Copy
GCL
Global Comparative Law
משפט משווה גלובלי
האתר הישראלי היחיד למשפט משווה בדיני תאגידים
חיפוש פסיקה בארה"ב, אנגליה, קנדה, אוסטרליה וסינגפור

www.gcl.co.il
The Court Reporter
Our global legal news on Your desk
www.gcl.co.il/LawRev  

הלכות חדשות בעולם
דיני חברות - דיני ניירות ערך - משפט עסקי
הבראה ופירוקים - איגוח - מתווכים פיננסים

ניוזלטר 300 - 11/03/2020

חברי מערכת:
ד"ר צבי גבאי
ד"ר דב סולומון
יפתח אבן טל
ורד שיידמן - עורכת ראשית
עיקרי ניוזלטר זה
 
בין חתימה לסגירה - חלק ראשון
  • השלכות התחזקותה הכלכלית של החברה במהלך תקופת התקשרותה בעסקת מיזוג למכירת מניותיה?
  • ביטול עסקת מיזוג אחת לאחר החתימה, לטובתה של עסקת מיזוג אחרת.

קלאסיקה:
  • חובות האמונים של הדירקטוריון בעת מכירת החברה ושאלת חובתו לערוך מכרז (התמחרות) בין מספר מציעים במסגרת מקסום רווחי החברה.
 
דיון משפטי
 בין חתימה לסגירה - חלק ראשון
 
Let that which stood in front go behind, let that which was behind advance to the front, let bigots, fools, unclean persons, offer new propositions, let the old propositions be postponed.”
 
Walt Whitman, RESPONDEZ! (1856)
 
ההצעה הטובה ביותר: עסקת מיזוג היא אירוע כאוטי במקרה הטוב. האפשרות לחבר בין שניים על מנת לייצר תוצר שלישי, היא אולי תוצאה רצוייה במעבדה לכימיה (תלוי, כמובן, במיקומה הגיאוגרפי של המעבדה), ואולם בעולם העסקים, היא מצריכה קפיצה מעל פי-תהום, חמושים באמון ובאמונה עיוורים בלבד, ביחס לחוזקה של רשת הביטחון שסופקה על ידי הצד השני. ומרגע שהתקבלה ההחלטה להתמזג ועד להשלמת מהלך נועז זה, הכוורת מזמזמת ורוטטת מאנרגיות של תפוקה: מיטב המוחות נקראים לבחון מגוון של אופציות ופוטנציאל לצמיחה; שולחים ושליחים שוקלים ומתמחרים הצעות כלליות והצעות מפורטות; תחשיבים ונוסחים נרשמים ונמחקים על גבי עשרות טיוטות; סיכונים וסיכוייהם נבחנים בהערכות גסות על ידי יועצים קפדניים; מבנה עסקה שהתגבש בעמל מוחלף בדקותיים, על ידי מבנה חדש; וויתורים גדולים כקטנים, נבחנים תחת מיקרוסקופ, כמעט בהתעלם מתרומתם הריאלית של כל אחד מהם, לעסקה; מידע נמסר ומידע נחשף ועובדות צפות ומקדמות את הנושאים-והנותנים צעד קדימה ושניים אחורה, כבריקוד ולס מגושם שנרקד על ידי שניים שהפריזו בשתייה; ואם כל אלה אינם מספיקים, הרי שתחזית עתידית, שעריכתה היא פעולה מובנית ורציונאלית כמעט כמו העלאה באוב, הופכת בסיס עיקרי לקבלת החלטות חורצות גורל.
מה שהתחיל כרעיון אקראי בשיחת טלפון חברית בין שניים, שידעו לרוץ חזרה לחברות שמהן הגיעו ולזרוע זרעים ראשוניים של תקווה, ומסתיים באירוע חתימות חגיגי של המורשים המתיישבים סביב לשולחן האובלי חמושים ביועצים, מלוּוים במלווים פיננסיים, מתהדרים במיטב החליפות, לוגמים קפה בינוני בטיבו ובוחנים את הסנדוויצ'ים הקטנים והמדוּגמים שהובאו לעטר את השולחן לכבוד האירוע -אינם מעידים על התקופה הסוערת שבתווך, שהובילה לגיבושה של העסקה הסופית אשר נחתמת, כעת,  על ידי נציגים טרוטי-העיניים של שתי החברות.
עסקת מיזוג היא אירוע כאוטי, לא רק משום תקופת גיבושה הסוערת, אלא גם, ובעיקר, משום שהחתימה על ההסכם איננה סוגרת את הפרק הכאוטי ואת תקופת אי-הוודאות. נהפוך הוא. החתימה רק פותחת את התקופה, מבטיחה המשך של דריכות מלאה, עקב העובדה שעסקאות מיזוג נוקבות בשני מועדים - מועד החתימה ומועד הסגירה - וקיומם של שני מועדי מפתח אלה, מייצר עוד מסדרון המתנה מורט עצבים שבמסגרתו, תקופת הסיכומים בין הצדדים אולי הסתיימה, אך עדין לא ניתן להסתמך על ההישגים המסחריים שהושגו, והם נותרים תיאורטיים, לעת עתה.
במהלך תקופת ההמתנה שבין החתימה ובין הסגירה, נמצאות שתי החברות המתמזגות בתקופה רגישה במיוחד עבור כל אחת מהן, כחיות הרובצות על גבן, כשבטנן הרכה חשופה לעיני כל. תקופה זו מזמנת שלל של אירועים משפיעים - חלקם מרגיזים, רובם מפתיעים - אשר עלולים לטרוף את הקלפים, לטלטל את מאזן הכוחות שהושג בעמל רב, ואפילו להביא להתרסקותה של העסקה, עוד קודם לצאתה לדרך עצמאית. פלישתו השקטה של צד שלישי, טורף נודד ללא עדר משלו, אשר מבקש להמליך את עצמו, מיד לאחר שיעלה בידיו לסלק את המנהיג הנוכחי, היא דוגמה מצויינת לאירוע כזה.
ניוזלטר זה צפוי להיות מורכב משני חלקים. החלק הראשון - גיליון Court Reporter זה - יעסוק בהשלכות פזילתה של החברה הנמכרת, לכיוונם של מחזרים אטרקטיביים נוספים, בנסיבות שבהן הסכם המיזוג בין החברה הנמכרת ובין הרוכש הנבחר כבר חתום (ולכך השלכות משפטיות ברורות), אך עסקת המיזוג טרם נסגרה (וגם לכך, השלכות משפטיות ברורות). בתנאים שרחוקים להיות "מהלך עסקים רגיל" (מהיבטים של "נורמטיביות מסחרית" של הביטוי, שהרי לא כל יום נמכרת חברה), מתעוררות שאלות כבדות משקל בהתייחס להמשך ה"שופינג" של החברה הנמכרת, בתקופת הביניים שלאחר החתימה ועד לסגירת עסקת המיזוג, הכוללות את התהיות הבאות: מה הן הנסיבות שבהן יכולה חברה נמכרת להמשיך ולבחון אופציות, על אף חתימתו של חוזה למכירת החברה? איזה עקרון משתקף מאחורי ההיתר לאפשר לדירקטוריון חברה נמכרת להמשיך לבחון אופציות חלופיות? ועד כמה יש לאפשר את הגבלת האופציות להמשיך ולפזול לעברן של אופציות אטרקטיביות נוספות בתקופת הביניים (וראו, להשלמת שאלה זו, גם את Court Reporter, גיליון מספר 267: תניות נועלות בעסקת מיזוג)?  

 
סוגיות משפטיות בפסקי הדין
השלכות התחזקותה הכלכלית של החברה במהלך תקופת התקשרותה בעסקת מיזוג למכירת מניותיההאם קיימת חובה כלפי הדירקטוריון לערוך התמחרות בין מספר רוכשים פוטנציאליים משמחיר מניית החברה צפוי לעלות בתקופת גיבוש עסקת המיזוג?; משהוחלט על מכירת חברת מטרה, האם חייבים חברי הנהלתה לפנות לרוכשים פוטנציאליים אחרים כדי לבדוק את האפשרות שיגישו הצעה מתחרה לרכישת החברה, על מנת שיהיה ניתן לומר, כי הדירקטורים וההנהלה עמדו בחובותיהם כאמונאים (כבעלי חובות אמונים)?; אימתי יראו בדירקטוריון חברה כנגוע בעניין אישי?; חובות אמונים של הדירקטורים בעת ניהול משא ומתן לקראת התקשרות בהסכם מיזוג עם בעלת השליטה בחברה; מתחם חובות אמונים אלה של הדירקטוריון - מה הן כוללות?
 
ביטול עסקת מיזוג אחת לאחר החתימה, לטובתה של עסקת מיזוג אחרתהחלטת דירקטוריון לבטל עסקת מיזוג אחת לפני השלמתה, לטובת בחירתה של עסקת מיזוג אחרת; מיהו בעל שליטה בחברה?; המבחנים לקביעת קיומה של שליטה אפקטיבית; המבחנים לקביעת שליטה אפקטיבית של בעל מניות המחזיק פחות מ-50% מכוח ההצבעה בחברה; האם לבעל השליטה חובות אמונים מיוחדות באשכול חברות?; מהן עסקאות בעלי שליטה?; עסקת חברה שלבעל השליטה עניין אישי בה; אלו סוגי חובות יש לבעל השליטה כלפי החברה וכלפי בעלי מניות המיעוט?; מטרתה של הטלת חובות אמונים כלפי בעלי השליטה בחברה; באילו נסיבות יראו בדירקטור כמי שמצוי בניגוד עניינים בעת שהוא מאשר עסקת מיזוג?; מיהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור - מתי היא מתקיימת, ומתי היא מופרכת?; הפרת חובות אמונים של דירקטורים בניהול משא ומתן לקראת מיזוג החברה; חובתם של הדירקטורים למקסם את רווחי בעלי מניותיה בהסכם המכירה, תוך בחירה בדרך הסבירה ביותר - a path of reasonableness - לשם כך; משמעות החובה להשיא רווחים.
 

קלאסיקה:
 
חובות האמונים של הדירקטוריון בעת מכירת החברה ושאלת חובתו לערוך מכרז (התמחרות) בין מספר מציעים במסגרת מקסום רווחי החברה.
 


לקריאת פסקי הדין המלאים
ניוזלטר 294 (MFW overkill)
ניוזלטר 293 (מיהו הדירקטור העצמאי)
ניוזלטר 292 (סיוע ברכישת מניות חברה)
ניוזלטר 291 (משפטי העשור)
ניוזלטר 290 (זכויות עובדים - חובות חברה)
ניוזלטר 299 (זכויות הצבעה)
ניוזלטר 298 (הבוקר שלמחרת)
ניוזלטר 297 (תמורה הולמת)
ניוזלטר 296 (דילול ודבוקה) (דילול ודבוקה)
ניוזלטר 295 (שאלה של תזמון)
What Does GCL do?
GCL - Global Comparative Law
Facebook
Website
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
contact@gcl.co.il   08-9229552   ת.ד. 268, מודיעין

www.gcl.co.il/LawRev  


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GCL - Global Comparative Law · בת חן · ת.ד. 110 · מושב חרות 4069100 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp