Copy
GCL
Global Comparative Law
משפט משווה גלובלי
האתר הישראלי היחיד למשפט משווה בדיני תאגידים
חיפוש פסיקה בארה"ב, אנגליה, קנדה, אוסטרליה וסינגפור

www.gcl.co.il
The Court Reporter
Our global legal news on Your desk
www.gcl.co.il/LawRev  

הלכות חדשות בעולם
דיני חברות - דיני ניירות ערך - משפט עסקי
הבראה ופירוקים - איגוח - מתווכים פיננסים

ניוזלטר 301 - 18/03/2020

חברי מערכת:
ד"ר צבי גבאי
ד"ר דב סולומון
יפתח אבן טל
ורד שיידמן - עורכת ראשית
עיקרי ניוזלטר זה
 
בין חתימה לסגירה - חלק שני
  • התניית סגירת עסקת המיזוג בקבלת חוות דעת משפטית שאיננה מושגת.
  • שינויי שוק המשפיעים על היכולת למלא אחר התנאים המוקדמים לסגירת עסקת המיזוג.
  • "שינוי נסיבות מהותי" בין חתימה לסגירה והתנגדות מוכר לסגור עסקה.
  • תרמית ומצגים כוזבים בהסכם המיזוג והשפעתם של אלה על סגירת עסקת המיזוג.
  • על הקשר שבין תרמית בסעיף "המצגים" שבהסכם המיזוג ובין סעיף "שינוי נסיבות מהותי" שחל בין החתימה לסגירת עסקת המיזוג.

קלאסיקה:
  • פירוש המונח "מהותי" בהקשרו לסעיפי "המצגים וההתחייבויות" שבהסכמי מיזוג וכיצד נבחן ונמדד המונח "שינוי נסיבות מהותי"?
 
דיון משפטי
בין חתימה לסגירה - חלק שני
 
“Due to circumstances beyond my control, I will no longer be controlling any circumstances.”
 
Allen Kloch
 
שינוי נסיבות מהותי: נוווווו? אז מה כבר יכול לקרות לנו, שמעולם לא ציפינו לו? במה יכולה המציאות הלא-מתוכננת להפתיע ולטלטל אותנו עד לשורשים? עד כמה יכולות נסיבות יומיומיות לעבור כזו מטמורפוזה, ובאופן כה מהותי, עד כדי הפיכת המערך העובדתי לבלי היכר? כפּרי בשל, נוחת נושא משפטי ומסחרי מורכב זה, על שולחננו הבוקר, אני מודה ומתוודה, ודווקא היום, ברגעי כתיבת שורות אלו, בתקופה קיצונית ורדיקלית של אי-ידיעה ואי-וודאות ידועים בוודאות, התהייה המעניינת באמת, הדילמה העיקרית בחשיבותה, השאלה הרלבנטית ביותר בהתייחס לשינוי נסיבות מהותי (Material Adverse Effect), נותרת, תמיד, אותה שאלה: מי נושא באחריות לשינוי, אם בכלל?
אירועים קיצוניים ודרמטיים מאפשרים לנו לבחון מחדש את כוחם ואת תוקפם של פתרונות עקרוניים שגובשו בזמן רגיעה, בתקופה שניתנו כתשובות לשאלות תיאורטיות בלבד, כשהפעם, נבחנים אלו בזמן אמת, תחת אש. כממצא ראשון, מסתבר שהתשובות שהוכנו מראש, לאותה היערכות חלופית שתוכננה, אינן עומדות תמיד תחת עומסי הלחצים בתקופות משבר. ההחלטה לנטוש את התשובה הראשונה העקרונית שהתגבשה בצלילות מחשבתית, לטובת תשובה חדשה שהתקבלה תחת לחץ, דקות ספורות לפני ששגרת היומיום משתנה ומתהפכת, היא החלטה שאפשר להבין אותה ולהזדהות עימה, בוודאי שמבחינה רגשית. אולם האם שינוי החזית הזו, בזמנים הקשים, הופך את התשובה האחרונה לנכונה יותר ואת התשובה הראשונה, לרלבנטית פחות? שינוי החזית בתקופות דרמטיות מעיד על כך שבזמן של לחץ, קיימת התחושה כי התשובה העקרונית שנבנתה בעיתות רגיעה, לא לקחה בחשבון את כל הפרמטרים הלא צפויים. האומנם? האם שום דבר ממה שאירע לא היה צפוי?
בעבר, בשנות ה-80 של המאה הקודמת בעיקר, סעיפי ה- Force Majeure בחוזים מסחריים רבים, שיקפו את הגישה הרווחת כלפי שינויים לא צפויים. השימוש בסעיפי חוזה אלה, היה פשוט: כשידיהם פרושות בחוסר אונים לצדדים ופניהם פונות כלפי מעלה, מוכנים ונכונים להאשים כוח עליון וגדול לקרותם של האירועים החדשים שכביכול לא נצפו, ביקשו צדדים לחוזה לפטור עצמם מאחריותם החוזית. בתי המשפט שנאו את זה, וזאת באנדר-סטייטמנט, ועל כן הזדרזו לצמצם את חזקתם וחוזקם של סעיפים מסוג זה. חלופה מתוחכמת יותר לא אחרה לבוא. במאה הזו, בעסקאות מסחריות מורכבות כדוגמת מיזוגים, אלו הם שני הסעיפים החוזיים  - "מצגים והתחייבויות" ו"שינוי נסיבות מהותי" - המסדירים "הפתעות לא צפויות", והם מתוחכמים הרבה יותר מסעיף הפורס מאז'ור, אולי משום שלכאורה, הם מותירים את הכוח ואת האחריות בידיהם של הצדדים לחוזה.
שני הסעיפים האמורים, הם שמעניינים אותנו בחלקו השני של הגיליון העוסק בתקופת הביניים שבין החתימה ובין הסגירה של עסקת מיזוג. הסעיף החוזי הראשון, הוא סעיף המצגים וההתחייבויות, שבמסגרתו חברה נמכרת מציגה מצגים מגוונים ביחס למצבה המשפטי, הכלכלי, העסקי וכיוצ"ב, עליהם מסתמך הרוכש ומבסס את החלטתו לרכוש את החברה. הסעיף השני, מעניק לרוכש זכות לבטל את עסקת המיזוג, בקרות אירוע במהלך תקופת הביניים, שהוא בגדר "שינוי נסיבות מהותי" (Material Adverse Effect), שלא נצפה קודם לכן, על ידי הצדדים, ואשר נחזה על ידי הרוכש כ"מכה קשה" בכנף אשר מונעת מהמטוס להמריא.
ובתי המשפט? מה יחסם של בתי המשפט אל שני סעיפים אלה? הצצתי הבוקר החוצה. ראיתי קיפוד קטן על המדרגות. קראתי לו ארמדיל. אין ארמדילים בישראל למיטב ידיעתי והקיפוד גם לא היה דומה לארמדיל מלבד, אולי, המבט המופתע מנוכחותי. אלא שאני קמתי הבוקר נחושה, ועל כן עובדות יבשות נדחקו הצידה. הסברתי לארמדיל שאין ברירה! אני בסגר, אנשים חולים, הכלכלה המקומית והעולמית קורסת והוא אשם בכל. הוא הארמדיל ששינה את נסיבות חיי באופן מהותי. גיליתי בגרות. לא זרקתי אישומים והאשמות כלפי מעלה. הפעם, הסתכלתי כלפי מטה והוא היה שם. בזמן הנכון במקום הנכון, צפוי לשאת על עצמו את כל דברי ימי תועבת העולם. אז סגרנו חוזה אחריות מפורט שאת תנאיו מניתי אחד לאחד, והארמדיל קיבל אותם בשתיקה.
פרשת Akron, נסיבותיה ועקרונותיה, נבחנת במסגרתו של פסק דין חדש שניתן לאחרונה בדלוור, אשר מנתח את שני הסעיפים האמורים (סעיף המצגים וההתחייבויות וסעיף שינוי נסיבות מהותי) וב-Court Reporter זה, נבדוק את המבחנים המיושמים על סעיפי "שינוי נסיבות מהותי" הנהוגים בעסקאות מיזוג, ונעמיק ב"אלמנט ההפתעה" וב-"מרכיב ה-וואו" של השינוי המהותי הבלתי צפוי, אשר צפוי לשנות את המציאות, לצד האחריות החוזית של צדדים להסכם חתום.
 
הודעה קצרה ומרגשת: בימים של סגר פיזי וגם קצת רגשי, אנחנו מזמינים את הקהילה המשפטית המכובדת בישראל, לכתוב כתבות וניתוחים משפטיים קצרים ומעניינים, אותם נשמח לפרסם ב- Court Reporter.
 
סוגיות משפטיות בפסקי הדין
התניית סגירת עסקת המיזוג בקבלת חוות דעת משפטית שאיננה מושגתמילוי ואי-מילוי התחייבויות מוקדמות כתנאי לסגירת העסקה; כיבוד עקרון חופש החוזים ועמידת הצדדים בהתחייבויותיהם החוזיות; ביצוע בעין ואכיפת חוזים בדלוור; חוזים מסחריים ואכזבת הקונה; ביטול עסקת מיזוג במועד הסגירה.
 
שינויי שוק המשפיעים על היכולת למלא אחר התנאים המוקדמים לסגירת עסקת המיזוגעד כמה שינויי שוק דרמטיים בתקופת הביניים שבין החתימה לסגירה, הם משפיעים או שאינם משפיעים, על הסגירה, ומי נושא באחריות בגין כך?; אכזבת קונה מעסקת מיזוג ודרישת מוכרת לחייב את הקונה להשלים את עסקת המיזוג; חוזים מסחריים ואכזבת הקונה; ביטול עסקת מיזוג במועד הסגירה; שינויי שוק בתקופת ביניים והחלטת קונה שלא להשלים עסקת מיזוג; האם מצגים והתחייבויות בעסקאות מיזוג מקימים חובות שלא להפריע לגיבוש ההסכם, או שמא הם מחייבים נקיטה של פעולות אקטיביות להבטחת סגירתו?
 
"שינוי נסיבות מהותי" בין חתימה לסגירה והתנגדות מוכר לסגור עסקהשינוי נסיבות מהותי בעסקי חברה בתקופת הביניים שבין החתימה על עסקת המיזוג לבין מועד הסגירה; התחייבות חברה נמכרת להמשיך להפעיל את החברה בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד הסגירה, במהלך עסקים רגיל ולמנוע שינויים מהותיים במצבה; חוזים מסחריים ואכזבת הקונה; ביטול עסקת מיזוג במועד הסגירה; שינויי שוק בתקופת ביניים והחלטת קונה שלא להשלים עסקת מיזוג; האם מצגים והתחייבויות בעסקאות מיזוג מקימים חובות שלא להפריע לגיבוש ההסכם, או שמא הם מחייבים נקיטה של פעולות אקטיביות להבטחת סגירתו?
 
תרמית ומצגים כוזבים בהסכם המיזוג והשפעתם של אלה על סגירת עסקת המיזוגיסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; האם הפרה יסודית לכאורה של אחד הצדדים לחוזה מצדיקה את ביטול החוזה על ידי הצד השני?; תוקפו של ביטול חוזה על ידי צד נפגע; מצגים כוזבים בחוזה מסחרי הנמסרים במטרה לשדל צד להתקשר בעסקת מיזוג; מצג שווא כוזב ומצג שווא תמים ואחריות לפי (1)2 לחוק מצגי שווא האמריקאי; ביטול חוזה מטעמי מצג שווא כוזב, במטרה להשיב את המצב לקדמותו.
 
על הקשר שבין תרמית בסעיף "המצגים" שבהסכם המיזוג ובין סעיף "שינוי נסיבות מהותי" שחל בין החתימה לסגירת עסקת המיזוגמהו "שינוי נסיבות מהותי" בחברה נרכשת, המקימה לטובת הרוכש, זכות לבטל את עסקת המיזוג?; אכיפה בעין של הסכם מיזוג וחיובה של רוכשת לסגור את העסקה, על אף שהסתבר כי חלק מהמצגים שנכללו בהסכם המיזוג היו כוזבים; האם מצגים כוזבים ששולבו בסעיף המצגים וההתחייבויות שבהסכם מיזוג, התגבשו לכלל שינוי נסיבות מהותי (Material Adverse Effect), אשר בגינו יש לאשר את ביטול ההסכם על ידי הרוכשת?; האם תרמית שנחשפה בחברה הנרכשת, ואשר באמצעותן של פעולות תיקון וריפוי שביצעה החברה, "ריפאו" את סעיף המצגים וההתחייבויות שבעסקת המיזוג, "מרפים" את ידיה של הרוכשת אשר ביקשה לבטל את עסקת המיזוג?; שינוי נסיבות מהותי בעסקי חברה בתקופת הביניים שבין החתימה על עסקת המיזוג לבין מועד הסגירה; התחייבות חברה נמכרת להמשיך להפעיל את החברה בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד הסגירה, במהלך עסקים רגיל ולמנוע שינויים מהותיים במצבה; חוזים מסחריים ואכזבת הקונה; ביטול עסקת מיזוג במועד הסגירה; האם הפרה יסודית לכאורה של אחד הצדדים לחוזה מצדיקה את ביטול החוזה על ידי הצד השני?; תוקפו של ביטול חוזה על ידי צד נפגע; ביטול חוזה מטעמי מצג שווא כוזב, במטרה להשיב את המצב לקדמותו; ביצוע בעין ואכיפת חוזים בדלוור; שינויי שוק בתקופת ביניים והחלטת קונה שלא להשלים עסקת מיזוג; האם מצגים והתחייבויות בעסקאות מיזוג מקימים חובות שלא להפריע לגיבוש ההסכם, או שמא הם מחייבים נקיטה של פעולות אקטיביות להבטחת סגירתו?; משמעו והשלכותיו של סעיף השקעת "מאמצים סבירים" להביא לסגירת עסקת המיזוג; העיקרון החוזי של "יזהר הקונה" ושילובו בהסכמי מיזוג בין צדדים מתוחכמים הכוללים סעיף של מצגים והתחייבויות; שילוב עקרון "יזהר הקונה" עם התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וכיבוד עקרון החופש החוזי; חוזים מסחריים ואכזבת קונה; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פערים חוזיים והשלמתם או אי-השלמתם על ידי בית המשפט; חופש החוזים והימנעות מהתערבות בהסדרים חוזיים בין צדדים מתוחכמים להסכם, בפרט כאשר ההתערבות המבוקשת מנוגדת ללשונו המפורשת של ההסכם; משמעותם של מצגים והתחייבויות בחוזה למכירת חברה.
 
קלאסיקה:
 
פירוש המונח "מהותי" בהקשרו לסעיפי "המצגים וההתחייבויות" שבהסכמי מיזוג וכיצד נבחן ונמדד המונח "שינוי נסיבות מהותי"?


לקריאת פסקי הדין המלאים
ניוזלטר 295 (שאלה של תזמון)
ניוזלטר 294 (MFW overkill)
ניוזלטר 293 (מיהו הדירקטור העצמאי)
ניוזלטר 292 (סיוע ברכישת מניות חברה)
ניוזלטר 291 (משפטי העשור)

 
ניוזלטר 300 (בין חתימה לסגירה – חלק ראשון)
ניוזלטר 299 (זכויות הצבעה)
ניוזלטר 298 (הבוקר שלמחרת)
ניוזלטר 297 (תמורה הולמת)
ניוזלטר 296 (דילול ודבוקה) (דילול ודבוקה)
What Does GCL do?
GCL - Global Comparative Law
Facebook
Website
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
contact@gcl.co.il   08-9229552   ת.ד. 268, מודיעין

www.gcl.co.il/LawRev  


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GCL - Global Comparative Law · בת חן · ת.ד. 110 · מושב חרות 4069100 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp