi hoppas att det faller dig i smaken!

Med vänlig hälsning
Vattenrådsekreterarna Richard och Rebecka

Ringsjönytt


Provfiske

Sammanställningen av provfisket är ännu inte färdig. Några korta reflektioner är dock:
Västra Ringsjön (24 bottennät):
  • Det som stack ut från "normalläget" är att vi i Västra Ringsjön inte fick en enda vuxen gös.
  • Fisksamhället domineras av abborre, både vikt- och antalsmässigt . På andra plats kommer mört.
  • En ny art fångades! Det var en gärs på 85 mm. Hur den kommit hit kan vi bara spekulera om. Likaså vilken inverkan det skulle kunna få på sjön om den etablerar sig. Vi vill gärna få veta om det är någon annan som fångat gärs, eller andra arter som inte finns i listan på denna sida, i sjön.
Östra Ringsjön (40 bottennät + 12 m pelagiska):
  • Drygt 5000 fiskar fångades. Det är största (antalsmässigt) fångsten på provfiske sedan 2002. Även här dominerades fisksamhället av abborre och mört.
  • Abborrynglen verkar något större än de är i Västra Ringsjön.
Läs mer om provfiske med översiktsnät här.
 

Senaste recipientkontrollen

I och med att siffrorna från recipientkontrollen för september har levererats kan vi ta fram våra sommarmedelvärden. I år var det återigen väldigt trevliga siffror som kom fram. Siktdjupet i sommar har det högsta snittdjupet över hela mätningsperioden, sedan 1972, och når upp till hela 1,9 meter i Östra Ringsjön. Vi får gå ända tillbaka till mitten av 1900-talet för att hitta sådana sommarmedelvärden. Dessutom har vi, för Ringsjön, väldigt låga koncentrationerna av både fosfor och kväve. För kvävets del får vi titta tillbaka ända till 1960-talet! Vill du ladda ned de senaste värdena hittar du dem här.

"Lokala åtgärder mot globala hot" - Föredrag om vårt arbete med Ringsjön

Lars Anders Hanssons föredrag på Youtube
Lars Anders Hansson, professor i akvatisk ekologi på Lunds universitet, besökte 13 september Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings medlemsmöte. Lars Anders berättade om hur vårt arbete med reduktionsfisket i Ringsjön har gett resultat. Videon är dock från 29 maj, då Lars Anders höll föredraget för Eslövs kommuns fullmäktige.

Andra vattenrelaterade nyheter


En fritt forsande Rönne å

Klippans kommun arbetar sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka med Rönneå-projektet, vars mål är att öppna upp Rönneå för vandrande fisk. Halvvägs mellan Ringsjöarna där ån börjar och utloppet i Ängelholm ligger idag tre kraftverk i Klippan som stoppar all fisk från att göra sin vandring. Tanken är att dessa kraftverk ska lösas in och därefter rivas så att forsmiljöerna kan återställas.

En sådan åtgärd skulle medföra att de nu stängda delarna av ån uppströms verken blir tillgängliga för lax, öring och ål igen.

Den 15 september lämnade kommunen in en ansökan om att få stöd från LIFE, EU:s miljöfond. Förhoppningsvis beviljas ansökan på 28 miljoner kronor som är tänkt att finansiera utrivningen av verken samt återställning och restaurering av åfåran. Förhoppningen är att Rönne å ska bli ett eldorado för både laxar och laxfiskare.

Se klippet med miljöstrategen Tord Andersson om arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å på SVTs hemsida.

Ny rapport om bekämpningsmedel i vattendrag

Länsstyrelsen har nyligen kommit ut med sin rapport "Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, Resultat från den regionala miljöövervakningen 2016". Rapporten avhandlar 2016 års provtagningar på bekämpningsmedel  i några skånska åar.

Övervakning av bekämpningsmedel i ytvatten har varit en återkommande del av den regionala miljöövervakningen i Skåne sedan 2010. I denna studie testades ett nytt grepp, att ta vattenproven efter regnepisod.


Rapporten kan laddas ned i sin helhet på Länsstyrelsens hemsida.

Åtgärder för bättre vatten

I en nyligen publicerad broschyr från vattenmyndigheterna kan man i ett lättillgängligt format läsa om deras åtgärdsprogram och om dess effekter. Även vattenrådens roll tas upp i publikationen. Läs hela skrivelsen här.

Inbjudan till vattendragsseminarium för Ätran och Nissan 29 november

Nissans och Ätrans vattenråd anordnar ett samverkansseminarium som kan vara av intresse för alla vattenråd, särskilt de avrinningsområden som har anknytning till Västerhavet. Seminariet kommer hållas i Halmstad. Dagen kommer bland annat innehålla föredrag om vattenförvaltning för vandringsfisk och en workshop för fortsatt informationsutbyte mellan vattenråden av väsentliga frågor och projekt.

Bli medlem i Ringsjöns vattenråd

Bli medlem

Ringsjöns vattenråd finns för att främja Ringsjön och för att skapa och upprätthålla en frisk Ringsjö. Den som har intresse i detta, vill veta mer och vara med och påverka Sveriges beslut om vatten och hur det ska skötas är välkommen att bli medlem i Ringsjöns vattenråd.

Läs mer om hur du blir medlem på vår hemsida.

De senaste nyhetsinläggen

Dela
Twittra
Vidarebefordra
+1
Gå till vår hemsida
Vidarebefordra detta mail till en vän.
Copyright © 2017 Ringsjöns vattenråd


Vår postadress är:
Ringsjöns vattenråd
Höörs kommun
Södergatan 28
Höör 24321
Sweden

Lägg till oss i din adressbok


Du får detta meddelande för att du prenumererar på Ringsjöns vattenråds nyhetsbrev. Om du inte längre vill ha mail från oss hittar du länk till avanmälan längst ner i mailet.


Uppdatera dina inställningar eller säg upp din prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp