Copy
GCL
Global Comparative Law
משפט משווה גלובלי
האתר הישראלי היחיד למשפט משווה בדיני תאגידים
חיפוש פסיקה בארה"ב, אנגליה, קנדה, אוסטרליה וסינגפור

www.gcl.co.il
The Court Reporter
Our global legal news on Your desk
www.gcl.co.il/LawRev  

הלכות חדשות בעולם
דיני חברות - דיני ניירות ערך - משפט עסקי
הבראה ופירוקים - איגוח - מתווכים פיננסים

ניוזלטר 297 - 19/02/2020

חברי מערכת:
ד"ר צבי גבאי
ד"ר דב סולומון
יפתח אבן טל
ורד שיידמן - עורכת ראשית
עיקרי ניוזלטר זה
 
תמורה הולמת
  • העברת נכסי חברה שביצע דירקטור לפירעון חובות אישיים ו"הגנת תמורה" של הרוכש.
  • נפקותו של שינוי בחוזה אשר לא עיגן התאמה של התמורה החוזית.
  • התנגשות דינים ביחס לזכות המחזיק למכור מניות ו"הגנת תמורה" של הרוכש.
  • דינה של הבטחה מסחרית בין שותפים אשר לא כללה תמורה.
  • הפרמטרים לקביעת תמורה הולמת בעד נכסי חברה בקשיים פיננסים.
 
דיון משפטי
תמורה הולמת
 
“I will help you to approach if you approach, and to keep away if you keep away.”
 
Antonio Porchia, 1885-1968, Italian-Argentinian poet
 
גומלין: יחסים טובים בין שניים מתבססים, בין היתר, על קשרי הגומלין שביניהם, אשר בהגדרה קרירה יותר, ניתן לכנות "תמורה הדדית". זה נשמע קליני ובפרט יעיל להחריד, ואולם נתינה וקבלה הדדיים הם שני מרכיבים חיוניים והכרחיים לקיומו של קשר אנושי טוב, אשר שם "כנר לרגליו" (יאללה, נעוף עם זה עד הסוף) ערכים של כבוד הדדי ובפרט נתינה, לצד השמירה על פרטיותם ונפרדותם של הפרטים בקשר, על מנת להבטיח יחסים המתאפיינים בבגרות ובבריאות. אל דאגה, למי שזה קצת גדול עליו אפשר גם אחרת, ואז הסטנדרטים הם משמעותית, פחות מחמירים.
כאשר אחד הצדדים חש שהוא נותן יותר מאשר הוא מקבל, או שהוא מקבל יותר ממה שהוא מבקש, או שהוא מתחזק יחסי קח-תן עם האדם הלא נכון למשימה, ניתן להניח שתחושה זו תוביל במהירות לא מפתיעה, לשליפתו של הפנקס השחור הקטן, שכל אחד מאיתנו מחזיק בכיס האחורי של המכנסיים, קרוב לאזור שממנו אנחנו מתחשבנים. אולם זה לא רק עניין של פנקסנות קטנונית גרידא. זה עניין של בדק בית נדרש. זה עניין של תפיסת מושג האהבה כדבר שעשוי ללבלב בסביבה של תמיכה הדדית והשפעה מפרגנת, אך גם צפוי לשלוח גרורות של תסכול במסגרתם של יחסי תלות וזלזול. זה עניין של שימור עצמי בריא, לשם הבטחת איכותם של היחסים וחיוניותה של הדינימיקה הדואלית הנוצרת במסגרתם, ובל נשכח כי לשם, בעצם, אנחנו רוצים להגיע - לדינמיקה. אז אדרבא! נבדוק בכל בוקר מחדש.
גומלין הם מטבע המסחר המקובל בשווקים חברתיים מפותחים באשר הם ובאמצעותם, משתקפים הצרכים השונים שבין הצדדים, המגבשים את הסיבה ואת התמריץ הראשוני והבסיסי, ליצירתו של הקשר. הבשורות הטובות הן, שמבחינה תחשיבית קרה, מתקיימת מעגליות מופלאה ומפרה מאוד, המתבססת על העובדה שלי יש את מה שאתה רוצה, ושאני צפויה לקבל את מה שאצלך קיים אך אצלי הוא חסר, ולוּ רק יכולנו להסתפק במשוואה הפשוטה והאינטליגנטית הזו, הכל יכול היה להסתיים בטוב. אלא שכרגע, אני נושאת את המילה "אינטליגנציה" לשווא. למי ש"גנים של סוחר ממולח" מתרוצצים שאפתניים בעורקיו, הוא צפוי להמשיך ולדרדר את הלך-הרוח גם לערימת השאלות הממלכדות הבאות - עד כמה, בעצם, שווה לך, מה שיש אצלי? עד כמה משתלם לי, מה שיש לך להציע? וכדי לתקוע את המסמר האחרון על ארון קבורתה של החמימות האנושית - עד כמה מה שאתה צריך ממני, הוא שווה ערך למה שיש לך להציע לי? וכמה מהר עברנו מהשראה למשא ומתן, עוד אחד מיני רבים אשר פוקדים את ימינו וחיינו כמספר כוסות הקפה שאנחנו צפויים לצרוך.
מרבית שיטות המשפט בעולם מחייבות, כתנאי סף להתערבותם בסכסוך בין צדדים הטוענים כי הם קשורים זה לזה בחוזה משפטי, כי תתקיים הדדיות בחליפין שנערכו ביניהם, ובמילים אחרות, שהמסחר ילווה בתמורה ולא יהיה בגדר ג'סטה חינמית. הסיבות לכך הן רבות. המרכזית שבהן מתבססת על ההנחה שכל אחד צריך משהו, קטן או גדול, אבל משהו, מהאדם או מהקבוצה אליהם הוא קשור, ורצונות הדדיים, בפרט כשהם מתגשמים אחד לצד השני, עשויים ככלל אצבע, להגשים יחסים מאוזנים, או לפחות מבטיחים להפחית את הסיכוי והסיכון לקיומם של יחסים נצלניים, המזניקים, בסוף, גם את מערכות המשפט שבוודאי שאינן מזדרזות לתמוך במבנה חוזי כזה שנרקם בין הצדדים.
המונח "תמורה" הוא מונח משפטי פשוט למדי, אשר הופך לסיוט פרשני ברגע שמצמידים לו גם מעריך שווי בדמותה המאתגר של המילה "הולמת" או "ראויה" (adequate) וּמריצ'-ורצ' קיבלנו את ההגדרה "תמורה הולמת". עכשיו לך תיצוק לדבר הזה תוכן. האתגר הוא מכובד ולדגל מוזעקים, חדשות לבקרים, טובי המומחים, חדי המוחות, מרובי התארים (או רבי התארים?) ובעיקר, החולמים הגדולים שאינם מפחדים לרפד עקרונות משפטיים של שוויון בתיאורים מופשטים יותר, מבלי להתחייב, זאת עד לרגע שבו כבר אין ברירה. גם בית המשפט העליון באנגליה לא נותר שותק, ובפסק דין מצויין שניתן עם סגירת שנת 2019, הוא מפשיל שרוולים ומוכן לדון באומץ הנדרש, במבחנים לקביעת "תמורה הולמת", בנסיבות המורכבות ביותר שיש - בעת מכירתם של נכסי חברה שנחנקה כלכלית. אז - אלו הן נסיבות ואלה הם הגורמים, שיש להתחשב בהם ולשקול אותם, בעת הקביעה כי התמורה ששולמה, היא אכן הולמת? על כך רבותיי, נרחיב את הדיבור ב-Court Reporter זה.  

 
סוגיות משפטיות בפסקי הדין
העברת נכסי חברה שביצע דירקטור לפירעון חובות אישיים ו"הגנת תמורה" של הרוכשהעברה ללא סמכות של נכסי חברה חדלת פירעון?; באילו מקרים ייהנה צד ג' שקיבל לידיו נכסי חברה בהעברה אסורה, מהגנה על בסיס טענת אי-ידיעה ותשלום תמורה?; שימוש בנכסי חברה לטובתו הפרטית של דירקטור ותוך הפרת חובות האמונים.
 
נפקותו של שינוי בחוזה אשר לא עיגן התאמה של התמורה החוזיתהאם ניתן לאכוף חוזה אשר אינו קובע תמורה? - הדין בקנדה; האם שינוי בחוזה חייב להיתמך בתמורה נוספת? - הדין בקנדה; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים.
 
התנגשות דינים ביחס לזכות המחזיק למכור מניות ו"הגנת תמורה" של הרוכשאיזה דין יחול ביחס לשאלות הקשורות בזכות הקניינית ו/או החוזית של מניות - האם דין מקום מגורי בעל המניות או דין מקום הימצאן של המניות?; איזה דין יחול ביחס להחזקה בנאמנות של מניות - האם דין מקום מגורי בעל המניות או דין מקום הימצאן של המניות?; האם זכותו של צד ג', שרוכש בתמורה ובתום לב מניות מבלי לדעת כי הן מוחזקות בנאמנות, גוברת על זכותו של המוטב בנאמנות?
 
דינה של הבטחה מסחרית בין שותפים אשר לא כללה תמורהתוקפן המשפטי של הבטחות הנמסרות בין קבוצות שליטה בחברה; גזילת הזדמנות עסקית על ידי צד למיזם משותף; האם עסקה מאוחרת יותר, בין אחד הצדדים לצד שלישי, שהולדתה במיזם המשותף, התגבשה לכלל נטילה שלא כדין של הזדמנות עסקית שהיתה שייכת למיזם המשותף?; הפרת חובות אמונים של נושאי משרה בחברה בגין גזילת הזדמנות עסקית השייכת לחברה; נטילת הזדמנות עסקית על ידי נושא המשרה בחברה ונטילת הזדמנות עסקית על ידי בעל השליטה בחברה; נטילת הזדמנות עסקית מהחברה והפרת חובות הנאמנות; התנאים המחמירים להוכחת גזילתה של הזדמנות עסקית השייכת לחברה; האם ניתן לאכוף חוזה שאינו קובע תמורה – הדין בארצות הברית?; מה היא תמורה על פי דין אשר מגבשת חוזה מחייב?; האם ניתן להתנות את תחולתן של חובות האמונים במסמכי חברה פרטית?; ביטול חובות אמונים בחברות פרטיות בדלוור במסגרת הסכם בעלי מניות - מה משמעו ומהן השלכותיו?; האם יש לדחות על הסף עילות תביעה מכוח דיני האמונאות לנוכח קיומן המקביל של עילות תביעה חוזיות מכוחו של הסכם בעלי מניות בחברה דלוורית פרטית?
 
הפרמטרים לקביעת תמורה הולמת בעד נכסי חברה בקשיים פיננסיםמהי תמורה הולמת לנכסי חברה אשר נמכרים במסגרת קשיים פיננסיים?; מהי תמורה בלתי הולמת של נכסי חברה שנקלעה לחדלות פירעון אך לא נפתחו כנגדה הליכי פירוק?; המבחנים לקביעת היותה של תמורה, תמורה הולמת, בעד נכסי חברה, מנקודת ראותם של נושי החברה; סמכויות בתי המשפט בעת שהם מזהים כי נכסי חברה חייבת נמכרו בתמורה שאיננה הולמת; מהו סעד הולם בגין מכירת חברה בקשיים כלכליים בתמורה לא הולמת?; תנאים על פי דין למימוש בטוחה בתנאים מסחריים סבירים (commercially reasonable); הקורלציה בין חובת עריכת מכרז ציבורי לרכישת נכסי החברה, לבין שאלת התקיימות תנאי רכישה "בתנאים מסחריים סבירים"; משמעותו המשפטית של מתן כוח עודף לחברה להוביל את הליך מימוש נכסיה משהפכה חדלת פירעון בהסכם מימוש נכסים; ההגינות המסחרית במכירת נכסי חברה חדלת פירעון לאחד מנושיה המובטחים; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון; מהי העברה פסולה של נכסי חברה חייבת?; מהי הברחת נכסים אסורה של חברה חייבת?

 
לקריאת פסקי הדין המלאים
ניוזלטר 291 (משפטי העשור)
ניוזלטר 290 (זכויות עובדים - חובות חברה)
גליון מספר 289 (מגבלות זכות העיון במסמכי חברה)
גליון מספר 288 (תפיסת נכסי חברה חייבת)
גליון מספר 287 (הטבה למנכ"ל בעסקת מיזוג)

 
ניוזלטר 296 (דילול ודבוקה)
ניוזלטר 295 (שאלה של תזמון)
ניוזלטר 294 (MFW overkill)

ניוזלטר 293 (מיהו הדירקטור העצמאי)
ניוזלטר 292 (סיוע ברכישת מניות חברה)
What Does GCL do?
GCL - Global Comparative Law
Facebook
Website
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
contact@gcl.co.il   08-9229552   ת.ד. 268, מודיעין

www.gcl.co.il/LawRev  


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GCL - Global Comparative Law · בת חן · ת.ד. 110 · מושב חרות 4069100 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp